Ökat motstånd mot fosfatexport från ockuperade Västsahara

Skapad: 2008-07-08, Senast uppdaterad: 2009-02-09

Pressmeddelande 30 juni 2008

- Protesterna mot Marockos exploatering av Västsahara växer. Tre norska rederier har redan lovat upphöra att frakta fosfat från det ockuperade Västsahara. Flera andra rederier, med bas bl a i Hongkong och Japan, möts av protester när deras fartyg avslöjas delta i den illegala trafiken. Det säger Sören Lindh, VästssaharaAktionen, som finns med i det internationella arbetet för ett fritt Västsahara. Men samtidigt planerar EU att ge ockupationsmakten Marocko ett förmånligare partneravtal. Sverige bör vara konsekvent, och följa upp motståndet mot EU:s fiskeriavtal med ett nej till ytterligare favörer till Marocko.

Nätverket WSRW, som dokumenterar hur Västsaharas naturresurser exploateras, har skärpt sin övervakning av fosfattransporterna, och de insatserna börjar nu ge resultat. I Australien och Nya Zeeland, två länder som importerar stora mängder fosfat till sin konstgödselindustri, pågår aktiva protester, konstaterar Sören Lindh.

En av importörerna är australiska Wesfarmers, vars aktier ingår bl a i en del svenska indexfonder. Där har några fondförvaltare, som Öhman Fonder, sålt sitt innehav med hänvisning till den illegala handeln med Västsahara. Diskussioner pågår med andra svenska fondförvaltare om att följa Öhmans exempel.

Även politiskt växer motståndet mot Marockos exploatering av Västsahara. 29 europeiska parlamentariker från Storbritannien, uppmanade nyligen rederiet Gearbulk att upphöra med sina frakter av västsaharisk fosfat. Den irländska EU-parlamentarikern Kathy Sinnott kräver att Marocko avbryter sin ockupation, tillåter en folkomröstning om självständighet samt upphör med diskriminering och brotten mot mänskliga rättigheter. Om inte det sker bör EU:s fiskeriavtal omprövas och Marocko ska inte ges den förmånliga partnerskapstatus som EU:s utrikesministrar nu förbereder.

- Vi ser hur Marockos brott mot de mänskliga rättigheterna för den västsahariska befolkningen blir allt fler och grövre, och att plundringen av Västsaharas resurser, inklusive fisket, ökar. Istället för krislösningar verkar snarast vapenköp och krigslösningar stå på Rabat-regimens dagordning. Det borde göra det allt svårare för Marockos ”vänner” inom EU att med bibehållen trovärdighet driva frågan om en mer förmånlig samarbetsform, avslutar Sören Lindh, VästsaharaAktionen.

För mer information, kontakta Sören Lindh, VästsaharaAktionen, 070-399 2769.
Aktionen har 25 medlemsorganisationer. Läs mer på www.vastsaharaaktionen.se

Nätverket WSRW, Western Sahara Research Watch, finns på www.wsrw.org