Välkommen till VästsaharaAktionen!

Demonstration av samarbeteDemonstration av samarbete

Här hittar Du information om kampen för självständighet åt Västsahara, Afrikas sista koloni. Både Nyheter, Kampanjer och djupare Faktamaterial står på menyerna ovan. Du kan delta i arbetet på olika sätt! Se under: Bli aktiv och Kampanjer.
Välkommen!

Tipsa oss om nyheter/evenemang för kalendariet!
Tipsa andra om den här hemsidan!
----------------------------------
Den 10 december 2013 godkände EU ett nytt Fiskeavtal med Marocko, sedan ett tidigare avtal underkänts 2011.
Så här gick debatten denna gång!! [/]
----------------------------------
Läs Ban Ki-moons rapport till Säkerhetsrådet om MINURSO april 2014!
----------------------------------
4  maj4 maj
Manifestation i El Aaiún

Västsaharier demonstrerar i flera städer mot FNs beslut att vägra ge dem skydd mot övergreppen från marockansk polis och militär. Brutaliteten i deras attacker, och antalet misshandlade och skadade, visar hur ansvarslöst FNs beslut är.

---------------------------------

Nyheter

Svenska rättegångsobservatörer i Västsahara

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) ska med stöd från Folke Bernadotteakademin genomföra ett antal rättegångsobservationer i Västsahara. Under perioden 2009-2011 planeras fyra observationer. ICJ-S vill också bidra till att skapa en plattform för upprätthållandet av mänskliga rättigheter i regionen.

 

Marit Paulsen fördömer fisket i Västsaharas vatten

Marit Paulsen skriver på debattplats i helahalsingland.se 2009-05-29: Kusten utanför Västafrika är ett av världens rikaste fiskevatten. Här har människor livnärt sig i alla tider på att skörda vad havet ger. Men nu blir fångsterna allt mindre – och vi i den rika världen bär en stor del av ansvaret.

Klart stöd för ett erkännande av Västsahara bland svenska EU-kandidater

- EU ska bevaka västsahariernas mänskliga rättigheter, fiskeavtalet med
Marocko ska skrotas, exploateringen av västsahariska naturresurser ska
stoppas och den västsahariska republiken SADR ska erkänns. Detta är de
flesta toppnamnen på de svenska partiernas EU-listor överens om enligt
en enkät med frågor som rör avkoloniseringen av Västsahara. Enkäten
gick till de fem första på varje riksdagspartis lista.

Finlands position i Västsahara-frågan

Jacob Söderman, finsk socialdemokratisk riksdagsman har frågat utikesminister Alexander Stubb bl a om regeringen är medveten om att Marocko använder naturresurser i det västsahariska territoriet utan samtycke av befolkningen i området och att Marocko även på annat sätt kränker befolkningens mänskliga rättigheter. Känner regeringen till att Europeiska unionen inte har beaktat detta på lämpligt sätt i arbetet med att utveckla handelsförbindelserna med Marocko. Hur kommer regeringen att agera?

Utrikesministern beskriver i sitt svar utförligt Finlands hållning i Västsahara-frågan. Läs hela frågan och svaret

Hur ser man att en vara kommer från ockuperade Västsahara?

- Den konsument som inte vill gynna handeln med varor från Marockos exploatering av de ockuperade delarna av Västsahara har svårt att skilja dessa för andra marockanska varor. Kommer jordbruksminstern att agera för att få en ursprungsmärkning  av konsumtionsvaror som odlats eller producerats på västsaharisk ockuperad mark och från dess vatten?

Den frågan ställer Agneta Berlinger (FP) i riksdagen. Läs frågan och svaret.

Vi protesterar mot Marockos övergrepp mot västsahariska frihetskämpar!

2009-05-16

I samband med Miljöpartiets kongress protesterade riksdagsledamoten Bodil Ceballos och EU-parlamentarikern Carl Schlyter mot ännu ett marockanskt brott mot västsahariernas mänskliga rättigheter. En grupp fångar med Yahya Mohamed Elhafed Iaazza i spetsen har misshandlats och torterats. De har hungerstrejkat mot behandlingen sedan den 4 april.

Ceballos och Schlyter kräver skarpa åtgärder mot de marockanska MR-brotten från EU och den svenska regeringen.

Får västsaharierna någon nytta av att EU fiskar i deras vatten?

EU:s fiskeavtal med Marocko ger fiskare från EU-länder rätten att mot ekonomisk ersättning till Marocko ta upp fisk även i vatten som tillhör det ockuperade Västsahara.

Agneta Berliner frågar Jordbruksministern om ministern att verka för att en omfattande utvärdering av Marockos åtaganden i denna fråga de facto kommer till stånd, så att ersättning kan komma det västsahariska folket till godo enligt avtal, och i så fall när?

Läs hela frågan och svaret.

(S): "Vi kan inte längre stödja EU:s fiskeripolitik!"

Åsa Westlund (S), Europaparlamentariker och kandidat i EU-valet ger
i Europaportalen.se besked om en kursändring som också berör fisket i
Västsaharas vatten.

- Vi svenska socialdemokrater har inte i tillräcklig utsträckning betraktat fiskeripolitiken utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Både i regeringsställning och i EU-parlamentet har vi stöttat EU:s ohållbara fiskeripolitik. Nu byter vi linje. Det behövs en radikal omläggning av EU:s syn på fisket.

Läs hela artikeln i Europaportalen.se

Marockanska repressalier mot Rababs familj

6.5.2009

Rabab Amidane: Årets mottagare av The Student Peace PrizeRabab Amidane: Årets mottagare av The Student Peace PrizeRabab Amidane, ung student och människorättsaktivist från Västsahara, tog nyligen emot Studenternas Internationella Fredspris i Trondheim och har besökt Sverige för att vittna om de brutala övergrepp den marockanska regimen utsätter västsaharier för. De marockanska myndigheterna slår tillbaka – genom att misshandla hennes mor!

Låt FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

24.4.2009

– Ge FN:s övervakningsstyrka i Västsahara, MINURSO, i uppdrag att också övervaka de mänskliga rättigheterna för den västsahariska befolkningen. Det skriver VästsaharaAktionen i ett brev till FN:s Säkerhetsråd, som i slutet av april beslutar om en förlängning av MINURSOs mandat ytterligare ett år. MINURSO skapades för att övervaka den FN-förhandlade vapenvilan 1991 och den därpå utlovade folkomröstningen om självständighet för Västsahara.

Prenumerera på innehåll