Försvara de mänskliga rättigheterna

Skapad: 2009-04-03, Senast uppdaterad: 2013-04-26

Informera och ta initiativ till protester!

Omvärlden är oftast ovetande om övergreppen och brotten mot de mänskliga rättigheterna, MR. Därför kan Marocko ostört fortsätta med dem, och i stället framstå som ett vänligt turistland och, numera, som en demokratisk samarbetspartner med Europa.

Därför är det viktigt att bryta tystnaden, informera om de övergrepp, trakasserier och diskrimineringar som sker, och också både protestera hos marockanerna och kräva uttalanden från Sverige och EU.

Det kan gälla protester mot enskilda händelser, övergrepp mot vissa grupper, t ex studenter, ungdomar, och fackligt aktiva, eller brott mot vissa delar av MR-lagstiftningen, som yttrandefrihet, mötesförbud, organisationsförbud mm.

Men också konkreta krav på omvärlden, t ex att FNs observationsstyrka i Västsahara, MINURSO, ska få i uppgift att övervaka och informera om MR-situationen, påtala brott och därmed bidra till att förebygga nya övergrepp.

Här kan Du och Din organisation hitta bakgrundsinformation om MR-situationen och aktuella exempel att agera på, på hur regimen i Rabat bryter mot de mänskliga rättigheterna, och exempel på brev och andra opinionsyttringar som olika organisationer redan publicerat.Se också gärna aktuella MR-artiklar våren 2013, liksom äldre, t ex Amnesty's rapport 2010

Om ni vill skicka brev eller fax till de marockanska myndigheterna finns adresser här till några av de viktigaste.

Direktlänkar till västsahariska MR-organisationers hemsidor

Många MR-organisationer i de ockuperade områdena kämpar med att få ut information om övergrepp och andra händelser till omvärlden.

Det är ett svårt jobb, främst på grund av de trakasserier som aktivisterna ständigt utsätts för. Det är också kunskapskrävande. Uppgifterna om olika händelser måste bedömas och kontrolleras, ibland mot många olika källor. Det fordrar språkkunskaper, förutom i arabiska också i spanska, franska, och helst också engelska. Sen måste man kunna presentera informationen på en hemsida eller i nyhetsbrev, samt att slåss med nyckfulla datorer och andra tekniska apparater.

Därför är det en bragd varje gång en notis kan sändas ut eller läggas på en hemsida!

Den insikten lägger ett särskilt ansvar på oss som tar del av informationen - att se till att den förs vidare på bästa sätt i vår egen omgivning och till media där det är möjligt.

Följ situationen via ASVDH och CODAPSO

De är de två största och resursstarkaste MR-organisationerna

ASVDH har adressen http://asvdh.net/.

CODAPSO har adressen http://www.codapso.org/

Det finns texter på engelska, men översättningarna är inte alltid så lysande. Så kolla helst också den franska eller spanska versionen - kanske kan Du ta hjälp av språkkunniga vänner och bekanta!

Nyheter

Kan blocken mötas i Västsaharafrågan? - en kommentar till utrikesdebatten

För första gången lovar tre riksdagspartier att erkänna Västsahara om och när de får regeringsmakten. Det är ett stort steg framåt. Alliansen kommenterade inte Västsahara särskilt. Samtidigt vet vi i Aktionen att kraven på självbestämmande för Västsahara inte är en blockfråga – de stöds också av många inom Alliansen. Med lite god vilja, och en rejäl portion ”textanalys”, kan man urskilja en möjlig väg för de rödgröna och Alliansen att mötas i riksdagsarbetet.

Svenska juristobservatörerna: Tio unga västsaharier frikända

Det blev frikännande dom för tio västsahariska ungdomar som stod anklagade för upplopp, misshandel och olaga vapeninnehav, som kunnat ge långvariga fängelsestraff. Vid rättegången fanns två jurister närvarande från Internationella Juristkommissionens svenska avdelning.

Svenska jurister observatörer vid rättegång i Marocko

Svenska Avdelningen av Internationella Juristorganisationen skickar rättegångsobservatörer till Marocko i februari.

Hårdhänt marockansk offensiv mot MR-aktivister

Reseförbud genom indragna pass, fängslanden och isoleringsceller, husarrester är tillsammans med mer vardagliga trakasserier verktyg i den marockanska regimens nya offensiv mot dem som kräver självbestämmande för det ockuperade Västsahara. Hänsyn till aktivisternas mänskliga rättigheter får inte vara ett hinder i offensiven, enligt kungen.

De kända aktivisterna Brahin Dahane, Aminatou Haidar, Soultana Khaya och Brahim Sabbar hör till de många drabbade.

"Husarrest" för Aminatou Haidar efter hemkomsten

En strid är vunnen, men Aminatou Haidars tuffa kamp fortsätter.

Efter hemkomsten till El Aaún, Västsaharas huvudstad, har hennes hem spärrats av. Hela området bevakas av polis, både i uniform och civilklädda. Bara familjemedlemmar har tillträde. Besökare stoppas.

Det drabbade också Aminatous läkare, Domingo de Guzmán. Han släpptes in till sin patient efter en lång palaver. Utanför har demonstrationer fått pågå. "Men vi fruktar polisattacker när den siste journalisten lämnat området, säger en demonstrant".  

EU:s olagliga fiske i Västsahara måste upphöra!

EU:s olagliga fiske i Västsahara måste upphöra! Det kräver ett tiotal kulturpersoner  och organisationsföreträdare i en gemensam artikel. Den har varit införd bl a i SvDs Brännpunkten

Aminatou Haidar vann kampen - återvände hem!

- Detta är en seger för de mänskliga rättigheterna, internationell
rätt, och för den västsahariska saken, sa Aminatou Haidar när hon reste
hem tiil El Aaiún på kvällen 17 december efter en månadslång hungerstrejk på Lanzarotes flygplats.

Då hade den viljestarka Aminatous hungerstrejk tvingat Marocko och
Spanien att äntligen ge vika. En avgörande signalför dem var troligen att hon vägrade bryta sin hungerstrejk trots att hon togs in på sjukhus, kraftigt försvagad, med buksmärtor och kräkningar. 

Det massiva stödet för henne från både det spanska civilsamhället och
en rad internationella personligheter bidrog naturligtvis också. Det
skapade också ett sådant politiskt tryck att Säkerhetsrådet, efter en het intern debatt, beslutat ta upp Västsahara på sitt nästa möte.

Aminatou Haidar: Öppet brev på Int. MR-dagen 10 dec.

Från sin hungerstrejk på Lanzarotes flygplats på Kanarieöarna, har Aminatou Haidar skrivet ett öppet brev till det spanska civilsamhället, inför firandet av den Internationella Dagen för de Mänskliga Rättigheterna.

Aminatou Haidars frihetskamp har ett högt pris

Aminatou Haidar har verkligen fått känna på den marockanska offensiven mot västsaharier som har oförskämdheten att kräva slut på den olagliga
marockanska ockupationen av sitt hemland Västsahara.
På tre veckor har hon blivit stoppad då hon återvände hem, berövats pass och andra handlingar, skickats till Lanzarote som papperslös, hungerstrejkat för att få återvända till sin familj, fått klartecken för återresan via spanska myndigheter, men sett inresetillståndet dras tillbaka just när planet stod med motorerna igång på startbanan.

Kan en otydlig Clinton utlöst våldsvågen mot västsaharier?

Förvirringen verkar total kring USAs hållning i Västsahara-frågan.

Utrikesminister Hillary ClintonUtrikesminister Hillary ClintonDet finns skillnader i hur utrikesminister Hillary Clinton och andra företrädare för president Obama beskriver det aktuella läget i Västsaharakonflikten. Kan en interju med Clinton missförståtts i Marocko som en tillåtelse att ta till hårdhandskarna mot oliktänkande som Brahim Dahane och Aminatou Haidar?

Prenumerera på innehåll