Västsaharas naturresurser

Skapad: 2009-03-17, Senast uppdaterad: 2009-05-20


Resursrikedomens förbannelse

Det ockuperade Västsahara har en av världens största fosfattillgångar och ett av Afrikas bästa fiskevatten. Det finns också starka skäl att tro att det finns stora olje- och gasreserver längs kusten. De värdefulla naturtillgångarna har alltid varit ett av de största skälen för Marocko att bibehålla ockupationen.

Marockos olagliga hanterig har fått stark uppbackning av den internationella handeln. Det är problematiskt, såväl etiskt och politiskt som rättsligt när kommersiella intressen samarbetar med de marockanska myndigheterna för att göra affärer med de ockuperade territorierna. De företag som har verksamhet i området menar att de vill bidra till en positiv ekonomisk utveckling i Marocko. Detta är dock en förvrängd bild av sanningen. Västsahara är inte en del av Marocko. "Utvecklingen" är därför ett sätt att aktivt stödja Marockos illegala anspråk på sitt grannland.

Ett flertal internationella företag fungerar idag som politiska aktörer som  dessutom tar hem ekonomiska vinster från konflikten. Medan Marocko finansierar ockupationen genom att exploatera landets naturtillgångar tvingas de flesta västsaharierna att leva under miserabla förhållanden i flyktingläger i Algeriet. De västsahariska flyktingarna får inte del av vinsterna från de kommersiella aktiviteterna i deras hemland.

De företag som är aktiva i Västsahara skapar arbetstillfällen för marockanska bosättare i fiskeindustrin både genom direkta investeringar och genom att exportera fiskeprodukter utomlands.

Den här typen av handlingar underminerar majoriteten av den västsahariska befolkningens intressen och bryter därför mot internationell rätt. Ett flertal FN-resolutioner och internationella konventioner definierar detta som olagligt. Se också FNs förre rättschef Hans Corells rättsliga analys på sidan Regler kring utnyttjande av Västsaharas resurser.
-----------


Oljeutvinning i Västsahara det stora målet för Marocko

Medan fosfatexporten är den stora inkomstkällan idag är det oljeutvinningsom hägrar för framtiden. Ambitionerna har funnits länge, men först efter vapenstilleståndet och diskussioner har Marocko vågat ta de första stegen mot oljeproduktion. De första oljeletningslicenserna utfärdades 2001. Norska Norwatch har gjort en liten "tidtabell" för försöken och bakslagen för Marocko: Oljeprospektering i ockuperade Västsahara. Som ett motdrag har den västsahariska regerigen, SADR, under 2008 öppnat en egen dialog med delar av oljebranschen:SADR bjuder in oljebolag

-------

Ett folk kontra företag?

En uppsats om naturresurser, transnationella företag och om självbestämmande i Västsahara.
Uppsatsen
är från 2004 och skriven av Raphaël Fisera. Översättning av Global kunskap