Marocko uppmanas ansluta sig till Internationella Brottmålsdomstolen, ICC

Skapad: 2012-01-22, Senast uppdaterad: 2012-02-02

Marocko och Bahrein uppmanas godkänna (ratificera) Rom-stadgan och andra avtal om Internationella Brottmålsdomstolen, ICC. De två länderna står i fokus för en ”värvningskampanj” i januari 2012 för att få fler länder att ansluta sig till ICC, vars rättsområde är brott mot mänskligheten i olika former. 

- ICC inger förtroende för människor som söker rättvisa och förmedlar budskapet att ingen ska ostraffat kunna begå brott mot mänskligheten, oavsett var i världen det sker, säger Leila Hamsafi i CICC, Coalition for the International Criminal Court, som står bakom kampanjen. CICC har jnternationellt mer än 2 500 frivilligorganisationer och civilsamhällen som medlemmar. Hittills har 120 stater anslutit sig till ICC.

- Nu uppmanar vi Marocko och Bahrein att ansluta sig, säger Leila Hamafi.

Om Marocko skulle bli part till Romstadgan för ICC skulle marockanska befattningshavare på såväl myndighets- som politisk nivå kan åtalas för t ex brott mot mänskligheten som krigsförbrytelser, olika former av övergrepp och förföljelse av civila, men också ”Ockupationsmakts förflyttning direkt eller indirekt av en del av sin egen civilbefolkning till det område som den ockuperar eller deportation eller förflyttning inom eller utanför det ockuperade området av hela eller en del av befolkningen i detta område”.

ICCs åklagare tar dock bara upp verkligt allvarliga brott och man kan inte ta upp brott som begicks innan stadgan blev bindande för Marocko (dvs två månader efter eventuell ratificering).