EUs jurister dåliga på fiske och folkrätt

Skapad: 2009-10-20, Senast uppdaterad: 2009-11-12

Fiskekommissionären Joe Borg verkar fortfarande ha dåligt pålästa juridiska rådgivare. Det tycker forskarnätverket Western Sahara Network, WSRW, i en kommentar till ett uttalande från kommissionär Borg.

EU:s fiskeavtal med Marocko följer folkrätten, säger Borg som svar på frågor från två EU-parlamentariker. "Aktiviteter från en administrerande makt som rör naturresurser i ett icke-självstyrande område (som Västsahara) är inte olagliga så länge de inte företas utan hänsyn till de behov, intressen och förmåner som områdets befolkning har." Det gör, enligt Borg, avtalet helt lagligt.

Det är bara det att så står det inte i de folkrättsliga texterna. Där står istället att utnyttjande av naturresurser "är olagligt om det sker utan hänsyn till det västsahariska folkets intressen och önskemål". Alltså, det fordras också samtycke från folket i området - något som Marocko vare sig frågat efter eller fått.  Dessutom är inte Marocko den administrerande makten för Västsahara, det är fortfarande Spanien,  enligt FN.

- Jag är rädd att kommissionär Borg har dåliga rådgivare, sa Hans Corell, författaren till det FN-utlåtande från 2002 som striden står om. Han var då FN:s rättschef. Kommentaren skedde vid en juristkonferens om Västsaharas naturresurser i december 2008.

Men EU:s feltolkning har återupprepats både då avtalet undertecknades och som försvar för avtalet därefter. - "Det är obegripligt att EU aldrig fattar poängen i FN-utlåtandet", säger Sara Eyckmans i WSRW.
Och feltolkningen har praktiska konsekvenser. I sitt svar säger Borg att Marocko får minst 13,5 miljoner euro per år för att utveckla sitt fiske. Nyligen lanserade Marocko en utvecklingsplan till 2020 för fisket bl a i Västsaharas kustvatten.

- I praktiken innebär det att Marocko med EU-stöd investerar sig fast ytterligare i Västsahara, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen. Detta kan för EU:s del ses som ett brott mot en FN-deklaration,  enligt vilken "ingen stat får främja investeringar i ett icke-självstyrande område som kan försena eller hindra processen mot självständighet".

Det motsäger de upprepade försäkringarna att EU stödjer FN:s ansträngningar att nå en ömsesidigt accepterad politisk lösning som säkrar (will provide for) det västsahariska folkets självbestämmande.

- Att EU som organisation väljer att blunda för regler, som man faktiskt inte ens behöver vara skolad jurist för att förstå, försätter Sverige och övriga medlemsländer, som betraktar Västsahara som ockuperat område, i en besvärande situation. Ska vi stödja en illegal ockupant och exploatör, eller välja folkrätten,s och det västsahariska folkets sida trots motvinden inom EU,  frågar Sören Lindh, VästsaharaAktionen,,,

Källor:
http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=105&art=1254,
http://www.vastsaharaaktionen.se/node/556
och http://www.vastsaharaaktionen.se/node/239