Skotska fiskare vill också få en del av fångsten

Skapad: 2011-11-15, Senast uppdaterad: 2011-11-15

Europeiska fiskeorganisationer, i första hand de spanska, har drivit aktivt lobbyarbete i Bryssel för att behålla EUs kritiserade fiskeavtal med Marocko. Nu kommer också besked att skotska fiskare redan fått del av Västsaharas rika bestånd av makrill och sardiner. Det berättade Ian Gatt, från Scottish Pelagic Fishermen’s Association, och George Nicol, skeppare som själv fiskat i Västsahara, på en konferens i oktober anordnad av den brittiska konservativa delegationen i EU-Parlamentet. Konferensen avrapporteras på sajten Fishupdate.com.

- Om Fiskeavtalet inte förlängs kommer det att ha förödande effekter på jobben både i Storbritannien och Marocko, säger Ian Gatt.

Men skräckscenariot verkar vara om Spaniens överdimensionerade fiskeflotta skulle hänvisas till EUs redan så gott som utfiskade fiskevatten. – Det är därför vi är så angelägna att

förklara för konferensen att avtalet måste förlängas”. Dessutom anses Kina, Ryssland och Korea träda in om EU lämnar fältet fritt, och då äventyras ju de fiskevårdsinsatser EU-samarbetet möjliggör. 

Argumenten verkar dock något skakiga. EU och Spanien har inte varit särskilt framgångsrika i att bevara sina egna fiskebestånd, långt mindre andras. Och hoten från Kina m fl är ju bara en variant på den gamla historien om den olåsta cykeln på torget: ”Om inte jag stjäl den kommer någon annan att göra det!”.

Att vattnen dessutom inte tillhör Marocko utan Västsahara verkar inte finnas på den brittiska konservativa parlamentsgruppens fiskekarta. Därför måste nog andra, inom och utanför Parlamentet, hjälpa till att rita den rätt inför kommande omröstningar!