EU, MR-krav och grannskapspolitik bl a Marocko

Skapad: 2008-03-13, Senast uppdaterad: 2009-03-09

Hur stor vikt har krav på MR i EUs grannskapspolitik?

Den frågan står i centrum för en uppsats från Lunds Universitet. Uppsatsförfattaren, Linde Lindkvist Gustafsson, har granskat hur EU använder kraven på mänskliga rättigheter för att påverka relationerna till länder i sin närhet. Lindkvist har valt att jämföra EUs relationer till Marocko resp kandidatlandet Turkiet.

Den allmänna slutsatsen är att MR-kraven väger lätt i jämförelse med andra faktorer. Läsaren får intrycket att MR-kraven snarast framstår som retoriska jabbar mot motparten snarare än tungt vägande kroppsslag.

Uppsatsen är på engelska och 38 intressanta sidor.

BilagaStorlek
Linde_Lindkvist_-_Punching_Below_Its_Weight.pdf151.69 kB