Erkännande

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-10-17

Att ett land, som Västsahara, erkänns som självständig stat är nödvändigt föe demokratin, men också för att ha en röst i det internationella samarbetet, och fatta beslut som respekteras inom landet. Haagdomstolen anser rätten till självständighet är glasklar. Men när ska det ske? Allt fler i Sverige ställer nu upp bakom kravet att Sverige erkänner Västsahara/SADR diplomatiskt. Det framgår bl a i motioner från flera partier i Riksdagen. Kravet på svenskt erkännande har hittills avvisats, oftast med argument om principer, främst att västsaharierna och SADR inte har kontroll över landets territorium och om tidpunkten.

Internationellt pågår en kvalificerad debatt och analys av de folkrättsliga aspekterna på konflikten, och förutsättningarna för en självständighet för Västsahara. Den brittiske forskaren Jacob Mundy har gått tillbaka till Internationella Domstolens utslag 1975 (se nedan). Den ansedda juristorganisationen New York City Bar Association har nyligen redovisat synpunkter, utifrån egen forskning och analys, på hur det internationella samfundet, främst FN och Säkerhetsrådet, kan agera för att nå en folkrättsligt grundat lösning.

Internationella Domstolens utslag är glasklart

Jacob Mundy har gått igenom Internationella Domstolens tusentals dokumentsidor från prövningen 1974-75 av Marockos och Mauretaniens anspråk på Västsahara, och granskat utslaget än en gång. Han redovisade sina slutsatser, att Internationella Haag-domstolen är glasklar om Västsaharas självständighet, vid en konferens i Spanien sommaren 2008. Hela Domstolsutslaget, 145 sidor, kan numera hämtas från deras hemsida (8,5 MB).

FNs passivitet förklarad av Peter van Walsum

Peter van Walsum tillsattes 2006 som förhandlare av Kofi Annan, men avskedades 2008, efter ett öppenhjärtigt uttalande, som visar hur stormaktspolitiken i Säkerhetsrådet underminerar folkrätten.


Svenskt erkännande av Västsaharas självständighet och regering SADR

Uppsats av Ingvar Flink och Claes Olsson.

Erkännanden har skett i flera olika situationer

Ingvar Flink har granskat UDs erkännandepolitik de senaste decennierna, och kommit till en slutsats: Visst kan Sverige erkänna Västsahara!.

BilagaStorlek
NYCBWesternSaharaFourthCommitteePresentation2012.pdf251.78 kB
NYCBWesternSaharaDispute--SelfDeterminationMoroccosLegalClaims2012.pdf709.38 kB
NYCBWesternSaharaDispute2011.pdf917.99 kB
NYCBWesternSaharaletter 2010.pdf216.74 kB


Sexton länder finns kvar på FNs avkoloniseringslista

Storbritannien administrerar tio: Anguilla, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Cayman-öarna, Falkland-öarna, Montserrat, St Helena, Turks och Caicos-öarna, Gibraltar och Pitcairn.
USA administrerar tre: Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa och Guam.
Frankrike administrerar Nya Caledonien,
Nya Zealand administrerar Tokelau, och
Marocko ockuperar Västsahara, men formellt har forna kolonialmakten Spanien inte lösts från sitt administrationsansvar.

Nyheter

Hillevi Larsson och Carl Bildt om Västsahara i Riksdagen

Hillevi Larsson ställde 9 mars tre frågor till regeringen om Sveriges agernde i EU för ett fritt Västsahara. De gav upphov till en utförlig debatt den 26 mars, som gav regeringens syn på fiskeavtalet, folkrätten, erkännande och insatser för mänskliga rättigheter. Hillevi Larsson pekade på riskerna med att vänta på förhandlingsreultat, och krävde mer aktiva åtgärder från Sveriges sida.

Kan blocken mötas i Västsaharafrågan? - en kommentar till utrikesdebatten

För första gången lovar tre riksdagspartier att erkänna Västsahara om och när de får regeringsmakten. Det är ett stort steg framåt. Alliansen kommenterade inte Västsahara särskilt. Samtidigt vet vi i Aktionen att kraven på självbestämmande för Västsahara inte är en blockfråga – de stöds också av många inom Alliansen. Med lite god vilja, och en rejäl portion ”textanalys”, kan man urskilja en möjlig väg för de rödgröna och Alliansen att mötas i riksdagsarbetet.

Svenska juristobservatörerna: Tio unga västsaharier frikända

Det blev frikännande dom för tio västsahariska ungdomar som stod anklagade för upplopp, misshandel och olaga vapeninnehav, som kunnat ge långvariga fängelsestraff. Vid rättegången fanns två jurister närvarande från Internationella Juristkommissionens svenska avdelning.

"Husarrest" för Aminatou Haidar efter hemkomsten

En strid är vunnen, men Aminatou Haidars tuffa kamp fortsätter.

Efter hemkomsten till El Aaún, Västsaharas huvudstad, har hennes hem spärrats av. Hela området bevakas av polis, både i uniform och civilklädda. Bara familjemedlemmar har tillträde. Besökare stoppas.

Det drabbade också Aminatous läkare, Domingo de Guzmán. Han släpptes in till sin patient efter en lång palaver. Utanför har demonstrationer fått pågå. "Men vi fruktar polisattacker när den siste journalisten lämnat området, säger en demonstrant".  

Aminatou Haidars frihetskamp har ett högt pris

Aminatou Haidar har verkligen fått känna på den marockanska offensiven mot västsaharier som har oförskämdheten att kräva slut på den olagliga
marockanska ockupationen av sitt hemland Västsahara.
På tre veckor har hon blivit stoppad då hon återvände hem, berövats pass och andra handlingar, skickats till Lanzarote som papperslös, hungerstrejkat för att få återvända till sin familj, fått klartecken för återresan via spanska myndigheter, men sett inresetillståndet dras tillbaka just när planet stod med motorerna igång på startbanan.

Kan en otydlig Clinton utlöst våldsvågen mot västsaharier?

Förvirringen verkar total kring USAs hållning i Västsahara-frågan.

Utrikesminister Hillary ClintonUtrikesminister Hillary ClintonDet finns skillnader i hur utrikesminister Hillary Clinton och andra företrädare för president Obama beskriver det aktuella läget i Västsaharakonflikten. Kan en interju med Clinton missförståtts i Marocko som en tillåtelse att ta till hårdhandskarna mot oliktänkande som Brahim Dahane och Aminatou Haidar?

Kung Mohammed VI tar till hårdhandskarna mot världen!

Kung Mohammed höll ett uppmärksammat och märkligt tal den 6 november för att fira minnet av den s.k. Gröna Marschen, då Marocko inledde sin ockupation av Västsahara. Talet annonserar en klappjakt på oliktänkande, och kan också ses som ett hot mot motståndare utomlands. Talet ger inget utrymme för kompromisser, vilket är illavarslande för de pågående FN-samtalen om Västsaharas självbestämmande.

USA vill sälja tre Chinook-helikoptrar till Marocko

Pentagon ber Senaten om att få sälja tre Chinook-helikoptrar till Marocko för 137 milj USD, drygt 900 milj kr. Försäljningen "ska bidra till säkerheten för en stor icke-NATO allierad som varit och fortsätter vara en viktig kraft för politisk stabilitet och ekonomisk utveckling i Afrika".

Socialdemokraterna erkänner Västsahara i regeringsställning!

Socialdemokraternas partikongress beslutade att erkänna Västsahara som stat om partiet kommer i regeringsställing. Flera motioner, bl a från SSU, innehöll krav på erkännande. SSU har arbetat hårt med frågan i flera år

 

Spring maraton eller cykla i Sahara!

Öknen kan ge många upplevelser - både fysiska och mänskliga. Ett par exempel;

Sahara Maraton, Loppet går den 22 februari, för tionde gången. Distanserna 42 km, 21 km, 10 km och 5 km. Bara att välja! Dessutom ordnas ett lopp för barn.

Sahara Bike Race. Det går från 26 mars till 4 april, och är ett etapplopp över 350 km, och ordnas för andra året.

Solidaritet och idrott, Båda loppen syftar till att bygga relationer mellan dem som bor i flyktinglägren och omvärlden. Läs mer!

Prenumerera på innehåll