Försvara de mänskliga rättigheterna

Skapad: 2009-04-03, Senast uppdaterad: 2013-04-26

Informera och ta initiativ till protester!

Omvärlden är oftast ovetande om övergreppen och brotten mot de mänskliga rättigheterna, MR. Därför kan Marocko ostört fortsätta med dem, och i stället framstå som ett vänligt turistland och, numera, som en demokratisk samarbetspartner med Europa.

Därför är det viktigt att bryta tystnaden, informera om de övergrepp, trakasserier och diskrimineringar som sker, och också både protestera hos marockanerna och kräva uttalanden från Sverige och EU.

Det kan gälla protester mot enskilda händelser, övergrepp mot vissa grupper, t ex studenter, ungdomar, och fackligt aktiva, eller brott mot vissa delar av MR-lagstiftningen, som yttrandefrihet, mötesförbud, organisationsförbud mm.

Men också konkreta krav på omvärlden, t ex att FNs observationsstyrka i Västsahara, MINURSO, ska få i uppgift att övervaka och informera om MR-situationen, påtala brott och därmed bidra till att förebygga nya övergrepp.

Här kan Du och Din organisation hitta bakgrundsinformation om MR-situationen och aktuella exempel att agera på, på hur regimen i Rabat bryter mot de mänskliga rättigheterna, och exempel på brev och andra opinionsyttringar som olika organisationer redan publicerat.Se också gärna aktuella MR-artiklar våren 2013, liksom äldre, t ex Amnesty's rapport 2010

Om ni vill skicka brev eller fax till de marockanska myndigheterna finns adresser här till några av de viktigaste.

Direktlänkar till västsahariska MR-organisationers hemsidor

Många MR-organisationer i de ockuperade områdena kämpar med att få ut information om övergrepp och andra händelser till omvärlden.

Det är ett svårt jobb, främst på grund av de trakasserier som aktivisterna ständigt utsätts för. Det är också kunskapskrävande. Uppgifterna om olika händelser måste bedömas och kontrolleras, ibland mot många olika källor. Det fordrar språkkunskaper, förutom i arabiska också i spanska, franska, och helst också engelska. Sen måste man kunna presentera informationen på en hemsida eller i nyhetsbrev, samt att slåss med nyckfulla datorer och andra tekniska apparater.

Därför är det en bragd varje gång en notis kan sändas ut eller läggas på en hemsida!

Den insikten lägger ett särskilt ansvar på oss som tar del av informationen - att se till att den förs vidare på bästa sätt i vår egen omgivning och till media där det är möjligt.

Följ situationen via ASVDH och CODAPSO

De är de två största och resursstarkaste MR-organisationerna

ASVDH har adressen http://asvdh.net/.

CODAPSO har adressen http://www.codapso.org/

Det finns texter på engelska, men översättningarna är inte alltid så lysande. Så kolla helst också den franska eller spanska versionen - kanske kan Du ta hjälp av språkkunniga vänner och bekanta!

Nyheter

Carina Hägg (S): Vi kräver en oberoende utredning om Västsahara

Carina Hägg, internationell talesperson för S-kvinnor och Kerstin Nilsson, riksdagsledamot S, kräver en oberoende undersökning av de senaste händelserna i Västsahara i en artikel på Newsmill. Den har utlöst en livlig debatt på sajten.

Marockos dubbla budskap

Marockanska trupper stormade den 8 november det stora och fredliga västsahariska protestlägret utanför El Aaiún. Minst ett tjugotal tros ha dödats på båda sidor. Men inga förhandlingar fördes.

I New York dagen efter sa Marockos utrikesminister Fihri inför de FN-ledda samtalen om Västsahara: - Vi är här för att förhandla, ett ansvar ingen kan undgå. Nu gäller förhandling, förhandling och åter förhandling!

Men vad som är sanning för Marocko i New York verkar bara vara dåligt skämt i det ockuperade Västsahara!

Utmärkt reportage i norsk TV om stormningen av lägret

Norska NKK har gjort ett 8 minuters inslag den 11 november om stormningen av lägren och om både baKgrund och framtidspertspektiv. Det finns på Youtube och ger en norsk språklektion på köpet!

Anfallets facit: 11 döda, mer än 700 skadade, 152 "försvunna"

När röken skingrats efter konfrontationen, i det nedbrända lägret och demonstrationernas El Aaiún, återstår att räkna in de döda och de skadade. De västsahariska lägerdeltagarna och Polisario räknar med 11 döda, 723 skadade och mer än 150 "försvunna", dvs bortförda och vanligen fängslade. Det är inga förvånande siffror för den som sett de skakiga bilderna från stormningen av lägret som hyste 15 - 20 000 personer. Siffran för "försvunna" bekräftas av marockanska talesmän, som dock tvärt förnekar några dödsfall utöver sina egna, som stigit till 7 döda. Omvärlden får nu avgöra vad som är mest troväidgt.

Lägren stormades söndag natt!!

Så kom då det marockanska anfallet på det största lägret, med mer än 20 000 deltagare. Vid 03-tiden 8.11 kom helikoptrar med strålkastare och högtalare som ropade "Lämna omedelbart lägret", och sköt tårgasgranater.
Samtidigt bröt de polis- och militärstyrkor in som omringat lägret i en månad, och började riva tält och skjul. Hur många som skadats vid den våldsamma och traumatiska nattliga raiden är ännu oklart.

Inne i staden El Aaiún har marockanska styrkor spärrat av västsahariska bostadskvarter, och skärmytslingar lär ha förekommit.

Risk för humanitär katastrof i Västsahara

29 okt 2010  Afrikagrupperna vädjar i brev till svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg att verka för en oberoende övervakning i Internationella RRöda Korsets regi  av situationen i västsahariska protestläger. Marockanska säkerhetsstyrkor begränsar sedan mer än 20 dagar införseln av mat, dryck och mediciner till närmare 20 000 personer i lägren.
Afrikagrupperna är medlem i Västsaharaaktionen.

Rättvis och öppen rättegång för Dahane och hans kollegor!

Ett antal svenska riksdagsledamöter, EU-parlamentariker,
organisationsföreträdare och organisationer. bl a VästsaharaAktionen, har skrivit ett upprop till stöd för tre prominenta västsahariska människorättsförsvarare: Brahim Dahane, som fick det svenska Per Anger-priset i fjol, Ali Salem Tamek och Hammadi Naciri

Dahane: 48 timmars hungerstrejk för att bryta dödläge

Brahim Dahane, fjolårets Per Anger-pristagare, och hans två medfångar ber om internationella påtryckningar mot Marocko för.att få en rättvis rättegång eller ovillkorligt frigivande för gruppens del samt ett frisläppande av alla politiska fångar i marockanska fängelser. Sverige och regeringen, som instiftat Per Anger-priset, har ett särskilt ansvar i dessa påtryckningar.

Kung Mohammed VI - en man att göra affärer med?

Vissa företeelser verkar oföränderliga i en värld i rörelse. Ett tecken på stabilitet, kanske, eller en bromskloss? Det senare gäller Marockos kung Mohammed VI, illustrerat i några aktuella nyhetsnotiser.

Sommarkommentar av Sören Lindh, koordinator, VästsaharaAktionen

Nya tag för att få Brahim Dahane m fl frigivna

Än en gång behöver ännu fängslade Brahim Danhane, Ali Salem Tamek och Ahmed Naciri samt deras fyra kollegor i "Casablanca 7" vårt stöd i kampen för frihet och yttranderätt. Human Rights Watch och marockanska MR-organisationer kräver frigivande utan villkor eller en öppen civil rättegång.

Prenumerera på innehåll