Nederlag i EU-Parlamentet - trist men ändå fall framåt!

Skapad: 2011-10-03, Senast uppdaterad: 2011-12-05

EU-Parlamentet avslog på torsdag 29.9, motionen från 77 ledamöter om att dra Fiskeriavtalet med Marocko inför Europa-domstolen. Röstsiffrorna blev 221 röster för, 302 emot och 30 nedlagda. Det fattades alltså knappt 60 röster för ett godkännande.

Inför omröstningen fördes en intensiv lobbying, främst från fiskeföreträdare i Spanien, från Frankrike och naturligtvis från Marocko. De resursinsatserna har motionärerna, Western Sahara Resource Watch och andra haft svårt att matcha. Det är naturligt att känna besvikelse över utfallet.

Men de 221 Ja-rösterna kan ses som en viktig tillgång inför kommande omröstningar. Omröstningen nu gällde ju att pröva om Fiskeavtalet är i enlighet EUs stadgar, bl a att det också gäller ockuperade Västsahara. Två krav i folkrätten är att avtalet ska vara i enlighet med västsahariernas önskan och till nytta för dem. Polisario har flera gånger förkastat avtalet. Så har också en rad västsahariska MR-organisationer gjort. Tyvärr tillmättes det inte tillräckilg betydelse denna gång. 

I december kommer nästa test, då Parlamentet ska ta ställning till det förlängda avtalet som nu gäller. I Fiskeutskottet har den finske rapportören Carl Haglund rekommenderar Parlamentet att avvisa avtalet, med stöd av en nedgörande kritik av hur det tidigare avtalet fungerat.

Haglund har främst lagt vikt vid ekonomiska, administrativa och hållbarhetsfaktorer, väl medveten om den kritik som fördes fram i motionen om bristande lagenlighet och brott mot folkrätten. Det är sakargument som är väl grundade i hittills interna EU-dokument, och relevanta för fler ledamöter.

Det finns en hel del uppgifter i Haglunds rapport från två utvärderingarna av Fiskeavtalet - Marockos egen redovisning och konsultrapporten beställd av EU-kommission. Men hela rapporterna är fortfarande oåtkomliga utanför det interna EU-systemet. Det är alltså svårt för en medborgare att granska detaljer i rapporterna, följa argumenteringen, och söka förklaringar till det slöseri med EU-medel och ohållbara fiske som Haglund påtalar. Detta småaktiga hemlighetsmakeri visar på en aspekt av det demokratiska underskottet inom EU. Rapporterna behöver offentliggöras nu.

Det kommer alltså fler tillfällen att utöva tryck på Parlamentet och Kommissionen inför omröstningen i december. Att kräva papperen på bordet år ju en gammal svensk paradgren! 

 

BilagaStorlek
FPA - Haglunds draft till Fiskeutskottet .pdf177.37 kB
110929 POLISARIO post-vote statement.doc647 kB