Västsahara - kampen mot förtryck och kolonialism i ett nötskal

Skapad: 2009-02-09, Senast uppdaterad: 2013-11-07

 

- Varför ska VÅR organisation engagera sig i Västsahara?
Vi är ju redan överbelastade!

Frågan kommer ofta, och är högst rimlig. Materialet på den här
webbsidan ger på sitt sätt  ett utförligt och detaljrikt  svar.

Ett mer kortfattad svar kan formuleras så här:

För den organisation som arbetar för rättvisa, hemma eller ute i
världen, representerar Västahara nästan alla aspekter av ett sådant
arbete. Kampen där innebär

- Bekämpa diskriminering, rasism och förtryck
- Försvar för mänskliga rättigheter
- Humanitärt stöd
- Förebyggande av (väpnade?) konflikter
- För demokrati och självbestämmande
- Mot exploatering och stöld av andras resurser
- Respekt för internationell rätt
- Stöd till nationell utveckling under egen kontroll

Ett ställningstagande för plattformen är första steget. Sedan kan
varje organisation välja sin egen aktivitetsnivå - från enkel
information till de egna medlemmarna till konkreta kampanjinsatser och
humanitärt stöd.