Mänskliga rättigheter

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2013-10-03

En strid ström av samstämmiga rapporter

Strömmen av rapporter om Marockos bristande respekt för mänskliga rättigheter i det ockuperade Västsahara tilltar i antal och detaljering. Se ett urval aktuella dokument från våren 2013. En aktuell rapport ger också en bild av gamla krigsbrott: undersökningar av massgravar från 1975-77 (bifogad nedan).

Länge dominerades den av de två främsta enskilda organisationer för de mänskliga rättigheterna, Amnesty International och Human Rights Watch.  De fördömer båda den marockanska statens övergrepp på det västsahariska folket. I december 2008 publicerade Human Rights Watch också en rapport om situationen i det ockuperade Västsahara och flyktinglägren i Algeriet. Rapporten är på nära 220 sidor och har rubriken "Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps".

Amnesty international har utvärderat vad den marockanska regeringens egna Råd för Mänsliga Rättigheter gjort sedan det tillsattes 2003. Rapporten har den talande rubriken Broken Promises. Ladda ned rapporten, från april 2010, här nedan eller från Amnesty's hemsida. Amerikanska konservativa Freedom House ger ut en årlig rapport Freedom in the World, med en något förenklad och subjektiv systematik. Västsahara placeras de senaste åren i den "värsta" kategorin, 7. Läs rapporten Freedom in the World 2013. 

Nu bidrar ännu fler organisationer och institutioner med översikter och analyser, som också allt mer baseras på observationer och intervjuer på plats, särskilt under åren 2010 - 2012. 

Dit kan också räknas de regelbundna landrapporter över MR-situationen som utarbetas av USAs State Department, som exemplifieras av Västsahara-rapporten för 2011.

Läs mer om Mänskliga rättigheter i Västsahara - bakgrund och om Politiska fångar.

Den strida strömmen nedan av nyheter om övergrepp fängslanden ger också en aktuell och detaljerad bild av läget.

BilagaStorlek
Massgraves Smara resumeninglés.pdf1.03 MB
Amnesty uppföljn regimens Equity Comision.pdf844.71 kB
US Dept_of_STATE Country report HR WESTERN_SAHARA_2011.pdf90.64 kB

Nyheter

Rättvis och öppen rättegång för Dahane och hans kollegor!

Ett antal svenska riksdagsledamöter, EU-parlamentariker,
organisationsföreträdare och organisationer. bl a VästsaharaAktionen, har skrivit ett upprop till stöd för tre prominenta västsahariska människorättsförsvarare: Brahim Dahane, som fick det svenska Per Anger-priset i fjol, Ali Salem Tamek och Hammadi Naciri

Dahane: 48 timmars hungerstrejk för att bryta dödläge

Brahim Dahane, fjolårets Per Anger-pristagare, och hans två medfångar ber om internationella påtryckningar mot Marocko för.att få en rättvis rättegång eller ovillkorligt frigivande för gruppens del samt ett frisläppande av alla politiska fångar i marockanska fängelser. Sverige och regeringen, som instiftat Per Anger-priset, har ett särskilt ansvar i dessa påtryckningar.

Kung Mohammed VI - en man att göra affärer med?

Vissa företeelser verkar oföränderliga i en värld i rörelse. Ett tecken på stabilitet, kanske, eller en bromskloss? Det senare gäller Marockos kung Mohammed VI, illustrerat i några aktuella nyhetsnotiser.

Sommarkommentar av Sören Lindh, koordinator, VästsaharaAktionen

Nya tag för att få Brahim Dahane m fl frigivna

Än en gång behöver ännu fängslade Brahim Danhane, Ali Salem Tamek och Ahmed Naciri samt deras fyra kollegor i "Casablanca 7" vårt stöd i kampen för frihet och yttranderätt. Human Rights Watch och marockanska MR-organisationer kräver frigivande utan villkor eller en öppen civil rättegång.

Marocko värstingregim under falsk flagg

Konservativa Freedom House har kommit med sin årliga lista över "värstingar" ifråga om människorättsbrott. Men listan måste läsas med extra uppmärksamhet för att inte missa en regim som nämns under pseudonym! 

Norska investerare säljer ut innehav i två fosfatföretag

Kommunal Landspensionkasse, KLP, har sålt sina innehav i två företag med omfattande affärer i fosfat från Västsahara. Det gäller amerikansk-kanadensiska PCS och spansk-amerikanska FMC Corporation. Tidigare har KLP sålt ut innehav i bl a australiska importörerna Wesfarmers och Incitec Pivot.

Amnestyrapporten 2010 om Marocko/Västsahara

Rapporten ger en kortfattad översikt över händelser under 2009, som kan uppfattas som ett år då repressionen gradvis skärpts.

Säkerhetsrådet och MINURSO - inga mänskliga rättigheter i år heller

Även i år lyckades Frankrike bromsa kraven på att övervakningsstyrkan MINURSO skulle få ett mandat att även övervaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Västsahara. Av kommunikén från Säkerhetsrådets överläggningar i veckan framgår att diskussionen varit skarp, men i resolutionen som antogs 30 april finns inget konkret MR-mandat. Flera delegationer uttryckte missnöje med rådsdiskussionerna, som "skett inom en liten utvald grupp av rådsmedlemmar".

Framgång för hungerstrejkande västsahariska fångarna

- Vi avbryter vår hungerstrejk efter att vi fått utfästelser från de marockanska myndigheterna under de två senaste veckornas samtal och möten om vårt fall. Det beskedet kom tisdag kväll 27 april från Brahim Dahan och hans kollegor. Utfästelserna kan, enligt spansk press, innebära frigivande under de närmaste dagarna.

Ban Ki-Moon backar om MINURSO och sin rapport

FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon backade från uttalanden i sin kritiserade rapport om läget i Västsaharakonflikten. Efter ett möte med Polisarios resident Abdlaziz 23 april försäkrade han att FN står fast vid ansträngningarna att söka en lösning som som ger självbestämmande för Västsaharas folk. Ban Ki-Moon uttryckte också bekymmer för brotten mot de mänskliga rättigheterna.

Prenumerera på innehåll