Låt MINURSO övervaka MR i Västsahara! - Skriv brev till FN!

Skapad: 2011-03-03, Senast uppdaterad: 2015-04-05

MINURSO måste få skydda västsaharierna mot övergrepp!

Ett Nordic Letter 2013 sändes i fjol till FNs Säkerhetsråd, undertecknat av organisationer och personer i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi vill påverka FN att aktivt ingripa till skydd för västsahariernas rättigheter via sin övervakningsstyrka på plats, kallad MINURSO. Därför återkom vi med ett motsvarande Nordic Letter 2014, (download here) inför Säkerhetsrådets möte 2014.

Den 29 april beslutade FNs Säkerhetsråd hur det ockuperade västsahariska folkets mänskliga rättigheter ska respekteras och vem de med förtroende ska vända sig för skydd. Svaret blev detsamma som 2013, dvs till ockupationsmakten Marocko! Återigen berömde Rådet Marocko för nya löften om respekt för MR och striktare regler, löftensom getts tidigare utan att de gett något resultat. Veckorna innan Rådsmötet var de politiska utspelen och förhandlingarna som vanligt intensiva samtidigt som många rapporter och dokument publicerades om MR-situationen för de västsahariska folket och deras behov av skydd.

Vi har samlat referenser till några viktiga viktiga rapporter samt ett analyserande brev från Polisario till FN.

Marocko har i flera år illustrerat bristerna i sitt "reformarbete" upprepade gånger, och hur lite regimens löften om lag och ordning är värda. Tydligast visades det i polisingripanden mot demonstranter i Västsahara 2012 och 2013 vid uppmärksammade besök av Kerry Kennedy, chef för RFK Centre for Human Rights and Justice, av FNs observatör i tortyrfrågor, Juan Mendez, och av FNs chefsförhandlare Christopher Ross, krönt av de brutala domarna i en militärdomstol i Rabat mot 25 västsahariska människorättsledare.

Inte ens inför dessa internationellt uppmärksammade besök kunde regimen hålla tillbaka sin brutalitet. Det behövs uppenbarligen en permanent och bestämd övervakning på plats för att övervaka, rapportera, och vid behov ingripa mot sådana övergrepp som världen bevittnade 2012 och 2013. 

I år har vi valt att göra en samnordisk framställan till Säkerhetsrådet att ge sin övervakningsstyrka i Västsahara, MINURSO, den uppgiften, när nu alla försök att få Marocko att uppföra sig anständigt har misslyckats. Det är ett gemensamt brev, som har undertecknats av politiska partier, ledamöter i Riksdagen och i Europaparlamentet, organisationer etc.

Så här såg instruktionen ut: Här finns den engelska brevtexten. För en organisation som vill vara med behövs namnet på svenska, gärna också på engelska, samt namn och funktion på den som skriver under. För personer behövs namn, ort och eventuell yrkestitel/organisation.

 

Om tidigare svenska insatser om MINUSO

Brevkampanjen 2012 - fokuserad, tyngre och vassare!

Brevkampanjen 2012 för ett mandat till FNs övervakningsstyrka i Västsahara, MINURSO, att också omfatta respekten för västsahariernas mänskliga rättigheter, är avslutad.

Säkerhetsrådet vägrade än en gång att utvidga MINURSOs befogenheter. Men samtidigt upprepade Rådet i sin resolution 2044 (2012) fjolårets markering av MRs betydelse för att kunna lösa konflikten och förutsätter att de löften om ökad rörelsefrihet för observatörer som Marocko gav i fjol också ska förverkligas. De internationella påtryckningarna har alltså bevarat fjolårets framsteg men inte ännu nått vidare.

Under rubriken "The Western Sahara Peace Process: Tragedy or Farce?" sätter den brittiske juristen Jacob Mundy frågan om MINURSOs roll i ett bredare perspektiv.

Debatten i Rådet 2011 rörde annars bl a de begränsningar och problem som MINURSO har i sitt löpande arbete, med otydliga avtalstexter, marockanska flaggor och poliser vid entrén och begränsande mandat. Mellan de diplomatiska fraserna i generalsekreteraren Ban Ki Moons rapport, avsnittet "Challenges to the Mission's operations" skymtar en svag, övergiven och hunsad övervakningsstyrka.

2012 har MINURSO-mandatet fått bättre mediauppmärksamhet här i Sverige, tack vare de pressmeddelanden, bloggar och artikelkommentarer där avsändarna berättar om breven eller kommenterat frågan. Ett tack till alla som bidragit! Frågan har nu landat i den bredare politiska debatten. Det gör förhoppningsvis att trycket härifrån på Säkerhetsrådet bibehålls och breddas.

2011 skrev många svenska organisationer och enskilda till FNs Säkerhetsråd om att FNs övervakningsstyrka MINURSO ska få också övervaka respekten för mänskliga rättigheter i Västsahara. Säkerhetsrådet beslöt att förlänga MINURSOs mandat 2011 oförändrat.

Men i resolutionen nämndes för första gången att MR-situationen i Västsahara måste förbättras, och några (tyvärr vaga) åtgärder nämndes. Ladda gärna ned hela resolutionstexten 2011.

En första kommentar till det årets beslutet och kampanjen finns på nyhetsplats. Se också länkarna i högerspalten. Sydafrika och Nigeria förde Afrikas talan i de många turerna inför beslutet. Se en kort analys från sydafrikanska Mail&Guardian.

Trots löften hände föga positivt under 2011

Marocko lovade observatörer från FNs MR-råd fritt och obehindrat tillträde till Västsahara. Av detta har det bara blivit en (1) dags besök i Dakhla av MR-rådets rapportör om kulturella rättigheter. Men övergreppen mot västsahariska aktivister som utövar sin rätt att begära frihet fortsätter. 

Enbart under augusti och september har 34 allvarliga MR-brott från den marockanska ockupationsmakten rapporterats. 

Efter fjolårets lilla men viktiga framgång gäller det nu att få praktiska resultat. FN måste ta sitt ansvar och skydda det västsahaiska folkets mänskliga rättigheter! FNs MR-råd kan bidra, men uppgiften fordrar närvaro på plats och när saker händer för att kunna påverka och ingripa. Den självklara lösningen är att MINURSO får samma MR-mandat som övriga fredsbevarande FN-styrkor.

Det är detta årets brevkampanj gäller!

Den sker även i år i samverkan med organisationer i vårt internationella nätverk Western Sahara Resource Watch, WSRW, med våra brittiska kollegor som praktiskt ansvariga.

--------------------

Instruktioner inför årets brevkampanj 

Skriv till FNs Säkerhetsråd om att FNs övervakningsstyrka MINURSO ska få också övervaka respekten för  mänskliga rättigheter i Västsahara. Av 15 pågående fredsmissioner har FN ett MR-mandat i alla som bildats efter 1989, med undantag av MINURSO. Säkerhetsrådet beslutar i mars/april varje år om att förlänga MINURSOs mandat. I fjol vållade de många breven från många länder stor uppmärksamhet och en het debatt i Rådet. I år har vi ännu bättre argument, och ska bli många flera bakom kravet!

Vi ber organisationer, institutioner och enskilda - både dem med ett visst kändisskap och "vanliga" medborgare - att skriva och delta i denna internationella kampanj. För organisationer gäller det då förståss att fatta beslut så fort som möjligt!

Om brevet

Här finns ett förslag till brev, som avsändaren kan använda rakt av eller kan skräddarsy  efter eget huvud samt en adresslista till Säkerhetsrådets ordförande under mars respektive april samt övriga medlemmar. Skicka brevet så fort som möjligt, för att det ska få bästa genomslag bland rådsmedlemmarna.

Breven adresseras till Rådets ordförande under mars (Storbritannien), eller april (USA). Breven skickas lämpligen som e-post, men den som så vill kan komplettera med vanligt brev.

Ifjol skickade de flesta brevskrivare också kopior till flera eller alla medlemmar. Det säkrar att breven når ut, och man i kan mejlen kan referera till något som kan vara viktigt för enskilda mottagare. Sydafrika lär även i år vara en av viktigaste förkämparna för Västsaharas intressen. 

Om själva mailet

E-postbreven bör ha med MINURSO i ärendemeningen, och kan skickas i kopia till flera eller alla övriga medlemmar. Sänd en kopia till Sveriges FN-Representation, representation.new-york@foreign.ministry.se, samt till info@vastsaharaaktionen.se för vår uppföljning av kampanjresultatet.

Här finns också referenser till bakgrundstexter. Bland de senare är särskilt den marockanska stormningen av protestlägren i öknen viktig. En aktiv insats av MINURSO då kunde kanske ha lindrat eller förhindrat konfrontationen. Det gäller också de militära operationer som Marocko inlett mot den västsahariska befolkningen i hamnstaden Dahkla.
 

Agera även via Facebook!

Internationellt har kampanjen öppnat en Facebook-sida för den som vill enkelt ge sitt personliga stöd.

BilagaStorlek
Nordic Letter 2014 to the UNSC on extended mandate for MINURSO.doc67.5 kB
Nordic Letter on MINURSO to the President of the UNSC April 2013 Final.doc57.5 kB
Ban Ki-moon on WS april 2013-advancecopy[1].pdf402.32 kB
Ban ki Moons rapport 2012 om Västsahara.pdf234.3 kB
Säkerhetsrådets rapport 2012 om Västsahara.pdf38.13 kB
Förslag till brev till FNs Säkerhetsråd från svenska organisationer och enskilda.doc30 kB
United Nations Security Council Members - 2012.doc42 kB
HRW Letter to Ambassadors of UN Security Council Member States in Favor of Enlarging MINURSO's Mandate.pdf86.98 kB
WSRW MINURSO 2012 (EN).pdf254.67 kB
Polisario letter on recent HR violations.doc648.5 kB
List of saharawi political prisoners.doc25 kB
Implementing HR in peacekeeping operarations_Amnesty_Int.pdf141.28 kB