EU - Marocko: Fiskeavtalet en omgång till??

Skapad: 2012-01-13, Senast uppdaterad: 2012-01-14

I dag, fredag den 13 januari, inleds processen att förhandla fram ett nytt Fiskeavtal mellan EU och Marocko. Det sker vid ett möte med en arbetsgrupp med företrädare för medlemsstaternas regeringar, där EU-Kommissionen presenterar ett underlag och riktlinjer för förhandlingarna.

Men risken finns att även det nya avtalet kommer att omfatta Västsahara. En artikel i New York Times sammanfattar rätt väl spänningarna kring förhandlingarna, där vissa ekonomiska aktörer är angelägna att häva begränsningarna efter EU-Parlamentets avvisande av Fiskeavtalet.

Fiskekommissionären Maria Damanaki har försäkrat att ett nytt avtal ska vara i linje med Ministerrådets position, som sa ja till fiske i Västsahara, och Parlamentet som röstade nej.

Där önskar Kommissionen ytterligare försäkringar från Marocko "som de facto administratör av Västsahara" om att bl a rapportera ekonomiska och sociala konsekvenser i de geografiska området. Sådana krav har funnits i avtalet i fem år utan resultat.

Däremot nämner EU inte att de kraven rör i första hand "den västsahariska befolkningen", och inte heller nämns folkrättens krav på samtycke till exploateringen från det ockuperade folket. Västsaharierna har folkrättsligt helt enkelt vetorätt!

Det verkar bäddat för en pinsam "favorit i repris" av den tidigare diskussionen och tyvärr väl också nya manipulativa manövrer från EU-topparna för att matcha fram "rätt beslut".