Nytt försök - EU och Marocko inleder nya fiskeförhandlingar

Skapad: 2012-10-23, Senast uppdaterad: 2012-10-23

Om tre veckor planerar EU och Marocko ett möte i Rabat för att återuppta förhandlingar om ett nytt fiskeavtal, sedan det tidigare avtalet stoppades i december 2011 i Europa-parlamentet. Kritiken då gällde avtalets effektivitet och ekonomi, och att det tillät EU-fartyg att fiska i det ockuperade Västsaharas vatten. Det senare står i strid med folkrätten och skedde utan det västsahariska folkets medgivande.

Mycket lite är känt om vad de nya förhandlingarna syftar till. Men eftersom Marockos egna fiskevatten redan är på väg att bli utfiskade lär det nog främst vara de rika västsahariska vattnen som lockar förhandlarna från Bryssel. Sverige har allt sedan det första fiskeavtalet slöts 2005 sagt nej till EUs fiske i Västsahara. Den ståndpunkten har starkt stöd i Riksdagen och i den allmänna opinionen, och vunnit gehör även i EU-parlamentet.

Det verkar vara starka fiskeintressen i Spanien och Portugal som pressat på EU att göra ett nytt försök, men också den marockanska regimen som dragit ekonomisk fördel av avtalet. Dessutom var EU-parlamentets nej en bekymmersam prestigeförlust för Marocko, som står under internationell kritik för sin ockupation av Västsahara och de fortgående brotten mot västsahariernas mänskliga rättigheter.

EUs delegation kommer till Marocko samtidigt som FNs chefsförhandlare, Christopher Ross, är i landet för att återuppta de uppskjutna förhandlingarna i Västsahara-konflikten. EU-besöket riskerar skapa nya svårigheter för FNs fredsarbete. I våras förklarade Marocko att landet saknade förtroende för Christopher Ross, och krävde att han skulle bytas ut. Men Marocko gick på ännu en kännbar prestigeförlust när FNs generalsekreterare Ban Ki-moon vägrade avskeda Ross.

En besvärande publicitet för regimen i Rabat är också publiceringen av en film på YouTube som visar hur ett fartyg dumpar tonvis av död fisk i vattnen utanför fiskehamnen Dakhla i Västsahara. Bilderna sägs vara från oktober i år, men dumpningarna lär vara etablerad rutin.

- De svär mot den bild av en ansvarsfull fiskeadministration som Marocko försöker etablera, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen.