Riksdagen röstade för erkännande av Västsahara!

Skapad: 2012-12-05, Senast uppdaterad: 2012-12-10

- Riksdagen tillkännager för regeringen att Sverige snarast bör erkänna den Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat och även verka för detta inom EU, vilket innebär att motionsyrkanden om detta bifalls av riksdagen."

Så inleds Utrikesutskottets betänkande 2012/13UU8, en text som godkändes av Riksdagen på eftermiddagen 5 december.

Det är en viktig viljeyttring från Riksdagen, som väckt uppmärksamhet internationellt. Den innebär framför allt ett hopp om framsteg i den mer än 20 år långa fredsprocesssen, eller "fredsprocessen" som desillusionerade västsaharier ofta sagt. Men för att viljeyttringen ska få verklig betydelse måste den drivas vidare av regeringen.

Läs hela Västsaharadelen av betänkandet nedan.

BilagaStorlek
Västsahara Utrikesutskottets betänkande 2012.doc44.5 kB