Folkrättsjurister råder FN – Västsaharas folk ska fritt få välja sin framtid

Skapad: 2012-10-22, Senast uppdaterad: 2012-10-22

- Folkrätten kräver att Västsaharas folk har möjlighet att fritt bestämma sin politiska status, och detta val måste innehålla alternativet självständighet. Det sa Katlyn Thomas, från den anrika juristorganisationen New York City Bar, NYCB, nyligen i ett vittnesmål inför FNs Avkoloniseringskommitté. Trots Marockos mer än 35-åriga ockupation av Västsahara har varken FN, Afrikanska Unionen eller någon enskild stat erkänt Marockos anspråk på området.

I sitt vittnesmål refererade Katlyn Thomas till en förnyad granskning av Västsahara-konfliktens rättsliga grunder. NYCB konstaterar i sin rapport att Haagdomstolen redan 1975 avvisade Marockos anspråk på området, att Marockos invasion 1976 bryter mot FN-stadgan och att Marockos avtal med Spanien att tillåta Marocko och Mauretanien ockupera Västsahara ger laglig rätt till området.

NYCB ser tre alternativ för FN att bryta det nuvarande dödläget, och lösa frågan om Västsaharas ställning: (1) genomdrivande av FNs ursprungliga fredsplan från 1991, (2) den s.k. Bakerplanen eller FN-beställd förhandling om en ”politisk” lösning med villkor, inklusive en tidtabell, liknande dem i fredsavtalet för Sudan. Alla tre lösningarna fordrar bindande beslut i Säkerhetsrådet enligt FN-stadgans kapitel 7. Katlyn Thomas underströk att det är bråttom, ju längre konflikten pågår desto svårare blir genomförandet. 

I den svenska debatten finns ett brett stöd för en lösning enligt folkrätten. Problemet är Säkerhetsrådets nuvarande krav på en ”ömsesidigt accepterad lösning”. Marocko har länge konsekvent vägrat att acceptera självständighet som ett alternativ i en folkomröstning, Dess egen ”autonomiplan” fyller inte folkrättens krav.

I detta spänningsfält framstår utrikesminister Carl Bildts uttalande i Riksdagen december 2010om att ”regeringen står fast vid principen om det sahariska folkets rätt till självbestämmande, vilket dock inte nödvändigtvis innebär självständighet” som märkligt.

Den amerikanska juristorganisationen konstaterar å sin sida att omröstningsalternativen måste innehålla alternativet självständighet (independent sovereign state) för att uppfylla kraven i FNs avkoloniseringsresolution 1514. Det är en linje som Sveriges regering borde hålla fast vid, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen.

BilagaStorlek
NYCBWesternSaharaFourthCommitteePresentation2012.pdf251.78 kB