Marocko rustar: tre nya supermoderna fregatter

Skapad: 2012-08-23, Senast uppdaterad: 2012-08-31



Militärt fortsätter Marocko sin upprustning, nu till sjöss. Snart levereras en supermodern fregatt från ett holländskt varv, den sista en serie på tre fregatter beställda från Holland och Frankrike.