SSU kräver att (s) erkänner ett fritt Västsahara

Skapad: 2008-02-21, Senast uppdaterad: 2009-03-11

I helgen föddes ännu en stat i Europa när Kosovos parlament proklamerade provinsens självständighet. I glädjen över ett folks nyvunna frihet är det lätt att glömma andras kamp för självständighet. Vi SSUare tänker p¨ Västsaharas kamp för självständighet.

I över 30 ¨r har den marockanska armén ockuperat tv¨ tredjedelar av Västsahara. Trots inbördeskrig, FN-ingripande och protester fr¨n omvärlden har inte Marocko dragit sig tillbaka fr¨n Västsahara. Istället har man bara fortsatt att misshandla civilbefolkningen och utnyttja landets naturresurser. Marocko har till och med delat Västsahara p¨ mitten genom att bygga världens längsta mur med taggtr¨d, cement och ett par miljoner minor.

- Vi SSUare kämpar för ett fritt Västsahara. Vi uppmanar b¨de regeringen och oppositionen att erkänna Västsahara som en egen stat. Vi vet att ökade p¨tryckningar mot Marocko fr¨n omvärlden kommer att öka chanserna för en fredlig lösning p¨ denna 30-¨riga konflikt. Om omvärlden sitter passiv riskerar vi istället att konflikten eskalerar och leder till krig säger Jytte Guteland, förbundsordförande SSU.

SSU anordnar m¨nga olika sorters aktiviteter i kampen för ett fritt Västsahara. De tv¨ viktigaste prioriteringarna i v¨rt arbete är opinionsbildning och praktiskt bist¨ndsarbete. Bland annat driver SSU med stöd av Palmecenter och SIDA ett bist¨ndsprojekt i de västsahariska flyktinglägren tillsammans med befrielserörelsen Polisario.