Uppfyll Mandelas önskan för Västsahara!

Skapad: 2013-12-06, Senast uppdaterad: 2013-12-06

Inlägg i radions Ring P1 den 6 december 2013 (dagen efter Mandelas död)

Mandelas heder

Nelson Mandela blev 95 år. Han fick ett långt liv, och hans gärning var gigantisk, med stor betydelse inte bara för Sydafrika utan för hela Afrikas befrielse. En central gestalt i Afrikas avkoloniseringsprocess.

Under den största delen av hans liv betraktades han av väst som terrorist och motarbetades praktiskt taget ända fram till den slutliga segern 1994. Bara några år tidigare förklarade t.ex. Margaret Thatcher att den som trodde att ANC någonsin skulle regera Sydafrika levde i ”cucko land”.

Men 1994 var Afrika ändå inte avkoloniserat och är det inte ens idag. Europa har fortfarande en koloni kvar, Västsahara. Mandela försökte få väst att avsluta sin koloniala era i Afrika med att erkänna Västsaharas självständighet. Han försäkrades att detta var på gång men bedrogs igen. Enligt FN är Västsahara fortsatt en spansk koloni. Ockupationsmakten Marocko skulle inte klara sitt kriminella agerande utan EUs massiva stöd med pengar, vapen och diplomati. Som medlem i EU är Sverige medskyldigt.

Ledare för västländer, som gjorde det mesta för att förhindra avkoloniseringen på Afrikas egna villkor, samlas nu kring Mandelas kista. Representanter för Sveriges nuvarande utrikesledning, som aldrig deltog i stödet för kampen mot apartheid, strålar sig i glansen av det internationella sällskapet. Krokodiltårarna står som spön i backen.

Om den svenska regeringen även i praktiken verkligen vill hedra Mandelas minne, så borde den fullfölja hans intentioner för Afrikas befrielse genom att erkänna Västsaharas själv-ständighet och därmed bidra till att slutföra Afrikas avkolonisering.

För en sådan för Sverige hedrande handling finns sedan hösten 2012 en riksdagsmajoritet, som även sträcker sig långt in i alliansregeringen via Folkpartiet och Centerpartiet.

Ingvar Flink

Fil.dr i historia