EU-parlamentets jurister underkänner Fiskeavtalet

Skapad: 2010-02-24, Senast uppdaterad: 2010-02-24

- EU-juristernas kritik mot Fiskeavtalet med Marocko är lågmäld men i sak mördande. Fiske i Västsaharas vatten har skett utan laglig grund, dvs kan betecknas som tjuvfiske. Det framgår av rapporten från EUparlamentets juridiska avdelning som offentliggjordes idag. Den gjordes på begäran av Parlamentet den 6 maj ifjol och avrapporterades till Parlamentets Committee on Development redan den 13 juli.

Den har sedan dess varit hemligstämplad. Under mellantiden har EUs fiskekommissionär Joe Borg, som svar på frågor, upprepade gånger försäkrat att avtalet följer folkrätten.

Parlamentets juridiska avdelning är rättfram i sin kritik:

- EU-kommissionen har medgett att fiske förekommit i Västsaharas vatten
- Avtalet säger inget om Västsaharas folkrättsliga status, om det västsahariska folket önskat ett avtal eller hur folket ska få nytta av det.
- Den partsgemensamma kommittén som ska övervaka hur avtalet tillämpas ska också följa upp resultaten, årligen och under avtalsperioden. Det innefattar också kontroll av de krav som folkrätten ställer.
- Detta har uppenbarligen inte skett, enligt rapporten. Därför rekommenderar rapporten att kommittén vid nästa årliga möte, eller vid ett extra möte, söker en uppgörelse i godo som respekterar det västsahariska folkets rättigheter enligt folkrätten. Om en sådan uppgörelse inte kan nås bör EU överväga frysa avtalet eller hindra EU-flaggade fartyg att fiska i Västsaharas vatten. Det senare kan, enligt rapporten, ske omedelbart under gällande avtal.

Man kan alltså konstatera att juristernas bedömning ligger i linje med den svenska hållningen då avtalet förhandlades fram 2006, och med vad de många organisationer som stödjer Västsaharas krav på självbestämmande säger idag.

- Grundregeln är ju att exploatering av Västsaharas naturresurser är folkrättsligt förbjuden för ockupationsmakten Marocko och dess samarbetspartners, säger Jan Strömdahl, Föreningen Västsahara. Förbudet kan möjligen hävas om det västsahariska folket, genom sin erkända företrädare, Polisario, önskar det och att det kommer folket till godo.

- EU har avsiktligt manipulerat informationen och beslutsprocessen inför ett eventuellt nytt fiskeavtal, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen. Hela hösten hemlighölls juristernas rapport, samtidigt som EUs fiskekommissionär försäkrade att avtalet är helt enligt folkrätten. Ärendet fanns med på dagordningen för Fiskeutskottets möte i slutet av januari, men mötet avbröts då den punkten skulle behandlas. Därmed kunde det årliga mötet med gemensamma kommittén för fiskeavtalet träffas veckan efter utan besvärande fakta på bordet.

- I Sverige skulle ett sådant hanterande bli en KU-fråga direkt. I detta fall måste kravet vara ett extra möte med Gemensamma kommittén enligt juristernas rekommendation, avslutar Sören Lindh, VästsaharaAktionen.

 

BilagaStorlek
Legal opinion Fiskeri Sammanfattning.doc36 kB
Legal opinion Fiske Full Report.doc84 kB