Faktamaterial

Skapad: 2009-03-13, Senast uppdaterad: 2009-03-13

Här kan du läsa mer om våra faktaområden.

Mänskliga rättigheter

Sultana KhayaSultana Khaya

Ockupationsmakten Marocko begår konsekvent brott mot de mänskliga rättigheterna för västsaharierna i de ockuperade områdena. Det gäller begränsningar i yttranderätt, förenings- och mötesrättigheter samt diskriminering, våld och trakasserier i vardagslivet. Men också flyktingarna i lägren drabbas genom att ockupationen berövar dem ett normalt liv i sitt hemland.

Ekonomi och naturresurser

Bou Craa-fabrikenBou Craa-fabriken

Det ockuperade Västsahara har en av världens största fosfattillgångar och ett av Afrikas bästa fiskevatten. Det finns också starka skäl att tro att det finns stora olje- och gasreserver längs kusten. De värdefulla naturtillgångarna har alltid varit ett av de största skälen för Marocko att bibehålla ockupationen. Nu pågår en offensiv för att "ekonomiskt annektera" Västsahara.

Erkännande

VästsaharaVästsahara

Att ett land, som Västsahara, erkänns som självständig stat är nödvändigt för att ha en röst i det internationella samarbetet, och fatta beslut som respekteras inom landet. Haagdomstolen anser Västsaharas rätt till självständighet är glasklar. Men när ska det ske? Allt fler i Sverige ställer nu upp bakom kravet att Sverige erkänner Västsahara och regeringen SADR diplomatiskt.

EU

EU har tagit på sig ett allt större ansvar i Västsahara-konflikten. Med Frankrike, Spanien och Storbritannien som pådrivare har samarbetet med Marocko utvidgats ekonomiskt och militärt/säkerhetsmässigt. Sverige och handelsminister Ewa Björling verkar vilja vara med att främja den marknad inom EU dit allt fler produkter kommer från det ockuperade Västsahara .

Flyktinglägren

undefined: undefinedundefined: undefined

De västsahariska flyktinglägren finns i ett av världens tuffaste områden, och är en hård och krävande miljö, att leva i och inte mnst att växa upp i. Lägren ligger i en steril öken strax väster om staden Tindouf i västra Algeriet. Den enda naturresurs lägret har tillgång till är underjordiska vattenkällor. Vattnet är av dålig kvalitet och då det måste pumpas upp och sedan distribueras inom lägret blir tillgången begränsad.

FN

FN har ett avgörande ansvar för att lotsa Västsahara från att vara en illegalt ockuperad koloni till självbestämmande enligt FNs principer för avkolonisering. FNs insatser hittills har gett magra resultat, bl a därför att Frankrike, Spanien och USA satt käppar i hjulen.

Marocko

Marocko är ett land med flera, mycket olika ansikten. Soligt turistland, bl a för svenskar. Handelspartner för EU men också Afrikas sista kolonisatör. En hungrig exploatör. En "exekutiv monarki" enligt svenska UD, något av en feodal diktatur. Bryter grovt mot internationell rätr och mot mänskliga rättigheter, ändå stor mottagare av EU-medel. Militär upprustare. Ett osäkert land med stora sociala klyftor. Stor droghandel.  

Politiska fångar

Brahim SabbarBrahim Sabbar

Från den marockanska ockupationens början 1975
har västsaharier fängslats, torterats och dömts. Cirka 1000 civila västsaharier inklusive, kvinnor och barn, har varit ”försvunna”. 500 av dem är fortfarande försvunna!!

SADR, Polisario

Västsaharas flaggaVästsaharas flaggaDen självständiga västsahariska republiken utropades 27 februari 1976 i Bir Lehlu inne i Västsahara, sedan förhandlingarna med Marocko och Spanien brutit samman och rent krigstillstånd rådde. Republiken fick på engelska namnet Saharawi Arab Democratic Republic, SADR.