Flyktinglägren

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-10-30

I de västsahariska flyktinglägren har mer än 160 000 människor bott
sedan mer än 35 år. Den enda naturresurs lägren har tillgång till är
underjordiska vattenkällor av dålig kvalitet. Det finns ingen naturlig
vegetation i området. Med stor arbetsinsats lyckas man odla en mindre mängd grönsaker. Många familjer har ett par får eller getter men antalet hålls nere då det inte finns annat foder än matrester och vad man har råd att köpa. Trots detta finns ändå en grundläggande samhällelig service, med skolor, sjukvård, administrativt självstyre
etc.

Befolkningen i lägren är helt beroende av omvärlden för sin försörjning. Om matransonerna utifrån skärs ned eller saknar viktiga näringsämnen ger det omedelbart konsekvenser på folkhälsan, vilket framgår av de detaljerade och väldokumenterade hälsostudier som redovisas här. Tyvärr får dessa kunskaper inte spridning och genomslag hos finansiärer och externa beslutsfattare, och leder därför inte till några bestående förbättringar. Därför lever mer än 150 000 flyktingar på en kost avsedd för akuta katastrofoffer - sedan mer än 36 år!

En kortfattad bakgrund finns under rubriken Flyktinglägrens problem och behov.

Vy över ett av lägrenVy över ett av lägren

Nyheter

Västsahara-kurs 2010/11 på Jakobsberg Fhs

För dig som vill lära dig mer om EU:s flyktingpolitik och situationen för flyktingar som kommer till Sverige och Europa. Marockos ockupation av Västsahara och det politiska läget i nordvästra Afrika är centralt i kursen.

Kung Mohammed VI tar till hårdhandskarna mot världen!

Kung Mohammed höll ett uppmärksammat och märkligt tal den 6 november för att fira minnet av den s.k. Gröna Marschen, då Marocko inledde sin ockupation av Västsahara. Talet annonserar en klappjakt på oliktänkande, och kan också ses som ett hot mot motståndare utomlands. Talet ger inget utrymme för kompromisser, vilket är illavarslande för de pågående FN-samtalen om Västsaharas självbestämmande.

Spring maraton eller cykla i Sahara!

Öknen kan ge många upplevelser - både fysiska och mänskliga. Ett par exempel;

Sahara Maraton, Loppet går den 22 februari, för tionde gången. Distanserna 42 km, 21 km, 10 km och 5 km. Bara att välja! Dessutom ordnas ett lopp för barn.

Sahara Bike Race. Det går från 26 mars till 4 april, och är ett etapplopp över 350 km, och ordnas för andra året.

Solidaritet och idrott, Båda loppen syftar till att bygga relationer mellan dem som bor i flyktinglägren och omvärlden. Läs mer!

Marocko saboterar ungdomskonferens i Oxford om konflktlösning

2009-08-13

Marocko hindrade två grupper av ungdomar som var inbjudna till en konferens om Västsahara, konfliktlösning och brobyggande i Oxford 5-19 augusti. Den ordnas av brittiska Talk Together som bjudit in ungdomar från Marocko, det ockuperade Västsahara, från flyktinglägren vid Tindouf samt en neutral grupp med främst skandinaver. Marocko stoppade hårdhänt den västsahariska gruppen på Agadirs flygplats, och meddelade att alla i den marockanska gruppen fått förhinder på grund av "familjeskäl"!!. Konferensen fick genomföras med ett helt annat upplägg.

FN-förbundet satsar mer aktivt på Västsahara

På sin kongress 13-14 juni antog Svenska FN-förbundet tre motioner om erkännande samt ökat och mer aktivt stöd för ockuerade Västsahara. Motionerna antogs utan omröstning sedan styrelsen dragit tillbaka sitt mer återhållsamma yttrande.

Ny folder: Muren, minorna, bomberna

Nu kommer ännu en folder från Tidningen Västsahara: Muren, minorna och bomberna. Hoten i Västsaharas öken.

Foldern beskriver den 200 mil långa minerade och befästa muren som den marockanska ockupationsmakten har byggt och som delar Västsahara i två delar, en ockuperad och en befriad.  Foldern ger också en bakgrundsbeskrivning till Västsaharakonflikten.

Folkrätten - from förhoppning eller skarpt verktyg?

-Jag hoppas att vi inte ska behöva hamna i ett läge där vi säger nej till folkrätten, sa statsminister Reinfeldt i Riksdagen för en knapp månad sedan. Genom frihandelsminister Ewa Björlings besök för att utveckla handelsrelationerna med Marocko verkar Sverige ha bestämt sig för att skapa just ett sådant läge. Det EU-avtal som besöket baseras på gör ju inget undantag för det ockuperade Västsahara.

 

FN undersöker hälsoläget för västsahariska lägerflyktingar

Efter oroande uppgifter om undernäring i de västsahariska flyktinglägren i västra Algeriet har FN och andra givare besluta sända två delegationer för att undersöka hälsoläget. Den första reser redan den 18 mars, meddelar FNs Flyktingkommissariat (UNHCR) enligt UN News Service.

Skyfallsdrabbade västsahariska flyktingar behöver akut hjälp

Mer än 1800 bostäder förstördes av skyfall över de västsahariska flyktinglägren i västra Algeriet. Skolor måste stängas och lager med mat och annat bistånd skadades eller gick helt till spillo.

Snabb humanitär hjälp till lägren för att undvika katastrof

- Flyktinglägren har i maj fått knappt nio procent av behoven av basvaror som socker, olja och linser, konstaterar den Västsahariska Röda Halvmånen i en appell för snabb och ökad humanitär hjälp.

Prenumerera på innehåll