Fiska nån annanstans!

Skapad: 2009-11-12, Senast uppdaterad: 2013-12-02

"Fiska nån annanstans", eller på engelska "Fish Elsewhere", är åter uppmaningen till EU från den internationella solidaritetsrörelsen för Västsaharas självständighet. 2010 skrev mer än 20 000 personer och 800 organisationer under ett upprop mot EUs folkrättsvidriga fiske i Västsaharas vatten. EU-Parlamentet stoppade det tidigare avtalet i december 2011. 

Nu har EU-Kommissionen och Marocko undertecknat ett nytt avtal, som också det bryter mot folkrätten. Det har godkänts av Ministerrådet, men ska sedan prövas av Parlamentet.

Läs mer om dagsläget i EU-Parlamentets prövning här.

Nya rapporter om fiske i Västsaharas vatten.

Saharawis: Poor People in a Rich Country

Så heter den första rapporten från en nybildad västsaharisk organisation, Saharawi Natural Resource Watch, SNRW. Rapporten beskriver och ger siffror (i den mån de är offentliga) om fiskeresurserna, fiskevattnen och -bestånd, fiskemetoder, om vilka som fiskar etc. Det ger en tydligare bild av miljön som det nya avtalet skulle tillämpas i, och vad västsaharierna anser.

Export av exploatering

En rykande färsk engelsk rapport från Greenpeace kompletterar den från SNRW. Underrubriken på Greenpeace's bidrag är Hur utrangerade EU-båtar förstör Västafrikas fiskebestånd och undergräver lokalbefolkningens rättigheter. Deras rapport hämtar flera exempel från Västsahara, kan ses som en fördjupning av SNRWs redovisning. Den breddar också perspektivet och anknyter till den bredare diskussionen om en reformerad global fiskepolitik.

 

----------------------------

Om kampanjarbetet hittills:

Namnlistor, för möten, bokbord och liknande tillfällen

En internationell namninsamling har igång igen men nu avslutatsl. Den var ett bra verktyg för att motivera och engagera människor att ta ställning.  Ladda ned uppropstexten på svenska här. Läs också 8 svenska folkrättsjuristers bedömning från februari 2011, med kommentarer, av ett ev förlängt eller förnyat fiskeavtal. Du kan se mer om detta på den internationella kampanjsidan! .

Vi fick ett tack från Västsahara för vår insats 2010. Det kan värma oss nu när vi fortsätter jobbet i vintermörkret!

Se också en video-hälsning!

Läs gärna vidare om kampanjen och EUs fiskeavtal här nedan och bland nyheterna.

Klicka här för att läsa och se slutresultatet 2010.

Spanska fiskeföretag anklagas för fusk med EU-medel 

Spanien är den fiskenation som utnyttjar och drar mest fördel av EUs Fiskeavtal med Marocko. Landet får även de största bidragen inom ramen för EUs gemensamma fiskepolitik, Common Fisheries Policy, CFP. Sedan 2007 har Spanien fått mer än 1 miljard euro i bidrag. 

EU-Kommissionen utreder redan flera misstänkta fuskare i miljonklassen. Greenpeace har granskat hur Spanien sköter sig och publicerat en starkt kritisk rapport, Ocean Inquirer - exposing sea crimes , som redogör för ett antal konkreta exempel på det utbredda och storskaliga spanska fusket.

En kommentar funns i brittiska The Independent, samt i iWatch News från Centre for Public Integrity.

En mer ingående diskussion om avtalet fördes vid ett seminariium på EU-Parlamentet i slutet av november 2010, under medverkan av bl Aminatou Haidar, vars kommentar på franska Du kan se i Youtube-version.

I Riksdagen fördes den 22 december en lång och intressant Västsaharadebatt med Carl Bildt (se Nyheter), och Aftonbladet och Upsala Nya Tidning (UNT) hade båda ledare under helgen mot en förlängning av Fiskeavtalet. 

Naturskyddsföreningen har gjort en studie av hur EUs fiskeavtal med västafrikanska stater fungerar i praktiken.  Läs bakgrundstext och hämta ned rapporten Ett skepp kommer lastat på SNFs hemsda.

----------------

Upprop och namninsamling

Ett viktigt mål för den svenska delen av kampanjen var att samla många underskrifter från svenska organisationer från olika samhällsområden, och från enskilda personer som vill sätta folkrätten, demokratin och de mänskliga rättigheterna före ekonomisk vinning och miljöförstöring.

Om kampanjen

I EUs avtal med Marocko om fiskesamarbete omfattas i praktiken också det ockuperade Västsaharas till nyligen fiskrika och jungfruliga vatten - utan att Västsahara nämns någonstans i avtalstexten. När avtalet
skrevs 2006 protesterade Sverige mot detta, därför att fiske utan det västsahariska folkets medgivande är ett brott mot internationell rätt.
I slutändan tvingades dock Sverige acceptera avtalet.

Det förlängdes 12 månader i praktiken av Kommissionen våren 2011 i en märklig beslutsprocess, men stoppades i december 2011 av EU-Parlamentet. Nu, januari 2013, återupptar alltså EU och Marocko förhandlingar om ett nytt avtal, där Västsaharas vatten inte verkar vara undantaget. 

Fortfarande säger västsaharierna nej till varje avtal som omfattar Västsahara, som alltså därmed bryter mot folkrätten.

Beskrivning av fisket längs Marockos kust och EU-samarbetet

En detaljerad och intressant men närsynt beskrivning av kustfisket utanför Marocko och, den konfliktfyllda relationen till EU-fiskarna, finns på ett av de amerikanska akademiska nätverken.

Den ingår i en serie studier av konfliktområden där bakgrund, fakta och aktuella situationen beskrivs konflikt för konflikt, men där varje studie gör en djupdykning i sitt ämne utan sidoblickar på andra områden. I Marockostudien nämns t ex inte Västsahara alls, den konflikten finns i en annan studie!

Fler tips på intressanta källor med bäring på fisket mottages tacksamt!


BilagaStorlek
Uppropstexten på svenska.doc28.5 kB
Kampanjens namnlista och uppropstext 2013.doc36 kB
Västsahariska org säger nej till EU-fiske_en.pdf122.13 kB

Nyheter

EUs Fiskeutskott får inte besöka ockuperade Västsahara

En delegation från Europeiska Parlamentets Fiskeutskott nekades besöka det ockuperade Västsahara. Marocko har sagt nej till en förfrågan som kom redan i december 2009. "Tiden är inte lämplig! för ett besök är det marockanska svaret. Den föreslagna tiden var "någon gång under 2010". Detta i ett läge då Marocko inför förhandlingarna om en förnyelse av avtalet förväntas ge ett besked om hur den västsahariska befolkningen får nytta av fiskeavtalet, som strax ska förnyas.

Norge och EFTA visar hur man respekterar folkrätten i handeln

Norge och EFTA framstår som vägröjare för en folkrättsligt grundad handelspolitik gentemot Marocko. Human Rights House i Norge, ett samarbets- och informationscentrum för mänskliga rättigheter, har på sin hemsida publicerat en bred redovisning av vad som skett och sker i Norge och inom EFTA, som en bakgrund till de senaste veckornas avlöjanden om illegal import av fiskolja från Västsahara.

Jordbruksministern: Nytt fiskeavtal bör undanta Västsahara om kraven inte uppfylls

- Jag anser att ett kommande avtal mellan EU och Marocko inte bör omfatta västsahariska vatten om inte ... det motsvarar folkrättens krav. Det säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett svar till Agneta Berliner (FP) som frågat om fiskeavtalet med Marocko.

Hoppsan! Västsahara ingår inte i avtalet EFTA-Marocko!

Marockos frihandelsavtal med EFTA, Europeiska frihandelssammanslutningen, täcker inte Västsahara. Det rapporterar WSRW. EFTA var tidigare ett alternativ till EU, och har nu Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein som medlemmar. Det innebär att företag som felrapporterat varor från Västsahara som marockanska vid import under EFTA-avtalet kan få betala miljontals euro i undanhållna avgifter. Dessutom visar det än en gång att EUs avtal är ur fas med omvärldens uppfattning.

Omega 3: Norsk näringlivschef avgår, anklagad för tullfusk på flera hundra miljoner

Paul-Chr. Rieber, chef för norska näringslivsorganisationen NHO, avgick i lördags, 24 april, efter anklagelser att ett av hans egna företag, GC Rieber Oils, anklagas för fusk med tullkodningen av den fiskolja från Västsahara som vållat skandal i Norge. Oljan användes till fiskfoder, som har en tullsats på 3,75 norsk kronor, men bolaget valde en kod som är tullfri. Under de tio år som importen pågått kan fusket uppgå till 250 miljoner norska kronor. Polis och tull utreder nu.

Ny fråga i Riksdagen om ursprungsmärkning för Västsahara-produkter

Agneta Berliner, FP, ställer ny fråga i Riksdagen till jordbruksminister Eskil Erlandsson om  ursprungsmärkning av produkter från Västsahara. Den har aktualiserats igen, efter bl a Omega 3-skandalen. Jordbruksministern har även nu svårt att ge besked om EUs kommande regler, men tyvärr också om hur svenska konsumenter och importörer ska kunna undvika "stulna" varor från Västsahara.

Storseger för Västsaharaopinionen i Norge

Den samlade Västsaharaopinionen i Norge har stoppat illegal fiskoljeimport från Västsahara i storleksklassen 120 miljoner kr per år

Norske handelsministern Trond Gske höll i yxan. Med stöd av regeringens klara avståndstagande från investeringar och handel med Västsahara, fick han den halvstatliga koncernen Cermaq, och dess dotterbolag Ewos, som tillverkar fiskfoder, att upphöra med importen.

Hillevi Larsson och Carl Bildt om Västsahara i Riksdagen

Hillevi Larsson ställde 9 mars tre frågor till regeringen om Sveriges agernde i EU för ett fritt Västsahara. De gav upphov till en utförlig debatt den 26 mars, som gav regeringens syn på fiskeavtalet, folkrätten, erkännande och insatser för mänskliga rättigheter. Hillevi Larsson pekade på riskerna med att vänta på förhandlingsreultat, och krävde mer aktiva åtgärder från Sveriges sida.

Omega 3-avslöjandet sätter tryck på hälsokostbranschen

Cederroth klargör/förtydligar uppgifter från TV-programmet ”Uppdrag granskning” onsdagen den 10 mars. Det var rubriken på ekonomisajten Webfinanser i torsdags. Greenpeace i Norden har sänt ett brev tili ett stort norska fiskfoderföretag, fiskeri- och havsbruksnäringens landsorganisation, FHL, samt ett urval av norska hälsokostproducenter. I Sverige har informella frågor och ifrågasättande kommit, bl a till Coop Sverige som både har ett brett hälsokostsortiment i sina butiker och är stor delägare i apoteksbranschen.

EU-parlamentets jurister underkänner Fiskeavtalet

 EU-juristernas kritik mot Fiskeavtalet med Marocko är lågmäld men i sak mördande. Fiske i Västsaharas vatten har skett utan laglig grund, dvs kan betecknas som tjuvfiske. Det framgår av rapporten från EU-parlamentets juridiska avdelning som offentliggjordes i Bryssel 23 februari.

Prenumerera på innehåll