Övergreppen världen inte vill kännas vid måste göras synliga

Skapad: 2012-09-11, Senast uppdaterad: 2012-09-11

Det västsahariska folket utsätts dagligen för diskriminering och människorättsbrott av ockupationsmakten Marocko. Säkerhetsrådet har i mer än 20 år förbjudit FNs observationsstyrka i Västsahara att övervaka också människorättsbrott. På senare år har en växande opinion världen över krävt att FN tar ansvar för skyddet av västsahariernas mänskliga rättigheter. Även svenska organisationer har deltagit i de påtryckningarna. Nu tas nästa steg – att visa hur observationerna kan göras praktiskt.

För en dryg vecka sedan avslutades ett konkret exempel på hur en granskning på plats i Västsahara kan göras, och vilken information som då kan läggas på FNs bord som underlag för den stapplande fredsprocess FN leder. Förföljd och övervakad av både uniformerad och civilklädd polis, förolämpad och utsatt för en förtalskampanj, ledde Kerry Kennedy en delegation till det ockuperade Västsahara för att på plats se hur ockupationsmakten Marocko respekterade den västsahariska befolkningens mänskliga rättigheter. Även lägren för västsahariska flyktingar i Algeriet besöktes. Resan arrangerades av Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rights. I delegationen ingick ett tiotal människorättsexperter från åtta länder.

I en kort, preliminär rapport konstateras att de positiva åtgärder den marockanska regeringen beslutat om i fråga om mänskliga rättigheter, MR, inte har hindrat att den västsahariska befolkningen lever i ständig rädsla (a climate of fear). Delegationen fick vittnesmål om många fall av polisbrutalitet, och bevittnade på nära håll hur en kvinna, ordförande i Västsaharas KvinnoForum, slogs blodig och förolämpades av både uniformerad och civilklädd polis. Se bild! Sällan eller aldrig beivras sådana MR-brott. Tvärtom behandlar det marockanska parlamentet just nu ett lagförslag som ska ge polis och militär långtgående åtalsfrihet för åtgärder i tjänsten.

Delegationen fick också vittnesmål om brott mot yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsrätten. Ingen av de större människorättsorganisationerna i Västsahara har fått registreras, något som skulle ge dem rätt att driva sina frågor. Under sin vistelse i Västsahara fick delegationen själv uppleva en del av de hot och förolämpningar som MR-försvarare där möter dagligen. 

Det knappt veckolånga besöket visade att det västsahariska folket behöver skydd mot övergrepp och trakasserier, och som behöver dokumenteras och beivras. Vad delegationen uträttat kan också FNs observationsstyrka MINURSO också göra, givet att den får mandat att agera. Ett besök av FNs Specielle Rapportör av Tortyr, Juan Mendez, till Marocko och de ockuperade områdena har aviserats i mitten av september. AUs Kommission för Mänskliga Rättigheter sägs också förbereda ett liknande besök i slutet av månaden.

Delegationens observationer ska delges FNs MR-råd i Geneve, som inom kort yttrar sig om en hur Marocko respekterar de mänskliga rättigheterna. Där kan Sverige nu höja sin röst ytterligare. Rimligen kommer Kerry Kennedys och delegationens material också delges Säkerhetsrådet inför ett nytt beslut i april 2013 om MINURSOs mandat. Det vore befriande om Sverige även där på lämpligt sätt gjorde sin åsikt om skydd för mänskliga rättigheter känd!

Sören Lindh, koordinator, VästsaharaAktionen, 070-399 27 69