Vad kan jag göra?

Skapad: 2007-11-02, Senast uppdaterad: 2009-06-29

Kampanjen för självständighet åt Västsahara lägger in en högre växel!

Hittills har vi i Aktionens medlemsorganisationer arbetat var för sig, med punktvisa samarbeten och aktiviteter. Det fungerar, men har ännu haft för litet genomslag, och Västsahara är fortfarande rätt okänt. Därmed får kraven på rättvisa och självständighet inte tillräcklig tyngd för att göra skillnad.

Det är stora och viktiga frågor vi jobbar med - se Västsahara - kampen mot förtryck och kolonialism i ett nötskal. Det är sådan som nästan varje organisation redan har på sitt program, och där Västsahara kan länkas in på olika sätt.

Det är rimligt att fortsätta stärka insatserna inom varje enskild organisation. För några organisationer är också den kanske viktigaste uppgiften nu att informera och aktivera sina egna medlemmar.

Du kan alltså kontakta våra medlemsorganisationer och höra vad de gör, centralt och i den trakt Du bor.

Men inslagen av gemensamma aktioner och insatser kommer att öka. Den här hemsidan är en av flera gemensamma resurser, som ska underlätta och vässa vårt arbete. Undan för undan ska vi också utvidga samarbetet inom Aktionen till Lokala Aktioner på enskilda orter eller distrikt.

I första hand räknar vi med att en Lokal Aktion utgår från våra medlemsorganisationer lokalt, men tar upp samarbete även med andra personer, grupper och organisationer som vill jobba för Västsahara.

Du själv, kanske med stöd av andra, kan även ta initiativ till sådant lokalt samarbete om ingen annan redan gjort det.

Konkreta steg på vägen

- Läs på och lär känna landet, människorna, kampen och hindren på vägen
Du hittar både grundläggande information och fördjupningsmaterial på hemsidan. Det gör Dig trygg i rollen som introduktör och informatör om Västsahara, både hemma vid köksbordet, i skolan eller jobbet och i andra sammanhang.

Håll Dig informerad om det aktuella
Det kan Du göra genom att prenumerera på Tidningen Västsahara och anmäla dig till en nyhetstjänst på nätet (se under Länkar).

- Se i kalendariet Detta händer
Där ser Du vad som händer - möten, besök eller andra aktiviteter - och om Du kan ta del av aktiviteterna.

- Delta i upprop och andra opinionsyttringar mot förtrycket
Du ser vad som pågår på Aktionens hemsida eller på de sidor som finns med under Länkar.

- Sök efter eller starta studiegrupper/cirklar
Ofta lär man sig både bättre och i mer gemytliga former tillsammans med andra. Vi jobbar med att göra studiehandledningar för ett par av grundböckerna, samt för hur man utnyttjar den här och andra hemsidor i studierna.

- Informationsmaterial finns för många ändamål. Det hittar Du under Resurser här, men Du kan också kolla med medlemsorganisationerna som kan ha mer material att utnyttja.

- Kom med som aktiv medlem i någon av Aktionens medlemsorganisationer respektive Lokala Aktioner

Där kan Du bidra till det gemensamma Västsahara-arbetet, och hitta Din nisch för att uträtta något konstruktivt och stimulerande.

Välkommen in i jobbet!

Västsahara - kampen mot förtryck och kolonialism i ett nötskal

Varför ska VÅR organisation engagera sig i Västsaharas situation?
Vi är ju redan överbelastade!

Frågan kommer ofta, och är högst rimlig. Materialet på den här webbsidan ger naturligtvis ett svar. Men ett mer kortfattad och koncist svar kan formuleras så här:

För den organisation som arbetar för rättvisa, hemma eller ute i världen, representerar Västahara nästan alla aspekter av ett sådant arbete. Kampen där innebär

- Bekämpa diskriminering, rasism och förtryck
- Försvar för mänskliga rättigheter
- Humanitärt stöd
- Förebyggande av (väpnade?) konflikter
- För demokrati och självbestämmande
- Mot exploatering och stöld av andras resurser
- Respekt för internationell rätt
- Stöd till nationell utveckling under egen kontroll

Ett ställningstagande för plattformen är första steget. Sedan kan varje organisation välja sin egen aktivitetsnivå - från enkel information till de egna medlemmarna till konkreta kampanjinsatser och humanitärt stöd.