Några exempel på brott mot de mänskliga rättigheterna

Skapad: 2007-11-07, Senast uppdaterad: 2009-04-02

Human Rights Watch:
Marocko undertrycker mänskliga rättigheter i Västsahara

Human Rights Watch, HRW, presenterade i december 2008 sin senaste rapport om de mänskliga rättigheterna för Västsaharas folk. HRW konstaterar att den dokumenterar och kritiserar hur "Marocko använder en kombination av förtryckande lagar, polisvåld och riggade rättegångar för att straffa västsaharier som argumenterar fredligt för självständighet eller fullständigt självstyre för det omstridda Västsahara"

Rapporten är på nära 220 sidor och har rubriken "Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps". Den har fokus på vad som skett på MR-området de senaste två åren, och går därför inte djupare in på tidigare övergrepp och MR-brott. HRW är också noga med att inte ta ställning i frågan om Västsaharas självständighet, bara markera att oavsett vilken lösning som väljs måste västsahariernas rättigheter respekteras.

Den gedigna faktaredovisningen stärker och konkretiserar bilden av ett ständigt pågående förtryck som nyhetsflödet, bl a på denna hemsida, också visar.

En samtidig rapport från Amnesty International ger fler och delvis nyare exempel på orättvisorna i de marockanska rättssalarna, och de ofta drastiska straff som drabbar västsahariska anklagade.


Nya vittnesmål om krigsförbrytelser

Bit för bit börjar den verkliga bilden av den marockanska arméns erövring av de nu ockuperade delarna av Västsahara sippra ut i offentligheten. Den bilden är brutalare, och långt ifrån den officiella, symboliserad av "den fredliga Gröna marschen".

Det handlar om övergrepp, tortyr och massakrer. Det finns vittnesmål från de västsaharier som utsattes för övergreppen, var ögonvittnen eller har hört offrens berättelser. Nu kommer allt fler uppgifter från den marockanska sidan. I Spanien har den energiske domaren Baltasar Garzón redan inlett förundersökningar om krigsförbrytelser mot ett antal höga marockanska officerare. De vittnesmål som redovisas här ger hopp om att den rättegången kan breddas och ge resultat.

Läs mer om Vittnesmål om marockanska krigsförbrytelser


Human Rights Watch om förtrycket i det ockuperade Västsahara
Demonstration under Intifadan 2005Demonstration under Intifadan 2005
Organisationen Human Rights Watch, HRW, protesterar hos Marockos justitieminister mot ett polisingripande 14 december 2007 i Västsaharas huvudstad El Ayoun, Två människorättsadvokater greps, misshandlades och torterades. De hölls kvar i arrest under tre dagar, och deras bil och mobiltelefoner beslagtogs.

HRW betecknar i sitt protestbrev misshandeln som ett brott mot den konvention mot tortyr som Marocko undertecknat. Dessutom har advokaterna tvingats skriva under "bekännelser" de själva inte ens läst, men som senare kan användas emot dem.

Human Rights Watch kräver en utredning av händelsen, att resultatet redovisas offentligt samt att de som visar sig ansvariga för övergreppen straffas.

HRW bad den 20 december om information i fallet. Någon reaktion fr¨n Justitieministeriet på den förfrågan hade inte kommit in då brevet sändes, 28 december 2007.

Västsahara med bland de mest repressiva och "ofria" områdena i världen enligt Freedom House

Den amerikanska organisationen Freedom House har med Västsahara i sin rapport Worst of the Worst: The Worlds Most Repressive Societies 2008. Läs mer om Västsahara bland de ofriaste av de ofria, enligt Freedom House.


Fler exempel på övergrepp

På sidan Vittnesmål från förr och nu hittar Du fler exempel på brott mot västsahariers mänskliga rättigheterna.

Studentaktivist efter "polisbehandling"Studentaktivist efter "polisbehandling"


Frihetskämparnas två verkligheter

Aminatou Haidar: Två sidor av kampen - pristagaren och tortyroffretAminatou Haidar: Två sidor av kampen - pristagaren och tortyroffret