Mänskliga rättigheter

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2013-10-03

En strid ström av samstämmiga rapporter

Strömmen av rapporter om Marockos bristande respekt för mänskliga rättigheter i det ockuperade Västsahara tilltar i antal och detaljering. Se ett urval aktuella dokument från våren 2013. En aktuell rapport ger också en bild av gamla krigsbrott: undersökningar av massgravar från 1975-77 (bifogad nedan).

Länge dominerades den av de två främsta enskilda organisationer för de mänskliga rättigheterna, Amnesty International och Human Rights Watch.  De fördömer båda den marockanska statens övergrepp på det västsahariska folket. I december 2008 publicerade Human Rights Watch också en rapport om situationen i det ockuperade Västsahara och flyktinglägren i Algeriet. Rapporten är på nära 220 sidor och har rubriken "Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps".

Amnesty international har utvärderat vad den marockanska regeringens egna Råd för Mänsliga Rättigheter gjort sedan det tillsattes 2003. Rapporten har den talande rubriken Broken Promises. Ladda ned rapporten, från april 2010, här nedan eller från Amnesty's hemsida. Amerikanska konservativa Freedom House ger ut en årlig rapport Freedom in the World, med en något förenklad och subjektiv systematik. Västsahara placeras de senaste åren i den "värsta" kategorin, 7. Läs rapporten Freedom in the World 2013. 

Nu bidrar ännu fler organisationer och institutioner med översikter och analyser, som också allt mer baseras på observationer och intervjuer på plats, särskilt under åren 2010 - 2012. 

Dit kan också räknas de regelbundna landrapporter över MR-situationen som utarbetas av USAs State Department, som exemplifieras av Västsahara-rapporten för 2011.

Läs mer om Mänskliga rättigheter i Västsahara - bakgrund och om Politiska fångar.

Den strida strömmen nedan av nyheter om övergrepp fängslanden ger också en aktuell och detaljerad bild av läget.

BilagaStorlek
Massgraves Smara resumeninglés.pdf1.03 MB
Amnesty uppföljn regimens Equity Comision.pdf844.71 kB
US Dept_of_STATE Country report HR WESTERN_SAHARA_2011.pdf90.64 kB

Nyheter

Många uppmanar FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

En lång rad internationella organisationer uppmanar åter FN att övervaka hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara. Det sker enklast genom att övervakningsstyrkan MINURSO ges utökat mandat. Två av de senaste inkomna breven är från Advokatsamfundet i New York City och från Western Sahara Resource Watch, WSRW. Efter Påsk sammanträder Säkerhetsrådet för att besluta om MINURSOs framtida uppgifter.

Hillevi Larsson och Carl Bildt om Västsahara i Riksdagen

Hillevi Larsson ställde 9 mars tre frågor till regeringen om Sveriges agernde i EU för ett fritt Västsahara. De gav upphov till en utförlig debatt den 26 mars, som gav regeringens syn på fiskeavtalet, folkrätten, erkännande och insatser för mänskliga rättigheter. Hillevi Larsson pekade på riskerna med att vänta på förhandlingsreultat, och krävde mer aktiva åtgärder från Sveriges sida.

Brahim Sabbar misshandlad efter besök i flyktinglägren

Brahim SabbarBrahim SabbarBrahim Sabbar, en förgrundsfigur och veteran i den västsahariska människorättsrörelsen, är ett nytt offer för Marockos intensifierade hetsjakt på frihetsaktivister. Övergreppet hade samma grundorsak som tillslaget på Casablancas flygplats i oktober 2009 mot
Brahim Dahane och sex av hans kollegor, ett besök i flyktinglägren.

Förmå FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

Nu måste FNs övervakningsstyrka i Västsahara få i updrag att övervaka
hur Marocko respekterar de mänskliga rättigheterna i ockuperade
Västsahara. Du kan hjälpa sätta tryck på FN genom att samla
underskrifter på ett internationellt brev till Ban Ki-Moon

I fjol skrev en rad organisationer till Säkerhetsrådet med samma
krav. Frågan tog ett litet steg framåt. Nu ska vi nå ända fram.
Säkerhetsrådet fattar beslut kring Påsk.

Kan blocken mötas i Västsaharafrågan? - en kommentar till utrikesdebatten

För första gången lovar tre riksdagspartier att erkänna Västsahara om och när de får regeringsmakten. Det är ett stort steg framåt. Alliansen kommenterade inte Västsahara särskilt. Samtidigt vet vi i Aktionen att kraven på självbestämmande för Västsahara inte är en blockfråga – de stöds också av många inom Alliansen. Med lite god vilja, och en rejäl portion ”textanalys”, kan man urskilja en möjlig väg för de rödgröna och Alliansen att mötas i riksdagsarbetet.

Svenska juristobservatörerna: Tio unga västsaharier frikända

Det blev frikännande dom för tio västsahariska ungdomar som stod anklagade för upplopp, misshandel och olaga vapeninnehav, som kunnat ge långvariga fängelsestraff. Vid rättegången fanns två jurister närvarande från Internationella Juristkommissionens svenska avdelning.

Svenska jurister observatörer vid rättegång i Marocko

Svenska Avdelningen av Internationella Juristorganisationen skickar rättegångsobservatörer till Marocko i februari.

Hårdhänt marockansk offensiv mot MR-aktivister

Reseförbud genom indragna pass, fängslanden och isoleringsceller, husarrester är tillsammans med mer vardagliga trakasserier verktyg i den marockanska regimens nya offensiv mot dem som kräver självbestämmande för det ockuperade Västsahara. Hänsyn till aktivisternas mänskliga rättigheter får inte vara ett hinder i offensiven, enligt kungen.

De kända aktivisterna Brahin Dahane, Aminatou Haidar, Soultana Khaya och Brahim Sabbar hör till de många drabbade.

"Husarrest" för Aminatou Haidar efter hemkomsten

En strid är vunnen, men Aminatou Haidars tuffa kamp fortsätter.

Efter hemkomsten till El Aaún, Västsaharas huvudstad, har hennes hem spärrats av. Hela området bevakas av polis, både i uniform och civilklädda. Bara familjemedlemmar har tillträde. Besökare stoppas.

Det drabbade också Aminatous läkare, Domingo de Guzmán. Han släpptes in till sin patient efter en lång palaver. Utanför har demonstrationer fått pågå. "Men vi fruktar polisattacker när den siste journalisten lämnat området, säger en demonstrant".  

Aminatou Haidar vann kampen - återvände hem!

- Detta är en seger för de mänskliga rättigheterna, internationell
rätt, och för den västsahariska saken, sa Aminatou Haidar när hon reste
hem tiil El Aaiún på kvällen 17 december efter en månadslång hungerstrejk på Lanzarotes flygplats.

Då hade den viljestarka Aminatous hungerstrejk tvingat Marocko och
Spanien att äntligen ge vika. En avgörande signalför dem var troligen att hon vägrade bryta sin hungerstrejk trots att hon togs in på sjukhus, kraftigt försvagad, med buksmärtor och kräkningar. 

Det massiva stödet för henne från både det spanska civilsamhället och
en rad internationella personligheter bidrog naturligtvis också. Det
skapade också ett sådant politiskt tryck att Säkerhetsrådet, efter en het intern debatt, beslutat ta upp Västsahara på sitt nästa möte.

Prenumerera på innehåll