Heja Sverige! Uppmuntrande tillrop till regeringen

Skapad: 2011-02-11, Senast uppdaterad: 2011-02-11

- Vi hejar på Sverige som försvarar folkrätten och Västsaharas rätt till självbestämmande. Vi hoppas att Sverige anstränger sig för att få med en majoritet inom EU. Så skriver Föreningen Västsahara och ett antal organisationer i ett brev till regeringen.

Brevet skrivs med anledning av att EU i dag, fredag 11.2, ber medlemsstaterna om mandat att förlänga Fiskeavtalet med Marocko 12 månader, ett avtal som bl a EU-Parlamentets jurister dömt ut som stridande mot folkrätten. Kommissionen har hänvisat till att Marocko nu lämnat viss information om vad avtalet gett "den lokala befolkningen". Informationen är dock hemlig och kan därför inte granskas av oberoende aktörer

Läs hela brevet nedan. Läs också Polisarios syn på en sådan avtalsförlängning.

Till Sveriges Regering

Idag avser Europeiska Kommissionen presentera ett förslag att under ett år ”provisoriskt” förlänga fiskeavtalet mellan EU och Marocko som framför allt innefattar Västsaharas ockuperade vatten.

Skälet till detta förslag är att Kommissionen sägs ha hamnat i tidsnöd eftersom Marocko dröjt i det längsta med att lämna information om västsahariernas inställning till och nytta av nuvarande avtal. Det är också Spaniens och Frankrikes aggressiva lobbyarbete som ligger bakom att kommissionen inte helt enkelt undantar de ockuperade vattnen i enlighet med internationell rätt.

Vi är medvetna om att Sverige hela tiden agerat för folkrätten i denna fråga. Sverige röstade ensamt mot nuvarande avtal. Sverige har också begärt att få ta del av Marockos rapport men nekats detta. Skillnaden är att nu synes flera medlemsstater vara beredda att ställa sig på den rätta sidan. Och medvetandet har också ökat i parlamentet, vilket torde ligga bakom försöken att nu lägga fram ett förslag som kanske inte måste underställas parlamentet.

I ljuset av alla demokratiska och människorättsliga brister som nu synliggjorts genom de arabiska upproren i Nordafrika uppfattar vi det som extra viktigt att inte fortsätta att spela under täcket med Marockos diktator. Vi hejar på Sverige som försvarar folkrätten och Västsaharas rätt till självbestämmande. Vi hoppas att Sverige anstränger sig för att få med en majoritet inom EU.

Stockholm den 11 februari 2011

Föreningen Västsahara m fl

BilagaStorlek
Polisario 26.01.11 om förlängning av EU-Morocco FPA.docx369.49 kB