FN

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-11-01

FN har ett avgörande ansvar för att lotsa Västsahara från att vara en illegalt ockuperad koloni till självbestämmande enligt FNs principer
för avkolonisering. Västsahara fanns med på listan över kolonier som
skulle få sin frihet från kolonialmakten Spanien redan 1963. En översikt över läget i de olika territorierna finns i en AP-artikel.

Den långa processen och FNs skiftande roll och ställningstaganden kring Västsahara beskrivs kortfattat i FNs roll - en bakgrund.

En intressant inblick i hur Säkerhetsrådet fungerar ger FN-förhandlaren Peter van Walsum, som miste sitt uppdrag sommaren 2008, i ett uttalande våren 2008.

Överst i högerspalten här hittar Du referenser till flera grunddokument och rapporter. 

-------------

Förhandlingar utan mål?

En ny omgång förhandlingar förbereds nu av FNs nytillsatte förhandlare Christopher Ross. Han har under februari och mars besökt de berörda parterna, inkl Mauretanien och Spanien, för att bilda sig en uppfattning om positionerna och möjliga framgångsvägar.

Han har klart markerat att han vill följa den process som ursprungligen stakades ut, och där en folkomröstning om självständighet ska vara den slutliga prövningen. Där skiljer sig Christopher Ross från sin företrädare Peter van Walsum, som betecknade självständighet som orealistisk, och förespråkade en autonomi inom Marocko. Det vållade skarpa protester, och van Walsum avskedades av FNs generalsekreterare Ban Ki Moon.

Förhandlingarna har börjat med informella samtal i Durnstein utanför Wien, i Österrike.

Allt fler krav framförs på att FNs övervakningsstyrka, MINURSO, ska få mandat att också övervaka brott mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara. En sådan utvidgning av mandatet har stoppats i FNs Säkerhetsråd, främst av Frankrike.

De båda sidornas ståndpunkter framgår av två dokument: Marockos plan för autonomi inom Marocko och SADRs Memorandum till FNs Generalförsamling nu i höst.

Från Säkerhetsrådets förhandlingar om förlängt mandat för MINURSO finns en detaljerad rapportering, som visar ppå stormakternas självsvåldiga agerande men också på hur opinionstrycket tvingar fram eftergifter och åtaganden.

BilagaStorlek
Peter van Walsums first brief to UNSC 21 Apr 08.pdf502.84 kB

Nyheter

Förmå FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

Nu måste FNs övervakningsstyrka i Västsahara få i updrag att övervaka
hur Marocko respekterar de mänskliga rättigheterna i ockuperade
Västsahara. Du kan hjälpa sätta tryck på FN genom att samla
underskrifter på ett internationellt brev till Ban Ki-Moon

I fjol skrev en rad organisationer till Säkerhetsrådet med samma
krav. Frågan tog ett litet steg framåt. Nu ska vi nå ända fram.
Säkerhetsrådet fattar beslut kring Påsk.

Kan blocken mötas i Västsaharafrågan? - en kommentar till utrikesdebatten

För första gången lovar tre riksdagspartier att erkänna Västsahara om och när de får regeringsmakten. Det är ett stort steg framåt. Alliansen kommenterade inte Västsahara särskilt. Samtidigt vet vi i Aktionen att kraven på självbestämmande för Västsahara inte är en blockfråga – de stöds också av många inom Alliansen. Med lite god vilja, och en rejäl portion ”textanalys”, kan man urskilja en möjlig väg för de rödgröna och Alliansen att mötas i riksdagsarbetet.

Svenska juristobservatörerna: Tio unga västsaharier frikända

Det blev frikännande dom för tio västsahariska ungdomar som stod anklagade för upplopp, misshandel och olaga vapeninnehav, som kunnat ge långvariga fängelsestraff. Vid rättegången fanns två jurister närvarande från Internationella Juristkommissionens svenska avdelning.

Svenska jurister observatörer vid rättegång i Marocko

Svenska Avdelningen av Internationella Juristorganisationen skickar rättegångsobservatörer till Marocko i februari.

"Husarrest" för Aminatou Haidar efter hemkomsten

En strid är vunnen, men Aminatou Haidars tuffa kamp fortsätter.

Efter hemkomsten till El Aaún, Västsaharas huvudstad, har hennes hem spärrats av. Hela området bevakas av polis, både i uniform och civilklädda. Bara familjemedlemmar har tillträde. Besökare stoppas.

Det drabbade också Aminatous läkare, Domingo de Guzmán. Han släpptes in till sin patient efter en lång palaver. Utanför har demonstrationer fått pågå. "Men vi fruktar polisattacker när den siste journalisten lämnat området, säger en demonstrant".  

Aminatou Haidar vann kampen - återvände hem!

- Detta är en seger för de mänskliga rättigheterna, internationell
rätt, och för den västsahariska saken, sa Aminatou Haidar när hon reste
hem tiil El Aaiún på kvällen 17 december efter en månadslång hungerstrejk på Lanzarotes flygplats.

Då hade den viljestarka Aminatous hungerstrejk tvingat Marocko och
Spanien att äntligen ge vika. En avgörande signalför dem var troligen att hon vägrade bryta sin hungerstrejk trots att hon togs in på sjukhus, kraftigt försvagad, med buksmärtor och kräkningar. 

Det massiva stödet för henne från både det spanska civilsamhället och
en rad internationella personligheter bidrog naturligtvis också. Det
skapade också ett sådant politiskt tryck att Säkerhetsrådet, efter en het intern debatt, beslutat ta upp Västsahara på sitt nästa möte.

Kan en otydlig Clinton utlöst våldsvågen mot västsaharier?

Förvirringen verkar total kring USAs hållning i Västsahara-frågan.

Utrikesminister Hillary ClintonUtrikesminister Hillary ClintonDet finns skillnader i hur utrikesminister Hillary Clinton och andra företrädare för president Obama beskriver det aktuella läget i Västsaharakonflikten. Kan en interju med Clinton missförståtts i Marocko som en tillåtelse att ta till hårdhandskarna mot oliktänkande som Brahim Dahane och Aminatou Haidar?

Kung Mohammed VI tar till hårdhandskarna mot världen!

Kung Mohammed höll ett uppmärksammat och märkligt tal den 6 november för att fira minnet av den s.k. Gröna Marschen, då Marocko inledde sin ockupation av Västsahara. Talet annonserar en klappjakt på oliktänkande, och kan också ses som ett hot mot motståndare utomlands. Talet ger inget utrymme för kompromisser, vilket är illavarslande för de pågående FN-samtalen om Västsaharas självbestämmande.

Om en tjuv stjäl en plånbok ...! Ahtisaari om medlandets ädla konst

- Låt oss anta att en tjuv stjäl någons plånbok, och sedan blir avslöjad. Ska då en medlare stiga in och diskutera fram en kompromiss om hur mycket av bytet tjuven ska få behålla? Nej, naturligtvis ska plånboken och allt som fanns i den återlämnas, och tjuven ska dömas för stöld!

Så svarade Fredspristagaren och stor-medlaren Marti Ahtisaari på frågan om hur Kosovo-medlingen gått till. Ett resonemang som har stor relevans för de nu aktuella förhandlingarna om Västsahara också. Se videoklippet från CNNs pristagarintervju 2008!

Fortsatta Marocko-trakasserier mot stoppade deltagare i Oxford-konferensen

Nya trakasserier rapporteras mot de västsahariska och marockanska
ungdomar som skulle delta i en konfliktlösningskonferens i Oxford.
Konferensarrangören Talk Together, slår nu larm om att två av de
stoppade västsaharierna gripits, förödmjukats och hotats av marockansk
polis. Talk Together har protesterat hos de marockansk myndigheterna
mot utreseförbuden och behandlingen, samt krävt försäkringar om att
myndigheterna nu lämnar de stoppade deltagarna i fred.

Se länkar till Talk Together's pressrelease och till vittnesmål från de trakasserade. 

Prenumerera på innehåll