Erkännande

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-10-17

Att ett land, som Västsahara, erkänns som självständig stat är nödvändigt föe demokratin, men också för att ha en röst i det internationella samarbetet, och fatta beslut som respekteras inom landet. Haagdomstolen anser rätten till självständighet är glasklar. Men när ska det ske? Allt fler i Sverige ställer nu upp bakom kravet att Sverige erkänner Västsahara/SADR diplomatiskt. Det framgår bl a i motioner från flera partier i Riksdagen. Kravet på svenskt erkännande har hittills avvisats, oftast med argument om principer, främst att västsaharierna och SADR inte har kontroll över landets territorium och om tidpunkten.

Internationellt pågår en kvalificerad debatt och analys av de folkrättsliga aspekterna på konflikten, och förutsättningarna för en självständighet för Västsahara. Den brittiske forskaren Jacob Mundy har gått tillbaka till Internationella Domstolens utslag 1975 (se nedan). Den ansedda juristorganisationen New York City Bar Association har nyligen redovisat synpunkter, utifrån egen forskning och analys, på hur det internationella samfundet, främst FN och Säkerhetsrådet, kan agera för att nå en folkrättsligt grundat lösning.

Internationella Domstolens utslag är glasklart

Jacob Mundy har gått igenom Internationella Domstolens tusentals dokumentsidor från prövningen 1974-75 av Marockos och Mauretaniens anspråk på Västsahara, och granskat utslaget än en gång. Han redovisade sina slutsatser, att Internationella Haag-domstolen är glasklar om Västsaharas självständighet, vid en konferens i Spanien sommaren 2008. Hela Domstolsutslaget, 145 sidor, kan numera hämtas från deras hemsida (8,5 MB).

FNs passivitet förklarad av Peter van Walsum

Peter van Walsum tillsattes 2006 som förhandlare av Kofi Annan, men avskedades 2008, efter ett öppenhjärtigt uttalande, som visar hur stormaktspolitiken i Säkerhetsrådet underminerar folkrätten.


Svenskt erkännande av Västsaharas självständighet och regering SADR

Uppsats av Ingvar Flink och Claes Olsson.

Erkännanden har skett i flera olika situationer

Ingvar Flink har granskat UDs erkännandepolitik de senaste decennierna, och kommit till en slutsats: Visst kan Sverige erkänna Västsahara!.

BilagaStorlek
NYCBWesternSaharaFourthCommitteePresentation2012.pdf251.78 kB
NYCBWesternSaharaDispute--SelfDeterminationMoroccosLegalClaims2012.pdf709.38 kB
NYCBWesternSaharaDispute2011.pdf917.99 kB
NYCBWesternSaharaletter 2010.pdf216.74 kB


Sexton länder finns kvar på FNs avkoloniseringslista

Storbritannien administrerar tio: Anguilla, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Cayman-öarna, Falkland-öarna, Montserrat, St Helena, Turks och Caicos-öarna, Gibraltar och Pitcairn.
USA administrerar tre: Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa och Guam.
Frankrike administrerar Nya Caledonien,
Nya Zealand administrerar Tokelau, och
Marocko ockuperar Västsahara, men formellt har forna kolonialmakten Spanien inte lösts från sitt administrationsansvar.

Nyheter

Artister skriver upprop för Västsahara

Sju debattörer, Anna Nilsson, informationsansvarig Emmaus Stockholm, artisterna Stefan Sundström, Melinda Wrede, Regina Lund, Kajsa Grytt, Dennis Lyxzén och Mårten ”Promoe” Edh samt Lo Kauppi, skådespelare och författare, har skrivit ett upprop för Västsahara, publicerat i Aftonbladet.

Om en tjuv stjäl en plånbok ...! Ahtisaari om medlandets ädla konst

- Låt oss anta att en tjuv stjäl någons plånbok, och sedan blir avslöjad. Ska då en medlare stiga in och diskutera fram en kompromiss om hur mycket av bytet tjuven ska få behålla? Nej, naturligtvis ska plånboken och allt som fanns i den återlämnas, och tjuven ska dömas för stöld!

Så svarade Fredspristagaren och stor-medlaren Marti Ahtisaari på frågan om hur Kosovo-medlingen gått till. Ett resonemang som har stor relevans för de nu aktuella förhandlingarna om Västsahara också. Se videoklippet från CNNs pristagarintervju 2008!

Fortsatta Marocko-trakasserier mot stoppade deltagare i Oxford-konferensen

Nya trakasserier rapporteras mot de västsahariska och marockanska
ungdomar som skulle delta i en konfliktlösningskonferens i Oxford.
Konferensarrangören Talk Together, slår nu larm om att två av de
stoppade västsaharierna gripits, förödmjukats och hotats av marockansk
polis. Talk Together har protesterat hos de marockansk myndigheterna
mot utreseförbuden och behandlingen, samt krävt försäkringar om att
myndigheterna nu lämnar de stoppade deltagarna i fred.

Se länkar till Talk Together's pressrelease och till vittnesmål från de trakasserade. 

Marocko sjätte största lobbyist-kunden i USAs kongress

För Marocko spelar självfallet USAs hållning stor roll. Därför är det inte överraskande att Marocko finns på listan över de utländska aktörer som betalar lobbyister för att påverka kongressmedlemmar. Förvånande är däremot att se Marocko så högt, på sjätte plats när det gäller att satsa pengar på lobbytjänsterna, 3,4 miljoner USD.

Stöd de stoppade västsahariska ungdomarna

Protestera mot Marockos behandling av ungdomarna som hårdhänt stoppades på Agadirs flygplats på väg till en freds- och konfliktlösningskonferens i Oxford.

Den amerikanska organisationen Fellowship of Reconciliation och det västsahariska journalist- och författarförbundet, UPES, har uppmanat till stödaktioner för de sex ungdomarna, som nu har tvångstransporterats tillbaka till det ockuperade Västsahara och står under ständig övervakning.

Adresser, förslag till brevtext och länkar finns som Du kan använda.

 

Marocko saboterar ungdomskonferens i Oxford om konflktlösning

2009-08-13

Marocko hindrade två grupper av ungdomar som var inbjudna till en konferens om Västsahara, konfliktlösning och brobyggande i Oxford 5-19 augusti. Den ordnas av brittiska Talk Together som bjudit in ungdomar från Marocko, det ockuperade Västsahara, från flyktinglägren vid Tindouf samt en neutral grupp med främst skandinaver. Marocko stoppade hårdhänt den västsahariska gruppen på Agadirs flygplats, och meddelade att alla i den marockanska gruppen fått förhinder på grund av "familjeskäl"!!. Konferensen fick genomföras med ett helt annat upplägg.

Öppnar USA under Obama för en rättvis lösning för Västsahara?

Har Obama-administrationen en annan agenda i Västsahara-frågan än den George W Bush drev. Olika mediauppgifter har senare antytt att det pågår en kursändring i USA - bort från stöd till den marockanska autonomiplanen som skulle permanenta Marockos kontroll över landet - till ett klart stöd för den ursprungliga FN-planen, som efter en folkomröstning kan leda till självständighet under Polisarios ledning.

Ordförandeskapsuppgift: Få EU att följa folkrätten gentemot Västsahara

- Sverige har speciella förutsättningar att lyfta frågan om Västsahara under sitt ordförandeskap. Det skriver nätverksorganisationen Western Sahara Resource Watch, WSRW, i ett brev till Fredrik Reinfeldt. Sverige var det medlemsland som hävdade folkrätten när Fiskeavtalet med Marocko skrevs under. Få kan också hävda att Sverige driver frågan av ekonomiska egenintressen, utan snarare bidrar till att undanröja en något pinsam felbedömning från EUs sida.

FN-förbundet satsar mer aktivt på Västsahara

På sin kongress 13-14 juni antog Svenska FN-förbundet tre motioner om erkännande samt ökat och mer aktivt stöd för ockuerade Västsahara. Motionerna antogs utan omröstning sedan styrelsen dragit tillbaka sitt mer återhållsamma yttrande.

Tjuvfiskade (i Västsaharas vatten) för 20 miljoner

Göteborgsposten rapporterar om två svenska yrkesfiskare som tjänat 20 miljoner kr på tjuvfiske i vattnen utanför Västsahara och Marocko. Fiskarna ställs nu inför svensk domstol.

Prenumerera på innehåll