Västsaharabiblioteket - rapporter, dokument och böcker

Skapad: 2014-06-24, Senast uppdaterad: 2015-03-20

 

 

Västsaharabiblioteket till din tjänst ...

 I Västsaharabiblioteket har vi samlat rapporter och böcker som fördjupar och breddar din kunskap om Västsahara-konflikten. Vi hoppas att Västsaharabiblioteket ska göra det lättare att hitta, läsa, och använda källor till berättelser och fakta om konflikten.

Det ska kunna användas i det konkreta solidaritetsarbetet för Västsahara, men också användas utifrån för att med Västsahara som utgångspunkt mer allmänt exemplifiera och illustrera hur den råa makten i världen till synes ohotad kan agera i det internationella rättsamhällets utmarker.

Till våra viktiga målgrupper nu hör därför bl a aktivister, lärare och studenter, media och andra internationellt intresserade. 

Från bibliotekets "hyllor" kan du ladda ned utredningar och rapporter från vårt internationella nätverk Western Sahara Resource Watch, få länkar och pekare till aktuella böcker på svenska samt till en del officiella rapporter och dokument som speglar det politiska spelet på hög internationell nivå.

Biblioteket kommer att uppdateras fortlöpande, och tips om kompletteringar mottages tacksamt. Vi hoppas på din och andras hjälp med att göra en läselista med litteraur på en "svensk hylla".

Rapporter från Western Sahara Resource Watch (WSRW)

Det internationella nätverket Western Sahara Resource Watch, i vilket vi ingår, följer och dokumenterar utvecklingen av Västsahara-konflikten, och sammanställer rapporter i frågor som är aktuella i debatten, lobbyarbetet eller för det bredare informationsarbetet.

;P for PlunderPP for PlunderP

 

Gå till "WSRW-hyllan", med de färskaste faktarapporterna.

 

Internationella, "tunga" rapporter om de mänskliga rättigheterna i Västsahara

Här har vi samlat ett urval av aktuella rapporter från organisationer, myndigheter, EU, FN m fl som belyser MR-läget 2012 - 2014.

Gå till "MR-hyllan". 

 

Rapporter och beslut från FNs Säkerhetsråd och Generalsekreterare

På denna hylla tillgängligör vi ett något osorterat urval dokument från de senaste åren.

Gå till "FN-hyllan"

 

Rapporter och dokument om hälsoläget i  flyktinglägren  

På denna hylla finns ett rikt material från ett mångårigt dokumentations- och forskningssamarbete mellan norska forskare och Polisarios/SADRs Hälsodepartement. 

Gå till "hälso- och flyktinghyllan"

BilagaStorlek
A Platform for Conflict - Kosmos.pdf1.43 MB