Fiska nån annanstans!

Skapad: 2009-11-12, Senast uppdaterad: 2013-12-02

"Fiska nån annanstans", eller på engelska "Fish Elsewhere", är åter uppmaningen till EU från den internationella solidaritetsrörelsen för Västsaharas självständighet. 2010 skrev mer än 20 000 personer och 800 organisationer under ett upprop mot EUs folkrättsvidriga fiske i Västsaharas vatten. EU-Parlamentet stoppade det tidigare avtalet i december 2011. 

Nu har EU-Kommissionen och Marocko undertecknat ett nytt avtal, som också det bryter mot folkrätten. Det har godkänts av Ministerrådet, men ska sedan prövas av Parlamentet.

Läs mer om dagsläget i EU-Parlamentets prövning här.

Nya rapporter om fiske i Västsaharas vatten.

Saharawis: Poor People in a Rich Country

Så heter den första rapporten från en nybildad västsaharisk organisation, Saharawi Natural Resource Watch, SNRW. Rapporten beskriver och ger siffror (i den mån de är offentliga) om fiskeresurserna, fiskevattnen och -bestånd, fiskemetoder, om vilka som fiskar etc. Det ger en tydligare bild av miljön som det nya avtalet skulle tillämpas i, och vad västsaharierna anser.

Export av exploatering

En rykande färsk engelsk rapport från Greenpeace kompletterar den från SNRW. Underrubriken på Greenpeace's bidrag är Hur utrangerade EU-båtar förstör Västafrikas fiskebestånd och undergräver lokalbefolkningens rättigheter. Deras rapport hämtar flera exempel från Västsahara, kan ses som en fördjupning av SNRWs redovisning. Den breddar också perspektivet och anknyter till den bredare diskussionen om en reformerad global fiskepolitik.

 

----------------------------

Om kampanjarbetet hittills:

Namnlistor, för möten, bokbord och liknande tillfällen

En internationell namninsamling har igång igen men nu avslutatsl. Den var ett bra verktyg för att motivera och engagera människor att ta ställning.  Ladda ned uppropstexten på svenska här. Läs också 8 svenska folkrättsjuristers bedömning från februari 2011, med kommentarer, av ett ev förlängt eller förnyat fiskeavtal. Du kan se mer om detta på den internationella kampanjsidan! .

Vi fick ett tack från Västsahara för vår insats 2010. Det kan värma oss nu när vi fortsätter jobbet i vintermörkret!

Se också en video-hälsning!

Läs gärna vidare om kampanjen och EUs fiskeavtal här nedan och bland nyheterna.

Klicka här för att läsa och se slutresultatet 2010.

Spanska fiskeföretag anklagas för fusk med EU-medel 

Spanien är den fiskenation som utnyttjar och drar mest fördel av EUs Fiskeavtal med Marocko. Landet får även de största bidragen inom ramen för EUs gemensamma fiskepolitik, Common Fisheries Policy, CFP. Sedan 2007 har Spanien fått mer än 1 miljard euro i bidrag. 

EU-Kommissionen utreder redan flera misstänkta fuskare i miljonklassen. Greenpeace har granskat hur Spanien sköter sig och publicerat en starkt kritisk rapport, Ocean Inquirer - exposing sea crimes , som redogör för ett antal konkreta exempel på det utbredda och storskaliga spanska fusket.

En kommentar funns i brittiska The Independent, samt i iWatch News från Centre for Public Integrity.

En mer ingående diskussion om avtalet fördes vid ett seminariium på EU-Parlamentet i slutet av november 2010, under medverkan av bl Aminatou Haidar, vars kommentar på franska Du kan se i Youtube-version.

I Riksdagen fördes den 22 december en lång och intressant Västsaharadebatt med Carl Bildt (se Nyheter), och Aftonbladet och Upsala Nya Tidning (UNT) hade båda ledare under helgen mot en förlängning av Fiskeavtalet. 

Naturskyddsföreningen har gjort en studie av hur EUs fiskeavtal med västafrikanska stater fungerar i praktiken.  Läs bakgrundstext och hämta ned rapporten Ett skepp kommer lastat på SNFs hemsda.

----------------

Upprop och namninsamling

Ett viktigt mål för den svenska delen av kampanjen var att samla många underskrifter från svenska organisationer från olika samhällsområden, och från enskilda personer som vill sätta folkrätten, demokratin och de mänskliga rättigheterna före ekonomisk vinning och miljöförstöring.

Om kampanjen

I EUs avtal med Marocko om fiskesamarbete omfattas i praktiken också det ockuperade Västsaharas till nyligen fiskrika och jungfruliga vatten - utan att Västsahara nämns någonstans i avtalstexten. När avtalet
skrevs 2006 protesterade Sverige mot detta, därför att fiske utan det västsahariska folkets medgivande är ett brott mot internationell rätt.
I slutändan tvingades dock Sverige acceptera avtalet.

Det förlängdes 12 månader i praktiken av Kommissionen våren 2011 i en märklig beslutsprocess, men stoppades i december 2011 av EU-Parlamentet. Nu, januari 2013, återupptar alltså EU och Marocko förhandlingar om ett nytt avtal, där Västsaharas vatten inte verkar vara undantaget. 

Fortfarande säger västsaharierna nej till varje avtal som omfattar Västsahara, som alltså därmed bryter mot folkrätten.

Beskrivning av fisket längs Marockos kust och EU-samarbetet

En detaljerad och intressant men närsynt beskrivning av kustfisket utanför Marocko och, den konfliktfyllda relationen till EU-fiskarna, finns på ett av de amerikanska akademiska nätverken.

Den ingår i en serie studier av konfliktområden där bakgrund, fakta och aktuella situationen beskrivs konflikt för konflikt, men där varje studie gör en djupdykning i sitt ämne utan sidoblickar på andra områden. I Marockostudien nämns t ex inte Västsahara alls, den konflikten finns i en annan studie!

Fler tips på intressanta källor med bäring på fisket mottages tacksamt!


BilagaStorlek
Uppropstexten på svenska.doc28.5 kB
Kampanjens namnlista och uppropstext 2013.doc36 kB
Västsahariska org säger nej till EU-fiske_en.pdf122.13 kB

Nyheter

Kan blocken mötas i Västsaharafrågan? - en kommentar till utrikesdebatten

För första gången lovar tre riksdagspartier att erkänna Västsahara om och när de får regeringsmakten. Det är ett stort steg framåt. Alliansen kommenterade inte Västsahara särskilt. Samtidigt vet vi i Aktionen att kraven på självbestämmande för Västsahara inte är en blockfråga – de stöds också av många inom Alliansen. Med lite god vilja, och en rejäl portion ”textanalys”, kan man urskilja en möjlig väg för de rödgröna och Alliansen att mötas i riksdagsarbetet.

KRISS, Kristna Studentrörelsen i Sverige, ny medlem i Aktionen

Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS) är "en öppen gemenskap för och av studenter som vill leva i efterföljelse och ständigt vidga gränserna för vår solidaritet". KRISS har redan deltagit i flera av VästsaharaAktionens studentinriktade aktviteter. Vi hälsar nu KRISS välkommen som vår tjugosjunde medlemsorganisation. Läs mer om KRISS på deras hemsida:  http://www.kriss.se

EU:s olagliga fiske i Västsahara måste upphöra!

EU:s olagliga fiske i Västsahara måste upphöra! Det kräver ett tiotal kulturpersoner  och organisationsföreträdare i en gemensam artikel. Den har varit införd bl a i SvDs Brännpunkten

Nytt avtal EU-Marocko om handel med matvaror

Ett nytt avtal är på väg om handel mellan EU och Marocko med jordbruks- och fiskeprodukter. Före jul undertecknades ett gemensamt protokoll (agreed minutes) i Bryssel. Förhandlingarna har pågått sedan 2006. Nu återstår att avtalstexten ska godkännas av EU-Kommissionen och accepteras av Parlamentet.

Avtalet ska liberalisera handeln med matvaror från jordbruk och fiske, där en stor del av tullarna ska avskaffas genast, medan andra avvecklas gradvis.

Nu drar kampanjen mot EUs fiske i Västsahara igång

Den 6 november drog den internationella namninsamlingen mot EUs fiske i Västsaharas vatten igång. Det är första steget i ett längre kampanjarbete för att påverka en eventuell förlängning av avtalet våren 2011. Det avtalet omfattar alltså också det ockuperade Västsahara. Det är emot internationell rätt, vilket gjorde att Sverige in i det sista motsatte sig avtalet.

Målet för just denna insats är att få slut på det illegala fisket i Västsaharas vatten.

EUs jurister dåliga på fiske och folkrätt

EUs fiskepolitik, och särskilt fiskeavtalet, FPA, med Marocko är under debatt, eftersom båda ska omprövas under 2010. I en dialog mellan fiskekommissionären Joe Borg och två EU-parlamenariker gör Borg en missledande tolkning av gällande regler. Enligt Borg är avtalet helt lagligt, men grundtexterna visar på nytt att avtalet saknar rättslig grund.

Nu tvingas EUs medlemsländer välja mellan den breda, olagliga vägen att tillåta fiske i Västsahara, och den smala som sätter folkrätten och det ockuperade västsahariska folkets välfärd först.

Det har uppmärksammats av nätverket Western Sahara Research Watch, som publicerat frågan och svaret samt en utförlig och skarp kommentar . Det är en debatt som i högsta grad har intresse för Sverige, som röstade emot avtalet.

Marocko lanserar plan till 2020 för Västsaharas fiske

Marockos kung Mohammed VI lanseradr tisdagen 29 september en ny tioårig utvecklingsplan för fisket. Planen omfattar tre kustområden: Tanger i norr, Agadir i mellersta Marocko samt kuststräckan El Ayoune - Dakhla i det ockuperade Västsahara.

Tre exportinriktade frizoner öppnas i Västsahara

Av frizonerna som ska upprättas ligger en nära hamnstaden Dakhla och
två nära huvudstaden El Aayoune. De ska dra till sig investeringar och skapa arbetstillfällen med hjälp av inhemska och utländska industriföretag. Produkter som nämns för export är jordbruksvaror, djupfryst, bearbetning av fisk och skaldjur, textil och läder, elektronik, metallurgi och mrkanik, emballage och logistiktjänster.

Marit Paulsen fördömer fisket i Västsaharas vatten

Marit Paulsen skriver på debattplats i helahalsingland.se 2009-05-29: Kusten utanför Västafrika är ett av världens rikaste fiskevatten. Här har människor livnärt sig i alla tider på att skörda vad havet ger. Men nu blir fångsterna allt mindre – och vi i den rika världen bär en stor del av ansvaret.

Hur ser man att en vara kommer från ockuperade Västsahara?

- Den konsument som inte vill gynna handeln med varor från Marockos exploatering av de ockuperade delarna av Västsahara har svårt att skilja dessa för andra marockanska varor. Kommer jordbruksminstern att agera för att få en ursprungsmärkning  av konsumtionsvaror som odlats eller producerats på västsaharisk ockuperad mark och från dess vatten?

Den frågan ställer Agneta Berlinger (FP) i riksdagen. Läs frågan och svaret.

Prenumerera på innehåll