USAs övar Marockos militär använda gummikulor mot demonstranter

Skapad: 2013-02-13

Det är väl känt att Marocko sedan länge köpt omfattande militär utrustning från USA, till ett värde av ca 150 milj USD per år. Det gäller allt från F-16-plan, helikoptrar, kanoner till robotar och olika tillbehör. Självfallet har den utrustningen stärkt även ockupationsstyrkorna i Västsahara. Mindre uppmärksammat är det nära samarbetet ifråga om utbildning och samövningar. US Marine Forces Africa publicerade en ”nyhet” från 2012, med relevans för både Västsahara och demokratisträvandena i själva Marocko.

Under den amerikanska militärmanövern Africa Lion 2012 samövade US Marines och marockanska trupp insatser mot demonstranter på ett övningsfält utanför marockanska Tifnit.

Övningen inriktades på tekniker och utrustning för att hantera demonstrationer och protester, och på så kallade icke dödande vapen i det arbetet. Den omfattade användningen av pepparsprej, rökgranater, elpistoler och antipersonella minor med gummikulor. Tekniker för fängslanden och avspärrningar ingick.

- Tillsammans kan vi hitta sätt att trycka ned varje form av ”störning”, kommenterar ett amerikanskt befäl.

 - Det är nedslående och stötande att se hur en ledande medlem i FNs grupp kallad ”Västsaharas vänner” så nära samarbetar med ockupationsmakten, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen. Det undergräver förtroendet även för Säkerhetsrådet, som ju år efter år vägrat ge FNs övervakningsstyrka MINURSO rätt att observera och rapportera konfrontationer med polis och militär, där de nyvunna färdigheterna kan användas mot västsahariska MR-förkämpar.