Fosfat en viktig naturresurs

Skapad: 2010-06-02, Senast uppdaterad: 2013-05-28

Utvinningen och exporten av fosfat från Västsaharas rika fyndigheter är en viktig faktor i konflikten. Det statliga monopolföretaget OCP, Office Cherifien des Phosphates, har två dagbrott i själva Marocko nära Casablanca: i Khoribga och Ben Guerrir. Men den utan jämförelse största gruvan, och de största reserverna, finns i Bou Craa i Västsahara, ca 10 mil öster om El Aaiún (se video). Fosfaten används framför allt som råvara till konstgödsel, och väntas bli världens nästa stora bristvara.

När kolonialmakten Spanien 1975 "lämnade över" Västsahara till Marocko blev fosfatbolaget ett samägt spanskt-marockanskt företag fram till 2002 (se bl a Wikileaks material släppt april 2013).

Fosfatresurserna ger Marocko, och särskilt kretsen kring kungahuset, stora och växande inkomster. Den skapar oheliga allianser med företag och länder som tjänar som förmedlare och användare av denna bristvara. Den väntade bristsituationen hotar dessutom att göra den till en faktor på geopolitisk nivå, där små intressenter som Västsahara trängs undan när de stora makterna ser om sina hus. Detta bidrar aktivt till att upprätthålla ockupationen, både ekonomiskt och politiskt,

Men det globala beroendet av fosfat kan faktiskt också vändas till en positiv faktor. Att acceptera produktion och handel med en globalt livsviktig insatsvara, t former som strider mot internationell rätt och skapar instabilitet, är som att få ytterligare en tickande bomb det världspolitiska spelet. I det perspektivet är det ju billigare för de stora makterna att fullfölja FNs ursprungliga avkoloniseringsplan, och redan nu få ett slut på Marockos av ingen stat erkända ockupation. Därmed återgår fosfaten till sin rättmätiga ägare, det västsahariska folket, och handeln kan legaliseras.

Under mellantiden har det internationella etablissemanget och det civila samhället en uppgift att upprätthålla internationell rätt. Det innebär att förmå transportörer, mellanhänder och slutkonsumenter att sluta befatta sig med västsaharisk fosfat. Det kan ske genom påtryckningar, ekonomiskt och etiskt, från kunder, solidaritetsorganisationer och finansiärer m fl, med stöd av den lagstiftning och de handelsbegränsningar som i vissa fall har införts.

Seminarier, konferenser, forskning

Diskussionen om fosfat som en knapp resurs är livlig och förs i många sammanhang. Ett seminarium om detta och dess konsekvenser för Afrika och Västsahara hölls i maj 2010. Program, presentationer och en sammanfattande rapport finns hos Stockholm Environment Institute. Institutet medverkar också vid olika konferenser som rapporteras på hemsidan. Ett viktigt forskningsarbete kring fosfatförsörjningen sker vid Linköpings universitet, som avsatt doktorsavhandlingar och artiklar som Du hittar genom att söka på orden fosfat eller fosforLiUs hemsida

Översiktsartiklar, andra källor

En aktuell kommenterande artikel finns från Yale juli 2011, en i Dagens Nyheter 16 nov 2010, en annan i Dagens Arena den 28 maj 2010 samt Ny Teknik januari 2012.. SCOPE Newsletter ges ut av branschorganisationen CEEP. Ett nummer finns bilagt. Environment News Network tar också upp ämnet fosfat, bland många andra. 

 

Fler faktakällor och referenser kommer att ges efterhand.

Kampanjinformation finns i en del av nyhetsartiklarna nedan.

BilagaStorlek
ScopeNewsletter79.pdf284.37 kB

Nyheter

AP-fonder bryter med företag som köper fosfat från ockuperade Västsahara

Fyra AP-fonder säljer sina innehav i bl a bolagen Incitec Pivot, Australien och Potash, USA, på grund av deras import av fosfat för konstgödsel från det ockuperade Västsahara. Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas gemensamma Etikråd. I ett pressmeddelande förklarar Etikrådet varför.

Atlas Copco bidrar till fosfatstölden från ockuperade Västsahara

Svenska företaget Atlas Copco har levererat och servar högpresterande borrutrustning till fosfatgruvan Bou Craa i ockuperade Västsahara. Det uppmärksammar Tidskriften Västsahara i sitt senast nummer, 2/2013. Fosfatexporten från Västsahara ger miljardinkomster till ockupationsmakten Marocko och kung Mohammed VI. Atlas Copco har satsat stort på sin etiska profil. - Därför är det ologiskt att företaget ändå väljer att ha verksamhet i ockuperade Västsahara, säger Erik Hagen, ordförande i internationella nätverket Western Sahara Resource Watch, WSRW.

Business Week kommenterar Västsahara som affärsområde

Västsahara granskas sällan som investeringsobjekt i affärsmedia som Business Week. Men nu har det hänt! En anledning kan vara uppmärksamheten kring Säkerhetsrådet om en FN-övervakning av västsahariernas mänskliga rättigheter. Artikeln ger en nyanserad och konkret bild av läget, men höjer ett varnande finger: Marockos, dvs ockupationsmaktens, ambitioner för Västsahara har drivit fram investeringar i ett område där många fortfarande kräver självständighet.

Västsahara: Det stora fosfatrånet

Sommaren 2012 var högsäsong för en av de storskaliga mineralstölderna i världen. Då fraktades mer än 800 000 ton fosfat (råvara till konstgödsel) från det ockuperade Västsahara till importörer i bl a USA, Sydamerika, Australien, Nya Zealand och i Europa, där Litauen (!) stod för huvuddelen av importen. Marknadsvärdet för lasterna uppskattas till ca en miljard SEK. Det visar en lägesrapport från det internationella nätverket Western Sahara Resource Watch, WSRW, som fortlöpande följer trafiken.

Norsk statlig fond säljer ut aktier i importörer av fosfat från Västsahara

Norska Oljefonden, en av världens största enskilda investerare i värdepapper, har sålt ut sina aktier i amerikanska kemiföretaget FMC Corporation och konstgödselproducenten Potash Corporation, eftersom deras mångåriga import av västsaharisk fosfat bryter mot ”grundläggande etiska normer”. Det har skett efter en grundlig utredning och dialog med FMC och Potash av norska Etikrådet, knutet till den statliga Pensionsfonden.

Norska regeringen avråder från affärer med Västsahara - gör Sverige det?

I Västsaharafrågan krockar ofta principer och "realiteter". Politiska stöduttalanden för folkrätten följs inte alltid av konkreta insatser där sådana skulle vara möjliga. I Norge har detta debatterats bl a i
Stortinget, sedan regeringen anklagats för att tala med kluven tunga. Nu vill utrikesminister Jonas Gahr Støre klargöra att hans regering visst har en principfast politik och praktik, något som nog är en angelägen uppgift också för den svenska regeringen!

Hungerstrejkar mot Marockos plundring av Västsaharas resurser

- Snälla ni, sluta stjäla våra naturresurser! Det är en av flera uppmaningar från sex hungerstrejkande unga västsaharier i den marockanska staden Guelmim. Där finns en stor andel västsaharisk befolkning, som aktivt arbetar för självständighet, mot social, ekonomisk diskriminering och mot den pågående marockanska plundringen av Västsaharas naturresurser.

Litauiska Lifosa utkastad ur FNs etikprogram för sin illegala fosfatimport

Litauiska AB Lifosa påstod sig följa FNs etiska program Global Compact. Det var bra för företagets image, och kontakter med etiska investerare. Samtidigt importerade Lifosa stora mängder fosfat från ockuperade Västsahara Men den 2 juni kastades Lifosa ut ur programmet.

”Stulen” fosfat från Västsahara på väg till Litauen

2010-08-25  MS Brasschaat stävar just nu mot den litauiska hamnen Klaipeda med en last av västsaharisk fosfat, råvara för konstgödsel. Hela lasten kan betraktas som stöldgods, i folkrättslig mening, eftersom det ockuperade Västsaharas naturresurser inte får exploateras utan ursprungsbefolkningens medgivande.

Norska investerare säljer ut innehav i två fosfatföretag

Kommunal Landspensionkasse, KLP, har sålt sina innehav i två företag med omfattande affärer i fosfat från Västsahara. Det gäller amerikansk-kanadensiska PCS och spansk-amerikanska FMC Corporation. Tidigare har KLP sålt ut innehav i bl a australiska importörerna Wesfarmers och Incitec Pivot.

Prenumerera på innehåll