EUs fiskeavtal ett fiasko för alla inblandade!

Skapad: 2011-04-04, Senast uppdaterad: 2011-12-03

- EUs fiskeavtal med Marocko är ett fiasko för alla inblandade! Det är slutsatsen från journalister som läst en konsultrapport som granskat vad avtalet gett för olika parter.

Rapporten är skriven av  Developpement Oceanic, en fransk konsultfirma. på uppdrag av EU-Kommissionen, men är hemligstämplad, trots att frågan om den kontroversiella ett-åriga förlängningen av avtalet ännu inte är formellt avgjord. EU-Parlamentet väntas rösta i frågan de närmaste veckorna.

Återigen hemligstämplar Kommissionen obekväma underlag om fiskeavtalet för offentlig debatt och beslut! Sommaren 2009 hemligstämplades ett utlåtande från Parlamentets jurister, som ansåg att avtalet bröt mot folkrätten.

Avtalet är heller ingen ekonomisk höjdare. Enligt rapporten, som refereras av nyhetssajten Euobserver. Det gav 83 cent per Euro i omsättning och 65 cent tillbaka i direkt och indirekt avkastning för EU. Det är de sämsta siffrorna för något liknande EU-avtal. Också för Marocko blev utdelningen mager: 170 nya jobb och föga stimulans för dess fiskesektor. Däremot anses fisket bidra till utfiskningen. I Euobservers sammanfattning nämn inte vilken nytta den västsahariska befolkningen fått av avtalet. Se vad västsahariska organisationer anser

Om beskrivningen av rapporten är rimligt korrekt kan man förstå Kommissionens smusslande. Men det är inte försvarbart. Rapporten måste på bordet genast, för att kunna diskuteras offentligt i god tid innan Parlamentets beslut.

Efter alla turer i frågan skulle en granskning av Revisionsrätten framstå som en befriande åtgärd.

BilagaStorlek
EU-Morroco fish deal a 'failure' for all concerned.doc35.5 kB