Försvara de mänskliga rättigheterna

Skapad: 2009-04-03, Senast uppdaterad: 2013-04-26

Informera och ta initiativ till protester!

Omvärlden är oftast ovetande om övergreppen och brotten mot de mänskliga rättigheterna, MR. Därför kan Marocko ostört fortsätta med dem, och i stället framstå som ett vänligt turistland och, numera, som en demokratisk samarbetspartner med Europa.

Därför är det viktigt att bryta tystnaden, informera om de övergrepp, trakasserier och diskrimineringar som sker, och också både protestera hos marockanerna och kräva uttalanden från Sverige och EU.

Det kan gälla protester mot enskilda händelser, övergrepp mot vissa grupper, t ex studenter, ungdomar, och fackligt aktiva, eller brott mot vissa delar av MR-lagstiftningen, som yttrandefrihet, mötesförbud, organisationsförbud mm.

Men också konkreta krav på omvärlden, t ex att FNs observationsstyrka i Västsahara, MINURSO, ska få i uppgift att övervaka och informera om MR-situationen, påtala brott och därmed bidra till att förebygga nya övergrepp.

Här kan Du och Din organisation hitta bakgrundsinformation om MR-situationen och aktuella exempel att agera på, på hur regimen i Rabat bryter mot de mänskliga rättigheterna, och exempel på brev och andra opinionsyttringar som olika organisationer redan publicerat.Se också gärna aktuella MR-artiklar våren 2013, liksom äldre, t ex Amnesty's rapport 2010

Om ni vill skicka brev eller fax till de marockanska myndigheterna finns adresser här till några av de viktigaste.

Direktlänkar till västsahariska MR-organisationers hemsidor

Många MR-organisationer i de ockuperade områdena kämpar med att få ut information om övergrepp och andra händelser till omvärlden.

Det är ett svårt jobb, främst på grund av de trakasserier som aktivisterna ständigt utsätts för. Det är också kunskapskrävande. Uppgifterna om olika händelser måste bedömas och kontrolleras, ibland mot många olika källor. Det fordrar språkkunskaper, förutom i arabiska också i spanska, franska, och helst också engelska. Sen måste man kunna presentera informationen på en hemsida eller i nyhetsbrev, samt att slåss med nyckfulla datorer och andra tekniska apparater.

Därför är det en bragd varje gång en notis kan sändas ut eller läggas på en hemsida!

Den insikten lägger ett särskilt ansvar på oss som tar del av informationen - att se till att den förs vidare på bästa sätt i vår egen omgivning och till media där det är möjligt.

Följ situationen via ASVDH och CODAPSO

De är de två största och resursstarkaste MR-organisationerna

ASVDH har adressen http://asvdh.net/.

CODAPSO har adressen http://www.codapso.org/

Det finns texter på engelska, men översättningarna är inte alltid så lysande. Så kolla helst också den franska eller spanska versionen - kanske kan Du ta hjälp av språkkunniga vänner och bekanta!

Nyheter

Marocko värstingregim under falsk flagg

Konservativa Freedom House har kommit med sin årliga lista över "värstingar" ifråga om människorättsbrott. Men listan måste läsas med extra uppmärksamhet för att inte missa en regim som nämns under pseudonym! 

Amnestyrapporten 2010 om Marocko/Västsahara

Rapporten ger en kortfattad översikt över händelser under 2009, som kan uppfattas som ett år då repressionen gradvis skärpts.

Säkerhetsrådet och MINURSO - inga mänskliga rättigheter i år heller

Även i år lyckades Frankrike bromsa kraven på att övervakningsstyrkan MINURSO skulle få ett mandat att även övervaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Västsahara. Av kommunikén från Säkerhetsrådets överläggningar i veckan framgår att diskussionen varit skarp, men i resolutionen som antogs 30 april finns inget konkret MR-mandat. Flera delegationer uttryckte missnöje med rådsdiskussionerna, som "skett inom en liten utvald grupp av rådsmedlemmar".

Framgång för hungerstrejkande västsahariska fångarna

- Vi avbryter vår hungerstrejk efter att vi fått utfästelser från de marockanska myndigheterna under de två senaste veckornas samtal och möten om vårt fall. Det beskedet kom tisdag kväll 27 april från Brahim Dahan och hans kollegor. Utfästelserna kan, enligt spansk press, innebära frigivande under de närmaste dagarna.

Ban Ki-Moon backar om MINURSO och sin rapport

FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon backade från uttalanden i sin kritiserade rapport om läget i Västsaharakonflikten. Efter ett möte med Polisarios resident Abdlaziz 23 april försäkrade han att FN står fast vid ansträngningarna att söka en lösning som som ger självbestämmande för Västsaharas folk. Ban Ki-Moon uttryckte också bekymmer för brotten mot de mänskliga rättigheterna.

Många uppmanar FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

En lång rad internationella organisationer uppmanar åter FN att övervaka hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara. Det sker enklast genom att övervakningsstyrkan MINURSO ges utökat mandat. Två av de senaste inkomna breven är från Advokatsamfundet i New York City och från Western Sahara Resource Watch, WSRW. Efter Påsk sammanträder Säkerhetsrådet för att besluta om MINURSOs framtida uppgifter.

Hillevi Larsson och Carl Bildt om Västsahara i Riksdagen

Hillevi Larsson ställde 9 mars tre frågor till regeringen om Sveriges agernde i EU för ett fritt Västsahara. De gav upphov till en utförlig debatt den 26 mars, som gav regeringens syn på fiskeavtalet, folkrätten, erkännande och insatser för mänskliga rättigheter. Hillevi Larsson pekade på riskerna med att vänta på förhandlingsreultat, och krävde mer aktiva åtgärder från Sveriges sida.

Brahim Sabbar misshandlad efter besök i flyktinglägren

Brahim SabbarBrahim SabbarBrahim Sabbar, en förgrundsfigur och veteran i den västsahariska människorättsrörelsen, är ett nytt offer för Marockos intensifierade hetsjakt på frihetsaktivister. Övergreppet hade samma grundorsak som tillslaget på Casablancas flygplats i oktober 2009 mot
Brahim Dahane och sex av hans kollegor, ett besök i flyktinglägren.

Förmå FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

Nu måste FNs övervakningsstyrka i Västsahara få i updrag att övervaka
hur Marocko respekterar de mänskliga rättigheterna i ockuperade
Västsahara. Du kan hjälpa sätta tryck på FN genom att samla
underskrifter på ett internationellt brev till Ban Ki-Moon

I fjol skrev en rad organisationer till Säkerhetsrådet med samma
krav. Frågan tog ett litet steg framåt. Nu ska vi nå ända fram.
Säkerhetsrådet fattar beslut kring Påsk.

Västsahara-kurs 2010/11 på Jakobsberg Fhs

För dig som vill lära dig mer om EU:s flyktingpolitik och situationen för flyktingar som kommer till Sverige och Europa. Marockos ockupation av Västsahara och det politiska läget i nordvästra Afrika är centralt i kursen.

Prenumerera på innehåll