Flyktinglägren

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-10-30

I de västsahariska flyktinglägren har mer än 160 000 människor bott
sedan mer än 35 år. Den enda naturresurs lägren har tillgång till är
underjordiska vattenkällor av dålig kvalitet. Det finns ingen naturlig
vegetation i området. Med stor arbetsinsats lyckas man odla en mindre mängd grönsaker. Många familjer har ett par får eller getter men antalet hålls nere då det inte finns annat foder än matrester och vad man har råd att köpa. Trots detta finns ändå en grundläggande samhällelig service, med skolor, sjukvård, administrativt självstyre
etc.

Befolkningen i lägren är helt beroende av omvärlden för sin försörjning. Om matransonerna utifrån skärs ned eller saknar viktiga näringsämnen ger det omedelbart konsekvenser på folkhälsan, vilket framgår av de detaljerade och väldokumenterade hälsostudier som redovisas här. Tyvärr får dessa kunskaper inte spridning och genomslag hos finansiärer och externa beslutsfattare, och leder därför inte till några bestående förbättringar. Därför lever mer än 150 000 flyktingar på en kost avsedd för akuta katastrofoffer - sedan mer än 36 år!

En kortfattad bakgrund finns under rubriken Flyktinglägrens problem och behov.

Vy över ett av lägrenVy över ett av lägren

Nyheter

SaharaMaraton 2010 går i februari!

Ett av de tuffare maratonloppen i världen går mellan de olika lägren nära staden Tindouf, Algeriet.

Och ett av de mest emotionella välkomnanden hälsar deltagarna:

Prenumerera på innehåll