Försvara de mänskliga rättigheterna

Skapad: 2009-04-03, Senast uppdaterad: 2013-04-26

Informera och ta initiativ till protester!

Omvärlden är oftast ovetande om övergreppen och brotten mot de mänskliga rättigheterna, MR. Därför kan Marocko ostört fortsätta med dem, och i stället framstå som ett vänligt turistland och, numera, som en demokratisk samarbetspartner med Europa.

Därför är det viktigt att bryta tystnaden, informera om de övergrepp, trakasserier och diskrimineringar som sker, och också både protestera hos marockanerna och kräva uttalanden från Sverige och EU.

Det kan gälla protester mot enskilda händelser, övergrepp mot vissa grupper, t ex studenter, ungdomar, och fackligt aktiva, eller brott mot vissa delar av MR-lagstiftningen, som yttrandefrihet, mötesförbud, organisationsförbud mm.

Men också konkreta krav på omvärlden, t ex att FNs observationsstyrka i Västsahara, MINURSO, ska få i uppgift att övervaka och informera om MR-situationen, påtala brott och därmed bidra till att förebygga nya övergrepp.

Här kan Du och Din organisation hitta bakgrundsinformation om MR-situationen och aktuella exempel att agera på, på hur regimen i Rabat bryter mot de mänskliga rättigheterna, och exempel på brev och andra opinionsyttringar som olika organisationer redan publicerat.Se också gärna aktuella MR-artiklar våren 2013, liksom äldre, t ex Amnesty's rapport 2010

Om ni vill skicka brev eller fax till de marockanska myndigheterna finns adresser här till några av de viktigaste.

Direktlänkar till västsahariska MR-organisationers hemsidor

Många MR-organisationer i de ockuperade områdena kämpar med att få ut information om övergrepp och andra händelser till omvärlden.

Det är ett svårt jobb, främst på grund av de trakasserier som aktivisterna ständigt utsätts för. Det är också kunskapskrävande. Uppgifterna om olika händelser måste bedömas och kontrolleras, ibland mot många olika källor. Det fordrar språkkunskaper, förutom i arabiska också i spanska, franska, och helst också engelska. Sen måste man kunna presentera informationen på en hemsida eller i nyhetsbrev, samt att slåss med nyckfulla datorer och andra tekniska apparater.

Därför är det en bragd varje gång en notis kan sändas ut eller läggas på en hemsida!

Den insikten lägger ett särskilt ansvar på oss som tar del av informationen - att se till att den förs vidare på bästa sätt i vår egen omgivning och till media där det är möjligt.

Följ situationen via ASVDH och CODAPSO

De är de två största och resursstarkaste MR-organisationerna

ASVDH har adressen http://asvdh.net/.

CODAPSO har adressen http://www.codapso.org/

Det finns texter på engelska, men översättningarna är inte alltid så lysande. Så kolla helst också den franska eller spanska versionen - kanske kan Du ta hjälp av språkkunniga vänner och bekanta!

Nyheter

Protestbrev till Säkerhetsrådet räckte inte hela vägen!

- Det västsahariska folket behöver FN-skydd för sina mänskliga rättigheter! Det var huvudbudskapet i breven från ett tjugotal svenska organisationer till FNs Säkerhetsråd.

Västsahara-manifestation framför Frankrikes ambassad

Foto: Kim NaylorFoto: Kim NaylorVid en manifestation utanför Frankrikes ambassad i lördags, organiserad av bl.a. Föreningen Västsahara och Emmaus Stockholm, framfördes kritik mot Frankrikes stöd till Marockos ockupation av Västsahara i ett budskap, som också överlämnats till ambassaden.

Daglig repression och diskriminering i ockuperade Västsahara

- Mer än 80 västsahariska politiska fångar finns för närvarande i de marockanska fängelserna. Några av dem har dömts till långa fängeelsestraff efter summariska rättegångar, andra väntar i månader och år på rättegång. Det skriver Polisarios representant i Europa. Mohamed Sidati, i brev till EU-Parlamentets ledamöter. Sidati konstaterar att EU gjort Marocko till en ”strategisk partner”, med en rad förmåner. Det ger EU också verktyg för att upphöra med sin illegala ockupation och sina övergrepp i Västsahara.

Västsahariska studenter knuffades ut från tredje våningen

Tre västsahariska studenter knuffades ned från tredje våningen av marockansk polis, enligt organisationen Equipe Media. De hade under en demonstration tagit sin tillflykt till en terass i ett hus intill busstationen i studieorten Agadir. I fallet fick de ryggskador och armbrott, och fördes till sjukhus. Ytterligare minst ett tiotal studenter skadades då polisen angrep demonstranterna.

Utsatta västsahariska aktivister behöver skydd mot marockanska övergrepp

- Tillåt observationer på plats av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara av en lämplig FN-enhet, som t ex ett MINURSO med utvidgat FN-mandat!

Det är den första rekommendationen till Marockos regering som Human Rights Watch, HRW, ger i Västsaharaavsnittet av sin nya World Report 2012. Avsnittet visar hur trakasserierna, diskrimineringen och misshandeln av västsaharier sker med stöd av Marockos lagar mot kritik av landets ”territoriella integritet”, dvs att Västsahara inte är en del av Marocko.

Marocko uppmanas ansluta sig till Internationella Brottmålsdomstolen, ICC

Marocko och Bahrein uppmanas godkänna (ratificera) Rom-stadgan och andra avtal om Internationella Brottmålsdomstolen, ICC. De två länderna står i fokus för en ”värvningskampanj” i januari 2012 för att få fler länder att ansluta sig till ICC, vars rättsområde är brott mot mänskligheten i olika former.

Rättegångar och fängslanden av människorättsförsvarare i Västsahara

Mänskliga rättigheter blir en av de viktiga frågorna för Västsahara också under 2012. Året inleds med en uppmärksammad arrestering i ockuperade Dakhla och med en massrättegång i Rabat, med fyra svenska jurister som observatörer.

Brev till UD om Västsahara – kräv inspektion på plats av mänskliga rättigheter

- Vi förutsätter att Sverige driver frågan om Västsaharas mänskliga rättigheter, MR, inom FNs MR-Råd, och då förespråkar att Rådet gör observationer på plats i det ockuperade Västsahara. Dess befolkning utsätts för en fortgående diskriminering och brott mot sina mänskliga rättigheter från ockupationsmakten Marocko. FN bör ta ansvar för att skydda västsahariernas säkerhet och integritet.

Det är budskapet i ett brev den 6 dec till Carl Bildt och UD från de tre oppositionspartierna S, MP och V.

Valen i Marocko "framgångsrika"?

I fredagens parlamentsval i Marocko  fick det islamistiska och kungatrogna partiet PJD, Rättvise- och Utvecklingspartiet, prelminärt flest röster, men inte egen majoritet. Flera grupperingar, bl a 20-februarirörelsen, uppmanade till bojkott. De möttes av trakasserier från regimen, något som fördömdes av Human Rights Watch. Valdeltagandet uppgavs vara ca 45 %. Sedvanliga gratulationer till ”de framgångsrika valen” har kommit från bl a USA, Frankrike och EU.

Militarisering pågår av ockuperade Västsaharas städer ...

Västsaharas ”storstäder” El Aaiún och Dakhla spärras av med grusvallar och diken, med ett fåtal ”portar” med vägspärrar. Runt om finns militärförband utplacerade, och polis patrullerar känsliga områden av stadskärnorna. Allt fler nya marockanska bosättare uppmuntras flytta in, medan den västsahariska befolkningen trakasseras, utsätts för huliganangrepp samt för att få egendom och bostäder förstörda. Över allt vilar en allt tätare medieskugga.

Prenumerera på innehåll