Erkännande

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-10-17

Att ett land, som Västsahara, erkänns som självständig stat är nödvändigt föe demokratin, men också för att ha en röst i det internationella samarbetet, och fatta beslut som respekteras inom landet. Haagdomstolen anser rätten till självständighet är glasklar. Men när ska det ske? Allt fler i Sverige ställer nu upp bakom kravet att Sverige erkänner Västsahara/SADR diplomatiskt. Det framgår bl a i motioner från flera partier i Riksdagen. Kravet på svenskt erkännande har hittills avvisats, oftast med argument om principer, främst att västsaharierna och SADR inte har kontroll över landets territorium och om tidpunkten.

Internationellt pågår en kvalificerad debatt och analys av de folkrättsliga aspekterna på konflikten, och förutsättningarna för en självständighet för Västsahara. Den brittiske forskaren Jacob Mundy har gått tillbaka till Internationella Domstolens utslag 1975 (se nedan). Den ansedda juristorganisationen New York City Bar Association har nyligen redovisat synpunkter, utifrån egen forskning och analys, på hur det internationella samfundet, främst FN och Säkerhetsrådet, kan agera för att nå en folkrättsligt grundat lösning.

Internationella Domstolens utslag är glasklart

Jacob Mundy har gått igenom Internationella Domstolens tusentals dokumentsidor från prövningen 1974-75 av Marockos och Mauretaniens anspråk på Västsahara, och granskat utslaget än en gång. Han redovisade sina slutsatser, att Internationella Haag-domstolen är glasklar om Västsaharas självständighet, vid en konferens i Spanien sommaren 2008. Hela Domstolsutslaget, 145 sidor, kan numera hämtas från deras hemsida (8,5 MB).

FNs passivitet förklarad av Peter van Walsum

Peter van Walsum tillsattes 2006 som förhandlare av Kofi Annan, men avskedades 2008, efter ett öppenhjärtigt uttalande, som visar hur stormaktspolitiken i Säkerhetsrådet underminerar folkrätten.


Svenskt erkännande av Västsaharas självständighet och regering SADR

Uppsats av Ingvar Flink och Claes Olsson.

Erkännanden har skett i flera olika situationer

Ingvar Flink har granskat UDs erkännandepolitik de senaste decennierna, och kommit till en slutsats: Visst kan Sverige erkänna Västsahara!.

BilagaStorlek
NYCBWesternSaharaFourthCommitteePresentation2012.pdf251.78 kB
NYCBWesternSaharaDispute--SelfDeterminationMoroccosLegalClaims2012.pdf709.38 kB
NYCBWesternSaharaDispute2011.pdf917.99 kB
NYCBWesternSaharaletter 2010.pdf216.74 kB


Sexton länder finns kvar på FNs avkoloniseringslista

Storbritannien administrerar tio: Anguilla, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Cayman-öarna, Falkland-öarna, Montserrat, St Helena, Turks och Caicos-öarna, Gibraltar och Pitcairn.
USA administrerar tre: Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa och Guam.
Frankrike administrerar Nya Caledonien,
Nya Zealand administrerar Tokelau, och
Marocko ockuperar Västsahara, men formellt har forna kolonialmakten Spanien inte lösts från sitt administrationsansvar.

Nyheter

Dags att erkänna Västsahara

- Det är dags att Sverige tar sitt ansvar och erkänner Västsahara som en själv­ständig stat, skriver Ingvar Flink i en debattartikel för Uppsla Nya Tidning, UNT.

"Marocko bryter mot alla folkrättsliga regler. I praktiken agerar dock
inte världssamfundet och EU har länge med Frankrike i spetsen på olika
sätt stött Marockos kriminella politik. Svenska regeringen fördömer Marockos agerande och säger sig ha försökt att tala med marockanerna. Den tysta diplomatin har misslyckats totalt och därför krävs andra metoder."

"Alla de omständigheter som enligt UD krävs för ett erkännande föreligger i fallet Västsahara. ... Folkrätten ger Sverige rätt att själv avgöra om och när ett erkännande skall verkställas, poängterar Ingvar Flink.

Läs hela debattartikeln i UNT.

 

Folkrätten - from förhoppning eller skarpt verktyg?

-Jag hoppas att vi inte ska behöva hamna i ett läge där vi säger nej till folkrätten, sa statsminister Reinfeldt i Riksdagen för en knapp månad sedan. Genom frihandelsminister Ewa Björlings besök för att utveckla handelsrelationerna med Marocko verkar Sverige ha bestämt sig för att skapa just ett sådant läge. Det EU-avtal som besöket baseras på gör ju inget undantag för det ockuperade Västsahara.

 

Låt Västsahara bli en egen stat

Aktuellt i politiken  23.3 2009

Tre nordiska socialdemokratiska ungdomsförbund kräver i ett gemensamt uttalande bl a att Sverige, Norge och Danmark erkänner Västsahara som självständig stat, att EUs fiskeavtal med Marocko rivs upp och att Västsahara undantas från EUs samarbete med Marocko

Christopher Ross ny FN-förhandlare om Västsaharas framtid

U.S. Department of State

BIOGRAPHY

Christopher W.S. Ross
Coordinator For Counterterrorism

VästsaharaAktionen: Kräv slut på Västsaharaockupation som villkor för EU-avtal med Marocko

– EU har en historisk chans att få slut på Marockos ockupation och plundring av Västsahara.

Ökat motstånd mot fosfatexport från ockuperade Västsahara

- Protesterna mot Marockos exploatering av Västsahara växer. Tre norska rederier har redan lovat upphöra att frakta fosfat från det ockuperade Västsahara.

Danska Konservativ Ungdom uttalar stöd för Västsahara

Danska Konservativa Partiets Ungdomsförbund uttalade starkt stöd för Västsahara
vid sin årskongress 15-16 mars 2008.

SSU kräver att (s) erkänner ett fritt Västsahara

I helgen föddes ännu en stat i Europa när Kosovos parlament proklamerade provinsens självständighet. I glädjen över ett folks nyvunna frihet är det lätt att glömma andras kamp för självständighet.

FN-sändebudet missnöjd med Västsaharasamtalen

Thu Feb 14, 2008, 3:09 PM ET

NOUAKCHOTT (AFP) - The UN special envoy for Western Sahara, Peter van Walsum, is not satisfied with the progress in talks between Morocco and the Polisario independence movement, the Mauritanian news agency (AMI) said on Thursday.

Norska partier vill erkänna Västsahara

Västsahara är en nästan bortglömd fråga i svensk politisk debatt, även om samtliga svenska partier stöttar landets rätt till självbestämmande enligt FN-stadgan. I Norge, däremot, har flera politiska partier tagit betydligt starkare ställning mot ockupationen.

Prenumerera på innehåll