Nu drar kampanjen mot EUs fiske i Västsahara igång

Skapad: 2009-11-12, Senast uppdaterad: 2009-11-12

Den 6 november drog den internationella namninsamlingen mot EUs
fiske i Västsaharas vatten igång. Det är första steget i ett längre
kampanjarbete, under rubriken Fiska nån annanstans!, för att påverka en eventuell förlängning av avtalet våren 2011. Det nu gällande avtalet omfattar alltså också det ockuperade Västsahara. Det är emot internationell rätt, vilket gjorde att Sverige in i det sista motsatte sig avtalet.

Namninsamlingen gäller såväl organisationer som enskilda, med en särskild kategori för (riks)parlamentariker. Läs den mer ingående  beskrivningen av kampanjen just nu.