Protestbrev till Säkerhetsrådet räckte inte hela vägen!

Skapad: 2012-05-09, Senast uppdaterad: 2012-05-09

- Det västsahariska folket behöver FN-skydd för sina mänskliga rättigheter! Det var huvudbudskapet i breven från ett tjugotal svenska organisationer till FNs Säkerhetsråd. Rådet fattade i april sitt årliga beslut om uppgifterna för FNs övervakningsstyrka för Västsahara, MINURSO. Där saknas den annars obligatoriska uppgiften att övervaka respekten för de mänskliga rättigheterna, MR, i området.

Säkerhetsrådet vägrade än en gång att utvidga MINURSOs befogenheter. Men samtidigt upprepade Rådet i sin resolution 2044 (2012) fjolårets markering av MRs betydelse för att kunna lösa konflikten och förutsätter att de löften om ökad rörelsefrihet för observatörer, som ockupationsmakten Marocko gav i fjol, också ska förverkligas. 

Bland brevskrivarna finns fyra riksdagspartier (FP, S, MP och V), flera ungdomsförbund, FN-förbundet, Palmecentret och många solidaritetsorganisationer. De svenska breven ingick i en internationell kampanj för att förmå FN att ta ett politiskt och moraliskt ansvar för västsahariernas MR-situation. 

Debatten i Rådet nu i år rörde annars bl a de begränsningar och problem som MINURSO har i sitt arbete, med otydliga avtalstexter, marockanska flaggor och poliser vid entrén och begränsande mandat. Mellan de diplomatiska fraserna i generalsekreteraren Ban Ki Moons rapport, avsnittet "Challenges to the Mission's operations", skymtar en svag, övergiven och hunsad övervakningsstyrka.

I år har MINURSO-mandatet fått bättre mediauppmärksamhet här i Sverige, tack vare de pressmeddelanden, bloggar och artikelkommentarer där avsändarna berättar om breven eller kommenterat frågan. Frågan har nu landat i den bredare politiska debatten. Det gör förhoppningsvis att trycket på Säkerhetsrådet bibehålls och breddas inför motsvarande beslut i april 2013.