EU-Parlamentets jordbruksutskott sågar jordbruksavtalet

Skapad: 2011-07-17, Senast uppdaterad: 2011-09-04

EUs Jordbruksavtal med Marocko ska nu förlängas och utvidgas. Ett förslag är framförhandlat. Förslaget innebär att Marocko och EU kan liberalisera 45 resp 55 % av sin import, bl a ökade kvoter och sänkta tullsatser. 80 % av importen till EU av frukt och grönsaker kommer från Marocko. Handen väntas öka. Däremot finns inga geografiska avgränsningar för Västsahara. Avtalet är ekonomiskt betydligt större än Fiskeavtalet.

Jordbruksutskottet kritiserar avtalet på en rad viktiga punkter: hur det bortser från Västsahara-frågan, att tidigare erfarenheter av Marocko brutit mot kontroller och tullkvoter inte tagits tillvara, samt av att viktiga arbets-, anti-dumpings- och miljöregler saknas i avtalet för Marockos del.

Utskottet anser att avtalet innebär en snedvriden konkurrens för EU-producenterna på grund av detta, samt löneskillnader. olika odlingsperioder etc.

När det gäller Västsahara pekar Utskottet på avtalets oklara geografiska avgränsningar, vilket gjort att Parlamentets jurister finner det omöjligt att av avtalstexten utläsa om det följer folkrätten eller ej.

Men dessutom konstaterar Utskottet att de systematiska MR-brotten är ett problem, som EU skulle kunna hantera med hjälp av "ekonomiska och handelsrelaterade argument".

Jordbruksutskottet föreslår att Parlamentets Utskott för Internationell handel, som har ansvar för frågan, rekommenderar Parlamentet att vägra godkänna avtalet.

Se tidigare nyhetsnotiser i ärendet samt bläddra i de föreslagna avtalstexterna.