Pressmeddelanden 2007-2008

Skapad: 2008-02-28, Senast uppdaterad: 2009-04-16

VästsaharaAktionen informerar!

Aktionen vill bidra till ökad uppmärksamhet och information om den i många sammanhang bortglömda eller förbisedda konflikten, samt det växande opinonsarbete som pågår i Sverige och internationellt.

Du kan läsa de tidigare pressmeddelandena nedan:

************************************************


Ekonomisk 200-mils zon ska göra slut på tjuvfisket i Västsaharas vatten

23.01.2009

– En ekonomisk zon på 200 sjömil från Västsaharas kust. Ett slut på det pågående tjuvfisket från EU-länderna, inklusive Sverige, och stopp för olaglig oljeprospektering, t ex det som nu sker av norska företag. Det är innebörden i ett beslut av Västsaharas exilregering, SADR, nu i onsdags. Beslutet innehåller också regler för hur företag som vill verka i den ekonomiska zonen ska söka tillstånd och koncessioner. Den ekonomiska 200-mils zonen bygger på FN:s Sjörättskonvention.

– Beslutet om den ekonomiska zonen är ett uttryck för det västsahariska folkets vilja att utöva sina rätt till självbestämmande och varaktiga kontroll över sina naturresurser. Det är också ett ytterligare steg mot en fullständig statsbildning, och att disponera våra naturresurser som i åratal olagligen plundrats av Marocko och andra utländska intressen. sa president Mohamed Abdelaziz då beslutet fattades.

Läs hela pressmeddelandet


Svenska studentprotester mot Marockos övervåld och diskriminering av västsahariska studenter

15.01.2009

Sverige bör stödja och skydda västsahariska studenter mot övervåld

- Sverige måste kräva ett omedelbart slut på den diskriminering och de systematiska brott mot mänskliga rättigheter som västsahariska studenter utsätts för vid marockanska universitet. I december dödades två studenter i Agadir, och många har gripits och misshandlats. En fri och oberoende nyhetsrapportering från Marocko saknas om händelserna. Sverige borde kunna erbjuda en kontaktväg och skydd mot repressalier från de marockanska myndigheterna. Det skriver sju studentorganisationer i ett brev till Utrikesdepartementet.

Organisationerna protesterar skarpt mot den marockanska regimens diskriminering och övergrepp vid universitet och skolor, som ökat under de senaste åren.

Läs hela pressmeddelandet Sverige bör stödja och skydda västsahariska studenter mot övervåld
och Svenska studentorganisationers brev till UD


Norskt företag letar olja illegalt vid Västsaharas kust

13.01.2009

Det norska företaget Fugro-Geoteam inledde under långhelgen seismiska undersökningar på Västsaharas kontinentalsockel på jakt efter olja. Undersökningarna görs på uppdrag av de marockanska oljemyndigheterna med det lilla amerikanska oljebolaget Kosmos Energy som mellanhand. Det avslöjar norska Norwatch på sin hemsida på måndagen.

– Hela projektet strider mot folkrätten och måste stoppas omedelbart, säger Sören Lindh, Västsahara. Marocko har ingen rätt att utnyttja det ockuperade Västsaharas oljeresurser, enligt Internationella Haagdomstolen och FN:s regelverk. Det visar en aktuell analys av FN:s förre rättschef, svensken Hans Corell.

Se hela texten Norskt företag letar olja illegalt vid Västsaharas kust


EUs fiskeavtal med Marocko bryter internationell rätt

22.12.2008

EUs fiskeavtal med Marocko får nedgörande kritik av FNs förre rättschef, svensken Hans Corell. Han finner det pinsamt att avtalet inte tar hänsyn till att Marocko enligt Haagdomstolen saknar rätt att teckna avtal som täcker Västsaharas fiskevatten. Därmed bryter avtalet mot internationell rätt.
- Jag skäms som europé. Jag förväntade mig att Europa, och i synnerhet EU-kommissionen, satte en ära i att hålla de internationella rättsprinciperna högt i ett fall som detta.

Uttalandet kom i början av december 2008 under en juridisk konferens i Sydafrika om internationell rätt, med Västsahara som praktikfall.

Läs notisen från VästsaharaPress; Hans Corell avfärdar EUs fiskeavtal


McDonalds deltar i Marockos propagandakrig

3.12.2008

- Svenska turistande barnfamiljer som besöker McDonalds på marockanska turistorter serveras inte bara en Big Mac. De får också en karta tillsammans med barnmenyn Happy Meal. Den ger felaktig och förskönad bild av ett ”Stormarocko”, där det ockuperade Västsahara ingår. Det konstaterar Sören Lindh, VästsaharaAktionen, baserat på uppgifter i bl a spanska medier.

Läs mer om hur McDonalds deltar i Marockos propagandakrig


Australiska fackliga protester mot illegal fosfatimport från Västsahara

30.11.2008

Det australiska Sjöfolksförbundet, MVU, protesterar mot importen av fosfat för konstgödsel. I ett uttalande skriver förbundet:

– Fosfaten som utvinns i Västsahara och skeppas till Fremantles hamnar är en resurs som tillhör det västsahariska folket, inte de utländska ockupanterna av Västsahara. Denna handel har fördömts i många internationella sammanhang, inte minst av FN, som har fått i uppgift att hålla en folkomröstning om landets självständighet. Fosfathandeln inför en sådan omröstning äventyrar dess utfall, och liksom de framtida handelsrelationerna med de företag som deltar i de nuvarande handelsrelationerna (dvs med Marocko).

Samtidigt markerar australiska landsorganisationen, ACTU, att den nya labor-regeringen bör visa samma aktivitet i Västsaharafrågan som 1991, då Australien röstade för självständighet för Västsahara.

ACTU engagerar sig också i frågan internationellt, och har skrivit under ett internationellt upprop till EU om att Västsahara ska undantas från det avtal om fördjupat samarbete med Marocko, dvs samma ståndpunkt som Sverige intog ifråga om fiskeriavtalet EU-Marocko för några år sedan.

Läs uttalandena från MVU och ACTU på http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=105&art=949


Internationell facklig solidaritet med Västsahara

17.11.2008

– Vi kräver att Marocko respekterar fackliga och mänskliga rättigheter för västsaharierna i de ockuperade områdena, och ska redovisa Marockos brott mot de rättigheterna till ILO. Vi ska också sätta press på våra regeringar, på EU och Afrikanska Unionen och på multinationella företag, för att de ska fördöma både Marockos brott mot västsahariernas mänskliga rättigheter och alla överenskommelser mellan den marockanska regeringen och multinationella företag som innebär exploatering av Västsaharas naturresurser. Där deltar företag bl a från Norge, Australien och Sydafrika.

Det är några viktiga krav från den internationella fackliga solidaritetskonferens för Västsahara och dess fackliga organisation UGTSARIO som hölls nu i oktober. Konferensen hölls i ett av flyktinglägren i Algeriet, där mer än 160 000 västsaharier bor sedan mer än 30 år. UGTSARIO arbetar i exil, men har haft observatörsstatus i det fackliga toppmötet EU-Afrikanska Unionen i Lissabon, och vid den nya världsfackorganisationen ITUCs första kongress.

I solidaritetskonferensen deltog bl a ITUC-anslutna fack från Spanien, Italien, Portugal, Algeriet, Sydafrika, Nigeria, Mexico och Australien, tillsammans med representanter för solidaritetsorganisationer.

I slutdeklarationen betonade deltagarna att UGTSARIO bör få stöd att integreras ytterligare i den internationella fackliga rörelsen, samt stöd till utvecklings- och utbildningsprojekt i fackligt arbete och på viktiga områden som hälsa, utbildning, byggnad och industri i flyktinglägren liksom i de befriade områdena. Stödet med mat och andra förnödenheter till flyktinglägren måste fortsätta.

Deltagarna åtog sig också att arbeta för en International Day of Action under 2009, för att uppmärksamma västsahariernas allvarliga situation, diskrimineringen i arbetslivet och plundringen av deras naturresurser.

Källa:
Det västsahariska journalist- och författarförbundet UPES 23.10.2008
http://www.upes.org/body1_eng.asp?field=sosio_eng&id=1241


Marocko spionerar i EU-länder under pågående partnerskapsförhandlingar

24.09.2008

En marockansk invandrare anhölls i Holland som spion för den marockanska säkerhetstjänsten. Han visade sig vara marockansk polis. Anhållandet har publicerats i flera holländska media och orsakat ett diplomatiskt gräl.

I media återges också flera intervjuer som bekräftar att Marocko varit aktiv länge i att värva rapportörer och spioner, både bland invandrade marockaner och parlamentsledamöter. Liknande uppgifter kommer från Belgien och från Frankrike. Samtidigt visar en del av de ofta högt uppsatta immigranterna en tydlig försiktighet i sina kommentarer till media.

I Holland har regeringen tydligt uttryckt sin irritation och utvisat två marockanska ambassadtjänstemän. Ambassadören tillåts dock stanna kvar – tillsvidare, noterar en holländsk tidning. Andra kammaren i holländska parlamentet ska hålla en extrainsatt i frågan nästa vecka. Utrikesminister Verhagen säger att han ska ta upp frågan med sin marockanske kollega vid det kommande mötet i FN:s Generalförsamling.

Läs hela Pressmeddelande "Marocko spionerar ..."
Se också källorna om spioneriet hittills


EU: Kräv slut på Västsaharaockupation som villkor för avtal med Marocko

2008-09-04

– EU har en historisk chans att få slut på Marockos ockupation och plundring av Västsahara. EU-kommissionen kan kräva att ockupationen upphör, och att Marocko accepterar en folkomröstning i Västsahara i de förhandlingar som nu förs om ett för Marocko prestigefullt och lönsamt partnerskapsavtal. Det skriver VästsaharaAktionen i ett brev till UD. Annars blir avtalet ett kvitto på att ”brott lönar sig”: mot FN-stadgan, internationella överenskommelser och mot EU:s egna principer om mänskliga rättigheter och demokrati.

- Att nu okritiskt utvidga samarbetet med Marocko är inget annat än ett hån mot det Västsahariska folket säger Isak Engqvist, Centerpartiets Ungdomsförbund.

Läs: Brev till UD: Sverige, EU och fördjupat partnerskap med Marocko
och
Svenska EU-parlamentariker tycker om förhandlingarna EU-Marocko

Konstbevattnade växthus suger upp Västsaharaöknens sista droppar
2008-08-25

30 000 ton grönsaker levereras årligen till europeiska och amerikanska marknader från enorma växthus på hundratals hektar av det ockuperade Västsaharas öken. De ligger utanför hamnstaden Dahkla, och sysselsätter ca 6000 arbetare, nästan uteslutande marockaner.

I växthusen används den mest avancerade teknik, berättar ledningen stolt för den marockanska TV-stationen 2M. Produktionen sker i glashus utan mylla, där näringslösningar tillförs och kräver stora mängder vatten, Vattnet hämtas från fossila bergarter på 300 – 600 meters djup.


Sverige måste stoppa EUs nya partnerskapsplaner med Marocko!

2008-07-15

- Släpp inte in Marocko bakvägen i EU! Sedan årsskiftet för EU samtal med Marocko om ett fördjupat partnerskapsavtal, som knyter ockupationsmakten Marocko närmare EU. Avtalet kan ingås redan om några få månader. Det måste Sverige motsätta sig, kräver VästsaharaAktionen, en samorganisation för självständighet åt Västsahara. I Aktionen ingår bl a sex av riksdagspartiernas ungdomsförbund.

Läs hela Sverige måste stoppa EUs nya partnerskapsplaner med Marocko!
Läs mer om Samarbetet mellan EU och Marocko i dokument


Ökat motstånd mot fosfatexport från ockuperade Västsahara

2008-06-30

- Protesterna mot Marockos exploatering av Västsahara växer. Tre norska rederier har redan lovat upphöra att frakta fosfat från det ockuperade Västsahara. Flera andra rederier, med bas bl a i Hongkong och Japan, möts av protester när deras fartyg avslöjas delta i den illegala trafiken. Det säger Sören Lindh, VästssaharaAktionen, som finns med i det internationella arbetet för ett fritt Västsahara. Men samtidigt planerar EU att ge ockupationsmakten Marocko ett förmånligare partneravtal. Sverige bör vara konsekvent, och följa upp motståndet mot EU:s fiskeriavtal med ett nej till ytterligare favörer till Marocko.

Läs hela meddelandet Ökat motstånd mot fosfatexport från ockuperade Västsahara.


Marocko: Studenter kastades ut från fjärde våningen vid polisraid

23.5.2008

- Tre studenter slängdes ut från fjärde våningen när beväpnad marockansk militär och polis med tårgas stormade campusområdet vid universitetet i Marrakech den 14 maj. En av de tre avled senare. De två andra fick svåra skador. Raiden var svar på en fredlig demonstration för Västsaharas frihet, där även marockanska studenter deltog. Mer än 300 studenter greps, de flesta av dem misshandlades av polisen, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen.

- Även Rabab Amidane, västsaharisk studentska som nyligen besökte Sverige, fängslades och blev brutalt misshandlade, tillsammans med många av studentkamraterna. Hon har allvarliga skador av slag mot kroppen och mot ryggen, enligt uppgifter som nu kommit ut från studenterna själva.

Den fredliga manifestation som utlöste stormningen ställde krav som yttrandefrihet, rätt till utbildning i ämnen som nu är stängda för västsaharier, stipendier för dem som studerar långt från hemorten, samt självbestämmande för Västsahara, som nu ockuperas av Marocko. Läs hela meddelandet


Marocko vill tysta västsahariernas krav på självständighet

2.5.2008

– Den marockanska regimen går till motoffensiv mot de allt starkare kraven på självständighet för Västsahara. Polis stödda av huligangäng angriper västsahariska studenter i Marrakech, samtidigt som människorättsaktivister trakasseras och grips både i Marocko och i Västsahara. Det säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen som har ca 25 medlemsorganisationer.

Marocko vill tysta västsahariernas krav på självständighet


Prekärt läge för västsahariska politiska fångar i marockanska fängelser

3.4.2008

- – Fördöm den inhumana behandlingen av västsahariska politiska fångar i marockanska fängelser. Kräv medicinsk vård för de fångar som hungerstrejkat sedan mer än en månad samt ett snabbt frigivande av alla politiska fångar. Det vädjar VästsaharaAktionen tillsammans med Amnesty i Sverige och Kristna Fredsrörelsen i ett brev till utrikesminister Carl Bildt.

Läs hela meddelandet samt brevet till Carl Bildt

Svar kom den 28.4 2008 undertecknat av kanslirådet Ulla Eriksson-Moberg:

"Utrikesministern besvarade den 2 april en riksdagsfråga från Hans LÖinde som gällde hungerstrejken och situationen flr sahariska fångar i marockanska fängelser. Jag hänvisar till detta svar som svar på VästsaharaAktionens vädjan till utrikesministern. Därutöver kan jag nämna att kabinettsekreteraren nyligen tagit upp hungerstrejken och MR-situationen i Västsahara i sina samtal på utrikesministeriet i Rabat."


Hungerstrejk mot omänsklig fängelsebehandling
21.3.2008

- Det här är den mest omfattande hungerstrejken bland politiska fångar från Västsahara sedan den illegala marockanska ockupationens början 1975,” skriver Brahim Noumria, västsaharisk människorättsaktivist och tidigare själv samvetsfånge, i ett upprop till en internationell opinion.

Lyssna på inslag i Morgonekot 07.00 24.3

Hela pressmeddelandet: Hungerstrejk mot omänsklig fängelsebehandling


- Människorättsbrott och minor i det ockuperade Västsahara

27.2.2008

”Vi västsaharier blir fysiskt och pyskiskt misshandlade av marockanerna. Vi är arbetslösa och fattiga. Massor av unga västsaharier ser bara en möjlig framtid, att fly till Kanarieöarna”, sa den 23-åriga studenten Rabab Amidane, från det ockuperade Västsahara, till Göteborgs-Posten förra sommaren.

Läs mer


- Ny svensk hemsida om Västsahara!

18.2.2008

Adressen är: www.vastsaharaaktionen.se
Utgivare av hemsidan är VästsaharaAktionen. Aktionen har nu tjugofem medlemmar, däribland solidaritets- och biståndsorganisationer samt politiska kvinno- och ungdomsförbund.

Läs mer