Studiecirklar och kurser

Skapad: 2007-11-05, Senast uppdaterad: 2009-06-29

Läs, diskutera och lär Dig för att agera!


Studiecirkeln - arbetsform som håller även i nätåldern

Studiecirkeln är en gammal och beprövad arbetsform för dem som vill sätta sig in i ett nytt ämnesområde eller skaffa sig gemensamma kunskaper för ett gemensamt arbete, t ex att påverka en viktig fråga.

Vi håller på att ta fram och anpassa material för studiecirkelbruk.

Grundkurser

- Boken Västsahara - Afrikas sista koloni - studieplan på gång.

- Boken Västsahara – avkolonisering med förhinder
Studieplanen omfattar 5 möten, med lästips och diskussionsfrågor

Beställs från Stiftelsen Global Kunskap, Box 1221, 75142 Uppsala eller på mejl:

Pris för boken: 80 kr/st - ingen fraktkostnad

- Hemsidan som infokälla --- Den kan användas som grund för olika typer av studier: aktivistkurs, landkännedom, exempel på hur folkrätten tillämpas etc, men ännu finns inga studieplaner för sådant.

Öppet för initiativ! Kontakta

I studiecirklarna, eller i enskilda studietillfällen, kan man också använda mycket av det material som finns under rubriken Resurser.


Jakobsbergs folkhögskola
har avslutat en ettårig Västsaharakurs under våren 2009. Tyvärr blir det ingen kurs under nästa läsår.

Ända sedan 1989 har solidaritetsarbetet på Jakobsbergs folkhögskola varit riktat mot Västsahara och har engagerat både lärare och elever.
Läs mer på www.jakan.nu