Mänskliga rättigheter

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2013-10-03

En strid ström av samstämmiga rapporter

Strömmen av rapporter om Marockos bristande respekt för mänskliga rättigheter i det ockuperade Västsahara tilltar i antal och detaljering. Se ett urval aktuella dokument från våren 2013. En aktuell rapport ger också en bild av gamla krigsbrott: undersökningar av massgravar från 1975-77 (bifogad nedan).

Länge dominerades den av de två främsta enskilda organisationer för de mänskliga rättigheterna, Amnesty International och Human Rights Watch.  De fördömer båda den marockanska statens övergrepp på det västsahariska folket. I december 2008 publicerade Human Rights Watch också en rapport om situationen i det ockuperade Västsahara och flyktinglägren i Algeriet. Rapporten är på nära 220 sidor och har rubriken "Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps".

Amnesty international har utvärderat vad den marockanska regeringens egna Råd för Mänsliga Rättigheter gjort sedan det tillsattes 2003. Rapporten har den talande rubriken Broken Promises. Ladda ned rapporten, från april 2010, här nedan eller från Amnesty's hemsida. Amerikanska konservativa Freedom House ger ut en årlig rapport Freedom in the World, med en något förenklad och subjektiv systematik. Västsahara placeras de senaste åren i den "värsta" kategorin, 7. Läs rapporten Freedom in the World 2013. 

Nu bidrar ännu fler organisationer och institutioner med översikter och analyser, som också allt mer baseras på observationer och intervjuer på plats, särskilt under åren 2010 - 2012. 

Dit kan också räknas de regelbundna landrapporter över MR-situationen som utarbetas av USAs State Department, som exemplifieras av Västsahara-rapporten för 2011.

Läs mer om Mänskliga rättigheter i Västsahara - bakgrund och om Politiska fångar.

Den strida strömmen nedan av nyheter om övergrepp fängslanden ger också en aktuell och detaljerad bild av läget.

BilagaStorlek
Massgraves Smara resumeninglés.pdf1.03 MB
Amnesty uppföljn regimens Equity Comision.pdf844.71 kB
US Dept_of_STATE Country report HR WESTERN_SAHARA_2011.pdf90.64 kB

Nyheter

Bistrare klimat för Marocko?

Den marockanske kungen Mohammed VI har hittills undgått förändringens vindar under den arabiska våren. Trots ett halvfeodalt styre, bristande mänskliga rättigheter och en militär, olaglig ockupation av Västsahara har Marocko i närtid bjudits in i ett flertal politiska finrum.  Men nu verkar den nya franska regeringen ta sin hand från Marocko. Stundar bistrare tider?

Protestbrev till Säkerhetsrådet räckte inte hela vägen!

- Det västsahariska folket behöver FN-skydd för sina mänskliga rättigheter! Det var huvudbudskapet i breven från ett tjugotal svenska organisationer till FNs Säkerhetsråd.

Västsahara-manifestation framför Frankrikes ambassad

Foto: Kim NaylorFoto: Kim NaylorVid en manifestation utanför Frankrikes ambassad i lördags, organiserad av bl.a. Föreningen Västsahara och Emmaus Stockholm, framfördes kritik mot Frankrikes stöd till Marockos ockupation av Västsahara i ett budskap, som också överlämnats till ambassaden.

Daglig repression och diskriminering i ockuperade Västsahara

- Mer än 80 västsahariska politiska fångar finns för närvarande i de marockanska fängelserna. Några av dem har dömts till långa fängeelsestraff efter summariska rättegångar, andra väntar i månader och år på rättegång. Det skriver Polisarios representant i Europa. Mohamed Sidati, i brev till EU-Parlamentets ledamöter. Sidati konstaterar att EU gjort Marocko till en ”strategisk partner”, med en rad förmåner. Det ger EU också verktyg för att upphöra med sin illegala ockupation och sina övergrepp i Västsahara.

Västsahariska studenter knuffades ut från tredje våningen

Tre västsahariska studenter knuffades ned från tredje våningen av marockansk polis, enligt organisationen Equipe Media. De hade under en demonstration tagit sin tillflykt till en terass i ett hus intill busstationen i studieorten Agadir. I fallet fick de ryggskador och armbrott, och fördes till sjukhus. Ytterligare minst ett tiotal studenter skadades då polisen angrep demonstranterna.

Utsatta västsahariska aktivister behöver skydd mot marockanska övergrepp

- Tillåt observationer på plats av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara av en lämplig FN-enhet, som t ex ett MINURSO med utvidgat FN-mandat!

Det är den första rekommendationen till Marockos regering som Human Rights Watch, HRW, ger i Västsaharaavsnittet av sin nya World Report 2012. Avsnittet visar hur trakasserierna, diskrimineringen och misshandeln av västsaharier sker med stöd av Marockos lagar mot kritik av landets ”territoriella integritet”, dvs att Västsahara inte är en del av Marocko.

Marocko uppmanas ansluta sig till Internationella Brottmålsdomstolen, ICC

Marocko och Bahrein uppmanas godkänna (ratificera) Rom-stadgan och andra avtal om Internationella Brottmålsdomstolen, ICC. De två länderna står i fokus för en ”värvningskampanj” i januari 2012 för att få fler länder att ansluta sig till ICC, vars rättsområde är brott mot mänskligheten i olika former.

Rättegångar och fängslanden av människorättsförsvarare i Västsahara

Mänskliga rättigheter blir en av de viktiga frågorna för Västsahara också under 2012. Året inleds med en uppmärksammad arrestering i ockuperade Dakhla och med en massrättegång i Rabat, med fyra svenska jurister som observatörer.

Brev till UD om Västsahara – kräv inspektion på plats av mänskliga rättigheter

- Vi förutsätter att Sverige driver frågan om Västsaharas mänskliga rättigheter, MR, inom FNs MR-Råd, och då förespråkar att Rådet gör observationer på plats i det ockuperade Västsahara. Dess befolkning utsätts för en fortgående diskriminering och brott mot sina mänskliga rättigheter från ockupationsmakten Marocko. FN bör ta ansvar för att skydda västsahariernas säkerhet och integritet.

Det är budskapet i ett brev den 6 dec till Carl Bildt och UD från de tre oppositionspartierna S, MP och V.

Valen i Marocko "framgångsrika"?

I fredagens parlamentsval i Marocko  fick det islamistiska och kungatrogna partiet PJD, Rättvise- och Utvecklingspartiet, prelminärt flest röster, men inte egen majoritet. Flera grupperingar, bl a 20-februarirörelsen, uppmanade till bojkott. De möttes av trakasserier från regimen, något som fördömdes av Human Rights Watch. Valdeltagandet uppgavs vara ca 45 %. Sedvanliga gratulationer till ”de framgångsrika valen” har kommit från bl a USA, Frankrike och EU.

Prenumerera på innehåll