Plattform för VästsaharaAktionen

Skapad: 2009-02-09, Senast uppdaterad: 2009-05-20

Antagen 18.1.2007

Västsahara är Afrikas sista koloni, som fortfarande väntar på att få bestämma sin egen framtid. Två tredjedelar av landet är ockuperat av Marocko, som i skydd av en nära 200 mil lång övervakad och minerad mur plundrar och säljer ut dess naturresurser. Ockupationen inleddes strax innan kolonialmakten Spanien 1976 regelvidrigt och ansvarslöst övergav landet. Enligt FN har Spanien fortfarande ansvaret för avkoloniseringen.

Befrielsefronten Polisario bekämpade både Spanien och de nya inkräktarna i ett långvarigt utnötningskrig. Många västsaharier flydde till läger i Tindouf, Algeriet. En republik utropades, Saharawi Arab Democratic Republic (SADR). En vapenvila trädde i kraft 1991, sedan parterna under FNs överinseende antagit en plan för en folkomröstning om självständighet. Men processen har tillåtits blockeras och saboteras av Marocko, vilket också äventyrar vapenvilan.

Rättsläget är dock klart. Västsaharierna har enligt Haagdomstolen rätt till sitt land. Ockupationen är illegal enligt folkrätten. Ett 80-tal stater har redan erkänt Västsahara (SADR). Marockos övergrepp mot civilbefolkningen bryter mot elementära mänskliga rättigheter, och skapar risk för att den fredliga kampen övergår till väpnat motstånd. De ledande i det internationella samfundet har dock svikit det regelverk de själva satt upp.

Decennier av krig, brutal ockupation och påfrestande liv i flyktingläger för hundratusentals människor måste få ett slut. Därför behövs insatser från en bred folklig opinion som tvingar enskilda stater, FN, EU och andra internationella organ att ta sitt ansvar. De måste sätta stopp för den marockanska ockupationen och utan dröjsmål genomföra den folkomröstning som utlovades redan 1991, så att det västsahariska folket i fred kan bygga upp sitt land.

Vi som ställer oss bakom detta frihetsmanifest för Västsaharas folk, arbetar för att uppfylla följande krav:

  • Genomför folkomröstningen om Västsaharas självständighet
  • Stöd befrielserörelsen Polisario!
  • Erkänn Västsahara (SADR)!
  • Stoppa Marockos övergrepp mot civilbefolkningen i ockuperade Västsahara!
  • Frige de västsahariska politiska fångarna!
  • Riv ”skammens mur” som delar landet!
  • Ingen exploatering och stöld av Västsaharas naturresurser!
  • Ökat bistånd till de västsahariska flyktingarna