FN

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-11-01

FN har ett avgörande ansvar för att lotsa Västsahara från att vara en illegalt ockuperad koloni till självbestämmande enligt FNs principer
för avkolonisering. Västsahara fanns med på listan över kolonier som
skulle få sin frihet från kolonialmakten Spanien redan 1963. En översikt över läget i de olika territorierna finns i en AP-artikel.

Den långa processen och FNs skiftande roll och ställningstaganden kring Västsahara beskrivs kortfattat i FNs roll - en bakgrund.

En intressant inblick i hur Säkerhetsrådet fungerar ger FN-förhandlaren Peter van Walsum, som miste sitt uppdrag sommaren 2008, i ett uttalande våren 2008.

Överst i högerspalten här hittar Du referenser till flera grunddokument och rapporter. 

-------------

Förhandlingar utan mål?

En ny omgång förhandlingar förbereds nu av FNs nytillsatte förhandlare Christopher Ross. Han har under februari och mars besökt de berörda parterna, inkl Mauretanien och Spanien, för att bilda sig en uppfattning om positionerna och möjliga framgångsvägar.

Han har klart markerat att han vill följa den process som ursprungligen stakades ut, och där en folkomröstning om självständighet ska vara den slutliga prövningen. Där skiljer sig Christopher Ross från sin företrädare Peter van Walsum, som betecknade självständighet som orealistisk, och förespråkade en autonomi inom Marocko. Det vållade skarpa protester, och van Walsum avskedades av FNs generalsekreterare Ban Ki Moon.

Förhandlingarna har börjat med informella samtal i Durnstein utanför Wien, i Österrike.

Allt fler krav framförs på att FNs övervakningsstyrka, MINURSO, ska få mandat att också övervaka brott mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara. En sådan utvidgning av mandatet har stoppats i FNs Säkerhetsråd, främst av Frankrike.

De båda sidornas ståndpunkter framgår av två dokument: Marockos plan för autonomi inom Marocko och SADRs Memorandum till FNs Generalförsamling nu i höst.

Från Säkerhetsrådets förhandlingar om förlängt mandat för MINURSO finns en detaljerad rapportering, som visar ppå stormakternas självsvåldiga agerande men också på hur opinionstrycket tvingar fram eftergifter och åtaganden.

BilagaStorlek
Peter van Walsums first brief to UNSC 21 Apr 08.pdf502.84 kB

Nyheter

Marocko sjätte största lobbyist-kunden i USAs kongress

För Marocko spelar självfallet USAs hållning stor roll. Därför är det inte överraskande att Marocko finns på listan över de utländska aktörer som betalar lobbyister för att påverka kongressmedlemmar. Förvånande är däremot att se Marocko så högt, på sjätte plats när det gäller att satsa pengar på lobbytjänsterna, 3,4 miljoner USD.

Öppnar USA under Obama för en rättvis lösning för Västsahara?

Har Obama-administrationen en annan agenda i Västsahara-frågan än den George W Bush drev. Olika mediauppgifter har senare antytt att det pågår en kursändring i USA - bort från stöd till den marockanska autonomiplanen som skulle permanenta Marockos kontroll över landet - till ett klart stöd för den ursprungliga FN-planen, som efter en folkomröstning kan leda till självständighet under Polisarios ledning.

Ordförandeskapsuppgift: Få EU att följa folkrätten gentemot Västsahara

- Sverige har speciella förutsättningar att lyfta frågan om Västsahara under sitt ordförandeskap. Det skriver nätverksorganisationen Western Sahara Resource Watch, WSRW, i ett brev till Fredrik Reinfeldt. Sverige var det medlemsland som hävdade folkrätten när Fiskeavtalet med Marocko skrevs under. Få kan också hävda att Sverige driver frågan av ekonomiska egenintressen, utan snarare bidrar till att undanröja en något pinsam felbedömning från EUs sida.

FN-förbundet satsar mer aktivt på Västsahara

På sin kongress 13-14 juni antog Svenska FN-förbundet tre motioner om erkännande samt ökat och mer aktivt stöd för ockuerade Västsahara. Motionerna antogs utan omröstning sedan styrelsen dragit tillbaka sitt mer återhållsamma yttrande.

Marockanska repressalier mot Rababs familj

6.5.2009

Rabab Amidane: Årets mottagare av The Student Peace PrizeRabab Amidane: Årets mottagare av The Student Peace PrizeRabab Amidane, ung student och människorättsaktivist från Västsahara, tog nyligen emot Studenternas Internationella Fredspris i Trondheim och har besökt Sverige för att vittna om de brutala övergrepp den marockanska regimen utsätter västsaharier för. De marockanska myndigheterna slår tillbaka – genom att misshandla hennes mor!

Låt FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

24.4.2009

– Ge FN:s övervakningsstyrka i Västsahara, MINURSO, i uppdrag att också övervaka de mänskliga rättigheterna för den västsahariska befolkningen. Det skriver VästsaharaAktionen i ett brev till FN:s Säkerhetsråd, som i slutet av april beslutar om en förlängning av MINURSOs mandat ytterligare ett år. MINURSO skapades för att övervaka den FN-förhandlade vapenvilan 1991 och den därpå utlovade folkomröstningen om självständighet för Västsahara.

Kräv att FN ger MINURSO mandat att också övervaka MR!

Idag får FNs övervakningsstyrka i Västsahara, MINURSO, enligt sitt uppdrag inte göra det som borde vara självklart, nämligen att uppmärksamma och informera om ockupationsmakten Marockos många uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna.

Nu skriver många organisationer i flera länder till FN för att utvidga MINURSOs mandat. Där kan vi delta både som individer och organisationer.

Ny folder: Muren, minorna, bomberna

Nu kommer ännu en folder från Tidningen Västsahara: Muren, minorna och bomberna. Hoten i Västsaharas öken.

Foldern beskriver den 200 mil långa minerade och befästa muren som den marockanska ockupationsmakten har byggt och som delar Västsahara i två delar, en ockuperad och en befriad.  Foldern ger också en bakgrundsbeskrivning till Västsaharakonflikten.

Folkrätten - from förhoppning eller skarpt verktyg?

-Jag hoppas att vi inte ska behöva hamna i ett läge där vi säger nej till folkrätten, sa statsminister Reinfeldt i Riksdagen för en knapp månad sedan. Genom frihandelsminister Ewa Björlings besök för att utveckla handelsrelationerna med Marocko verkar Sverige ha bestämt sig för att skapa just ett sådant läge. Det EU-avtal som besöket baseras på gör ju inget undantag för det ockuperade Västsahara.

 

FN undersöker hälsoläget för västsahariska lägerflyktingar

Efter oroande uppgifter om undernäring i de västsahariska flyktinglägren i västra Algeriet har FN och andra givare besluta sända två delegationer för att undersöka hälsoläget. Den första reser redan den 18 mars, meddelar FNs Flyktingkommissariat (UNHCR) enligt UN News Service.

Prenumerera på innehåll