Länkar

Skapad: 2007-11-07, Senast uppdaterad: 2013-09-04

Kontaktpunkter och viktiga informationsresurser

Här finner Du några av de viktigaste källorna och kontakterna för Västsahara-arbetet, i Sverige och internationellt.


SVENSKA LÄNKAR

Tidskriften Västsahara
www.vastsahara.net
Den enda och bästa tidskriften på svenska om Västsahara

Föreningen Västsahara
www.vastsahara.net
Organisation helt ägnad åt solidaritetsarbete för Västsahara.

Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs Folkhögskola
www.vastsahara.org

Huvudsyftet med sidan är att täcka in den svenska nyhetsbevakningen av västsaharakonflikten. Här hittar du också en mängd foton och dokumentationer från det ockuperade och det fritagna Västsahara, samt från flyktinglägren i Algeriet.

Västsahara. Blogg på svenska om Västsahara
www.facebook.com/vastsahara

Nätverket för ett fritt Västsahara
www.frittvastsahara.nu
www.vastsaharanatverket.blogspot.com/

Afrikagrupperna
http://www.afrikagrupperna.se/vaestsahara

Praktisk Solidaritet
http://www.praktisksolidaritet.se/

Emmaus Björkå
http://www.emmausbjorka.se

Emmaus Stockholm
http://www.emmausstockholm.se

Stiftelsen Global Kunskap
www.vastsahara.se

Amnesty Sverige
www.amnesty.se
Sök på ordet Västsahara, ger nyhetsöverblick

Övriga kontakter i Sverige

Polisario Front
Tel 08-315610, mobil: 073-9056 061
Postadress: Torsgatan 42, 1 tr 113 62 Stockholm
E-post:

Kommittén för Västsaharas kvinnor,
tel 08-305639


INTERNATIONELLA LÄNKAR


Stöttekomiteen för Vest-sahara

www.vest-sahara.no
Den starkaste nordiska organisationen för Västsahara, med en bra hemsida och en regelbunden nyhetsservice på engelska

AfrikaKontakt, Danmark
http://www.afrika.dk/sektion/kampagner

Länsi-Sahara, Finland
http://www.rauhanpuolustajat.fi/lansisahara/
Den finska solidaritesorganisationen.

Nätverket Western Sahara Resource Watch
http://www.wsrw.org
En vass och kunnig hemsida för ett forskar- och utredarnätvek som bevakar resursutvinning, bearbetning och handel

Kampanjen Fish Elsewhere
http://www.fishelsewhere.eu/
Hemsida för kampanjen för att utesluta Västsahara från EUs fiskeavtal med Marocko då avtalet går ut 2010.

Land Mine Action
http://www.landmineaction.org
Londonbaserad organisation som kartlägger minsituationenmedverkar i minröjning bl a på befriat område.

ARSO (Association de soutien à un référendum libre et régulier au Sahara Occidental)
http://www.arso.org
I praktiken den internationella solidaritetsrörelsens gemensamma informationskälla, på flera europeiska språk och arabiska.

EUCOCO
http://www.eucoco2006.org/
Samlingspunkt för det europeiska solidaritsarbetet, främst genom regelbundna konferenser

Free Western Sahara Network
http://freesahara.ning.com/

Western Sahara Campaign (UK)
http://www.smalgangen.org/

Netherlands Foundation for Self-Determination in Western Sahara
http://www.west-sahara.nl

Österreichischen-Sahrauischen Gesellschaft, ÖSG
http://www.oesg.ws/

Western Sahara Update – Mailing List
http://groups.yahoo.com/group/Sahara-update/
Länk till listan för aktuella kampanjaktiviteter för Västsahara

SPORT!

SaharaMarathon Prosjekt

http://www.saharamarathon.org/


SAHARISKA KÄLLOR


SPS (Sahara Press Service)

http://www.spsrasd.info
Den officiella sahariska nyhetsbyrån.

Sahara libre, blogg
www.sahara-libre.blogspot.com

Sahariska studenter
http://www.saharawi-students.org/
En nyhetssida som sattes upp våren 2008 för att rapportera om övergrepp och konfrontationer med marockansk polis.

AFAPREDESA The Association for the Families of Saharawi Prisoners and the Disappeared
http://www.afapredesa.org
Saharisk organisation bildad 1989 i flyktinglägren och som har fått en officiös ställning.

ASVDH, Association Sahraouie Des Victimes des Violations Graves des Droits de l’Homme
http://www.asvdh.net
Saharisk organisation för mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena.

SADR Oil and Gas Exploration
http://www.sadroilandgas.com/index.html
Hemsida för SADR Petroleum Authority, den västsahariska regeringens organ för oljeutvinning.

ADRESSER TILL MAROCKANSKA MYNDIGHETER
http://www.maec.gov.ma/
Marockanska regeringens hemsida med namn och kontaktuppgifter till ministerier m fl organ